Épületek/Középület

Hippokratész elvei az építészetben - Szent Imre Kórház "C" épület

2011.05.03. 14:07

Egy kórház vagy új kórházi épület tervezése különleges feladat. „Használói” olyan pillanatban találkoznak a házzal, amely általában életük nehéz időszakát jelenti – önmaguk szorulnak ellátásra, hozzátartozóik betegek, fájdalmaik vannak, kiszolgáltatottak, félnek. Ebben az állapotban ugyanaz a tér, anyag, információs rendszer stb. mást jelent számukra, mint máskor. Ezért volt fontos a Szent Imre Kórház bővítését tervező építészek, Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula számára, hogy az általuk teremtett közeg a betegek gyógyulását, panaszaik enyhülését segítse elő.

A Szent Imre Kórház mint Budapest egyik vezető területi kórháza, Dél-Buda és a környező települések teljes körű egészségügyi ellátásáért felelős intézmény. A két ütemben megtörtént teljes felújítás keretében a regionális intézmény a magas színvonalú ellátás körülményeit tudja biztosítani az általa ellátandó lakósságnak. Az 1950-es években épült „A” jelű főépület megújítása az I. rekonstrukciós ütemben (1998-2003) valósult meg. Ennek keretében történt a műtétes szakmák, a központi műtők, a sürgősségi ellátó centrum, az onkológia, valamint a képalkotó diagnosztika teljes átalakítása és átépítése.

 

 

 

A rekonstrukció II. üteme, mely 2011-ben zárult le, magában foglalta egy új hotelépület, a belgyógyászati mátrix-ellátást nyújtó  „K” épület létesítését, az „A” épület IV. emeleti egységeinek kiépítését, a komplett diagnosztikát nyújtó Rendelőintézet „R” épületének teljes átépítését, valamint a „C” fekvőbeteg ellátó épület átépítését és teljes komfortosítását és korszerűsítését, tetején az emelt szintű helikopterleszálló létesítésével, valamint a Kórház ellátásához tartozó földalatti ellátó folyosó egy részének újjáépítését.

A 6,8 milliárd Ft összköltségű beruházás Budapest kiemelt projektjei közé tartozott, mely fővárosi forrásból és több mint 3,2 milliárd Ft európai uniós támogatásból valósult meg. A kivitelezés 2007. évi megkezdéséhez a Kórház 400 millió Ft-os hozzájárulása is nagyban hozzájárult.

A Projekt adatai és költségei:
„A”épület szerkezetkész egységeinek kiépítése: 263 millió Ft
Porta épület létesítése: 15 millió Ft
„K” épület: 1,566 milliárd Ft
„R” épület: 966 millió Ft
„C”épület: 1,186 milliárd Ft

A rekonstrukcióval érintett épületek tartalma és területei:
1. „A” épület belső átalakításai
a. Angiográfia (200 m2)
b. Szubintenzív (HDU) részleg (1000 m2)
c. Traumatológia ellenőrző ambulancia
d. Igazgatás és orvosi szobák (rekonstrukció I. ütem befejezése)(380 m2)
2. Új portaépület
3. „K” új épület létesítése (7750 m2, 180 ágy)
4. „R” épület teljes rekonstrukciója és bővítése (5080 m2)
5. „C” épület teljes rekonstrukciója (5310 m2, 144 ágy)

 


 

„C” ÉPÜLET

Gondolatok
A tárgyak – mint tudjuk – nem némák: beszédesek.

Ugyanígy az építészetben az épületek – amelyek különös, nagy tárgyak – nem csak sejtetnek, de sok dolgot el is mesélnek a szemlélődőnek. Színük, anyaguk, formájuk van, s ezek, miután eggyé álltak össze, megszólalnak – nem csak a hozzáértőnek. Sokféleképpen beszélnek: például komolyan pergetik mély mondókájuk fonalát, vagy tréfálkoznak. Van, hogy halkan és szerényen súgják a szavakat. Olykor durvák vagy finomak, esetleg felszínesen fecsegnek, dicsekednek, netalán csak hümmögnek és a némaságuk beszédes. Akkor is beszélnek, ha nem kérdezzük őket.

