Közélet, hírek

Haladék

2009.07.02. 05:29

A Világörökség Bizottság 2009. június 28-án Sevillában három magyar helyszínről hozott döntést: ismét terítéken a tokaji erőmű, a zsidónegyed bontása és a Fertő-tó túlépítése. A bizottság kissé aggódik, de a magyar hatóságok 2011-ig haladékot kaptak.

A Világörökség Bizottság az előző, 32. ülésszakán elfogadott döntésében megőrzési állapotjelentést kért Magyarországtól a tokaji történelmi borvidék  helyzetéről, különös tekintettel a szerencsi szalmatüzelésű erőmű tervezett beruházására, illetve a budapesti világörökségi helyszínről, különös tekintettel Belső-Erzsébetváros városrendezési kérdéseire. Utóbbi helyszínnel kapcsolatban a Bizottság aggodalmát fejezte ki a nagy építészeti értékű és városképi jelentőségű régi épületek bontása miatt a budapesti világörökségi helyszín védőzónájában, különös tekintettel a „Zsidónegyedként” is ismert Belső-Erzsébetvárosban. Ugyancsak aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a régi épületek helyébe kérdéses minőségű kortárs épületeket építenek, melyek mélyrehatóan átalakítják a negyed építészeti értékét és városképi jelentőségét. Ezen tendenciák megállítása érdekében számos konkrét javaslatot tett a részes állam számára.

 


 

Magyarország a 2009. február elsejei határidőre eleget tett jelentéstételi kötelezettségének. Az osztrák-magyar közös világörökségi helyszín, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj osztrák oldalán tervezett beruházásokról és az ott elfogadott építési irányelvekről a Világörökség Bizottság 2007-ben Christchurchben rendezett ülésszakán szintén jelentést kért 2009. februárig, ezt a két állam közösen nyújtotta be az UNESCO Világörökség Központnak.

A Világörökség Bizottság 2009. június 28-án, az adott világörökségi helyszínek megőrzési állapotjelentésére vonatkozóan a következő döntéseket fogadta el:

A Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtájra vonatkozó döntésében
megelégedéssel veszi tudomásul a tervezett szalmatüzelésű erőművel kapcsolatosan elkészített alapos hatástanulmányt és azt, hogy tanulmány alapja lehet a megkezdett párbeszédnek arról, miként lehet a helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzését és a fejlesztést összeegyeztetni. Egyben arra szólítja fel Magyarországot, mint a Világörökség Egyezmény részes államát, hogy a tervezett szalmatüzelésű erőműnek a világörökségi helyszínre gyakorolt lehetséges jelentős vizuális, környezeti és ökológiai hatásaira való tekintettel vizsgálja felül és jelentősen változtassa meg a tervezett létesítmény kialakítását, és küszöbölje ki a kultúrtáji értékeket veszélyeztető és a világörökségi helyszín integritását érintő negatív közlekedési hatásokat.

 


 

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Világörökség törvény megalkotása jelentősen megerősítheti a magyarországi világörökségi helyszínek megőrzéséhez szükséges jogi környezetet; továbbá felidézi 26. ülésén (Budapest, 2002) elfogadott döntését, melyben a Szlovákiával való együttműködést szorgalmazta a helyszín határon átnyúló kiterjesztése érdekében. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be az UNESCO Világörökség Központnak előrehaladási jelentést az erőmű létesítésével kapcsolatos fejleményekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

A Budapest, a Dunapartok látképe, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszínre vonatkozó döntésében tudomásul veszi a bontási engedélyek felülvizsgálatára és a rehabilitációs alap előmozdítására irányuló lépéseket, és arra hívja fel a Részes Államot, hogy a világörökségi helyszín védőövezetében elővigyázatosan járjon el a további veszteségek elkerülése és az oda nem illő fejlesztések megakadályozása érdekében. Üdvözli a különféle tervezett stratégiai lépéseket, különösen is: a kezelési terv felülvizsgálatát, a kezelő szervezet létrehozását, a védőövezet újraértékelését, a világörökségi helyszín és védőövezete viszonyának újraértékelését és a világörökségi törvény kidolgozását. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be a(z UNESCO) Világörökség Központnak előrehaladási jelentést a fenti kérdésekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

 

 

 

A Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (Ausztria és Magyarország) világörökség helyszínre vonatkozó döntésében tudomásul veszi és méltányolja a részes államok közös erőfeszítéseit és lépéseit, valamint üdvözli a tényt, hogy az osztrák oldalon tervezett szívklinika-projekt nem valósul meg. Tudomásul veszi továbbá az (osztrák oldalra vonatkozó) építési irányelvek kidolgozását; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy – úgy tűnik – annak  bizonyos elemei negatív hatással lehetnek a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére, ugyanis olyan beruházásokat is bátorítanak, amelyek léptékükben meghaladják a meglévő népi építészeti emlékeket, illetve megengednek fejlesztéseket arra nem alkalmas helyeken is. Ezért felkéri Ausztriát, hogy vizsgálja felül az építési irányelveket annak érdekében, hogy azok biztosítsák a hagyományos épületek formájának és léptékének tiszteletben tartását, hogy ne segítsék elő a beépítetlen külterületek beépítését, és hogy olyan övezeti besoroláson alapuljanak, amelyek tükrözik e kultúrtáj sajátosságait. A felülvizsgált irányelveket nyújtsa be az UNESCO Világörökség Központnak, annak érdekében, hogy a Tanácsadó Testületek azt értékelhessék.

A Világörökség Bizottság a megőrzési állapotjelentésekkel kapcsolatos döntéseivel a helyszínek kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzését célozza és az érintett részes állam(ok)nak – a Világörökség Egyezményben vállalt kötelezettségeik alapján – teljesíteniük  kell az azokban előírtakat. Az idei ülésen azonban a bizottságnak egy olyan esetben is döntést kellett hoznia, amikor a helyszínért elsődlegesen felelős részes állam, a több éve tartó konzultáció ellenére sem követte a bizottság ajánlásait. A bizottság korábbi döntéseiben egyértelműen megfogalmazta, hogy a drezdai autópályahíd építése a kultúrtájon belül a tervezett helyen és formában elfogadhatatlan. Mindezek ellenére a megkezdett autópályahíd építés olyan mértékben haladt előre, hogy az már visszafordíthatatlanul károsította a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeit. Így a 2004-ben a világörökségi listára felvett, és 2006 óta a veszélyeztetett világörökségek listáján szereplő „Elba-völgyi kultúrtájat”, Németország tiltakozása ellenére, a bizottság törölte a világörökségi listáról.