Közélet, hírek

Három épületből álló lakókomplexumot terveznek a tihanyi Kenderföldek területére

2022.05.30. 17:03

Az ingatlan, ahol a beruházás megvalósulhat, része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területének, valamint országos jelentőségű tájképvédelmi övezetnek is.

Három épületből álló lakókomplexum épülhet az egykori tihanyi kenderföldön - derül ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal közleményéből, amiben a létesítéshez szükséges előzetes környezeti vizsgálat megindításáról írnak. A dokumentum alapján a tulajdonos a Korner Klub Kft., a terveket pedig a Bplan Architect Kft. jegyzi. 

A tihanyi rév közelében, a Kenderföld utca 10. alatt, az 1842-es helyrajzi számon megvalósuló tömb vegyes rendeltetésű lesz, az elképzelések szerint az állandó lakhatás mellett vendéglátás funkcióval is bír majd. A rendelkezésre álló terület 11352 négyzetméternyi, ebből 1656,24 négyzetmétert építenének be. Az üzemeltetés kezdetének 2023 októberét jelölték meg. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban azt írják röviden a tervezési programról: "Az épületek az A épület földszintjét kivéve teljesen megegyezőek. Mindegyik épületben 1 lépcsőház kerül kialakításra. Az előzetes főépítészi egyeztetés megtörtént a teljes koncepció ismerete mellett. Az épület zöldtetős kialakítású, a gépészeti berendezések a szintenként kialakított gépészeti helyiségekben és a tetőn kerül elhelyezésre. A funkciókhoz tartozó parkolás és kerékpár elhelyezése a telken belül megoldható. A benapozási előírások mindegyik lakásnál biztosítottak. Az épület fő homlokzatát az enyhén ívelő, megjelenő konzolos erkélyek határozzák meg a hozzá finoman párosuló erkélymellvéddel, korlátelemekkel." Hozzáteszik azt is: "Látható, hogy az épületek alapvetően modern kialakításúak, homlokzataik, méretük és alkalmazott építőanyagaik gyökeresen eltér a helyben szokásos, hagyományos építészeti formáktól."

A régi szennyvíztelep mellett található, rossz állapotú kerítéssel övezett ingatlan korábban egy mély fekvésű, vizenyős terület volt (kenderföldként hasznosították, a helyiek lápként emlegetik), melyet időközben feltöltöttek. A dokumentáció szerint most nagyjából a felén különféle építőanyag és törmelék anyagdepóniák, zöldhulladék-kupacok, lerakatok, gépek által kijárt útvonalak, gépparkoló van, illetve korábbi épületek nyomai, alapjai is felfedezhetők helyenként. A terület fennmaradó része erősen bolygatott állapotú növényzettel borított, néhány idősebb fás szárú egyed mellett alapvetően lágyszárúak, cserjék uralják - előbbiek közül négyet kivágnak, mert a leendő épületek helyén vannak. A helyszíni vizsgálat nyomán tartósan megtelepedett védett fajként csak a fürge gyíkot azonosították. (Helyi információk alapján ugyanakkor a láp magas fáin fészkelnek például gólyák is.)

Mint megállapították, a beruházásnak helyt adó ingatlan közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű, Natura 2000 területet, helyi jelentőségű védett természeti területet, a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területet, egyedi tájértéket, ex lege védett területet nem érint. Érinti azonban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó, országos jelentőségű védett természeti területet, így a törvényben foglalt táj- és természetvédelmi szabályokat figyelembe kell venni a megvalósítás során.

A terület övezeti besorolása különleges terület - szabadidő központ terület (K-szk2) övezet, a rendezési terv alapján az épület létesítésének nincs akadálya itt. A helyszíntől északra és nyugatra kb. 150 méterre üdülőházas üdülőterület (Üh), közvetlen szomszédságában üdülőházas (Üh), üdülőterület (Üü-2) övezet, valamint Zöldterület (Z-1) található.

Az építési engedélyezési dokumentációban, valamint az építészeti műszaki leírásban foglaltak alapján a beruházás a Tihany hatályos településrendezési terve szerinti előírásoknak megfelel: az ingatlan övezetben megengedett beépítési százaléka (max. 15%), a zöldfelület aránya (min. 60%), az épületmagasságok (max. 10,5 méter), a homlokzatmagasság (max. 12 méter) értékei mindhárom épület esetében az előírások szerintiek. 

A terület országos jelentőségű tájképvédelmi övezet része is; a vizsgálat során úgy találták, hogy az ebből fakadó előírásoknak is megfelel a tervanyag, "ennek ellenére a környező területek (belterületi nyaraló ingatlanok, rév és kiszolgáló épületei) beépítettségét figyelembe véve az újonnan létesülő elemek jellegüknél fogva jelentős tereptárgyaknak minősülnek, így a táj egészére nézve, jelentős zavaró hatás léphet fel", teszik hozzá. "Szerencsés módon a helyben viszonylag magasnak ható épületek (12 m-es homlokzatmagasság) takarását a szomszédos területek fás, bokros vegetációja megfelelően takarják, a rálátás így korlátozott még a Balaton nyílt vízfelülete felől is." 

Kitérnek arra is, hogy az új épületek (méreteiken túl) gyökeresen más építészeti megoldásokat és építőanyagokat vonultatnak fel, amelyek egyáltalán nem illenek a helyben megszokott, hagyományos építészeti elemek közé. "Tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan az övezetben nincsenek előírások (viszont a falu középkor óta lakott, hagyományosan falusias jellegű beépítettségű területén pedig vannak), így ezzel kapcsolatban csupán aggályokat fogalmazhatunk meg, övezeti besoroláson alapuló, konkrét tájvédelmi előírásokat aligha. (...) A védett terület (Balaton-felvidéki Nemzeti Park) egységes, hagyományos tájhasználatokon és hagyományos beépítési módokon alapuló egysége nem törik meg az új épületekkel, mivel az ilyen jellegű területek Tihany település központi, falusias részén, az apátságnál vagy a Belső-tónál vannak. A tervezők ugyan nem törekedtek a hagyományos építészeti elemek integrálása a tervezés során, viszont erre nincsenek is előírások az övezetben. Az ingatlanról nyíló kilátásban jelentős változás nem áll be. Megállapítható, hogy a tervezett épületek tájvédelmi szempontból történő vizsgálata során nem merült fel olyan tájképi zavaró hatás, amely akadálya lenne a megvalósításnak."

Az ÉTDR alapján az engedélyezési terveket már januárban benyújtották és február elsején meg is kapták az engedélyt (a feltöltött látványterv az előzetes vizsgálati dokumentációban is szerepel), ám ugyanerre a helyrajzi számra áprilisban ismét benyújtottak egy engedélyezési tervdokumentációt. Ennek tartalma azonban az általános tájékoztatási felületen nem elérhető, és egyelőre nem is született még róla döntés a hatóság részéről. 

A tihanyi egykori kenderföldek területén több tervezett ingatlanberuházásról - szállodáról, apartman- és lakókomplexumról -, valamint az ezek ellen való civil tiltakozásokról is szóltak hírek a közelmúltban, a rév közelében pedig egy látogatóközpontot építettek volna, ám ez végül meghiúsult, miután egy, ugyancsak a civilek által kezdeményezett per eredményeként a bíróság a környezetvédelmi engedélyt megsemmisítette.