A Kórházak épületei pedig különösen nagy tárgyak, így azok együttesei különösen nagy részt hasítanak ki maguknak a térből, s ezért igazán nem mindegy, hogy mit és hogyan mesélnek.

Hiszem, hogy az új fejlesztések megvalósításához az említett nagy léptékű formák és struktúrák természetének alapos átgondolására van szükség ahhoz, hogy az igazi célokat meg lehessen fogalmazni. Különösen a megvalósítás várható hosszú időtartama miatt, hiszen a Szent Imre Kórház rekonstrukciója is két évtizeden ívelt át. Ez idő alatt sok minden történt, és nem csak az országban, ahol élünk, hanem szerte a világban is.

Nem szeretek az épületek helyett beszélni, annyit mégis érdemesnek tartok elmondani, hogy az egyik fő építészeti cél az egymástól térben és időben távol elhelyezkedő elemek közötti szellemi kapcsolat létrehozása volt azért, hogy egy bizonyos szinten összefüggő, koherens lenyomat keletkezzen, s ha lehet, ne csak verbálisan, ne csak virtuálisan.

Grédics Gyula

 

 

 

Adatok
Az 1968-69-ben tervezett „C” épület 1972-ben készült el Vadász György tervei szerint. A déli bütünél a felújított „A” épülethez 4 szinten csatlakozó híd 2003-ban épült, az északin az új „K” épülettel létrejött kapcsolat a rekonstrukció mostani, II. ütemének következtében 2008-ban valósult meg.

A rekonstrukció előtti térrendszer: középfolyosóra felfűzött betegszobák, vizsgálók, rendelők, gyógyászati és egyéb kiszolgáló helyiségek. A rekonstrukció előtti külső megjelenés: földszint + 4 emelet magas hasáb, a tetőn a gépészeti funkciókat magába foglaló tömör, ellebegtetett kubussal. A homlokzatokon az alsó szint homogén téglaburkolatú volt, felette az emeleteken pedig érdekes ritmusban egymást váltó, tömör műkő felületű függőleges kéregpanel és nyílászáró sávok, amelyeket fehérre festett attikafal zárt le.

 

 

 

A rekonstrukció befejeztével a megújult épület a középfolyosós rendszer megtartásával, 4 szinten mátrixrendszerbe szervezett belgyógyászati ápolási egységekkel, 144 betegágy elhelyezéséhez nyújt helyet, egységenként kegyeleti helyiségekkel. Az összes betegszoba saját fürdőhelyiséget kapott, a keleti homlokzaton tágas erkélyekkel, továbbá a 4 ágyas betegszobák mellett több 2 és 1 ágyas szobát is kialakítottunk. Az ápolási egységeket és a járóbeteg-ellátást is kiszolgáló rendelőket/vizsgálókat – klinikopharma, echocardia, EKG, neurológia, gasztroenterológia, terheléses futószalag, denzitometria - továbbá az orvosi helyiségeket a földszinten helyeztük el.

A rekonstrukció során a pinceszinttől az ötödik emeletig új függőleges közlekedőmagok valósultak meg lépcsőtérrel és felvonókkal. Az épület megfelel a teljes akadálymentesítés követelményeinek: a bejáratok szintkülönbség-áthidaló rámpákkal, a padlóburkolatok vakvezető sávokkal, az egyes szintek 1-1db akadálymentes szobaegységgel, a lépcsők kettős kapaszkodókkal, a felvonók nyomógombjai síkból kiemelkedő feliratokkal, a belső terek a hallássérültek számára indukciós hangerősítő rendszerekkel, vizesblokkok akadálymentes WC-kel, stb. készültek.

 

 

 

A szükséges légállapotok biztosításához gépi szellőzőrendszert alakítottunk ki, amelynek a gépháza az eredeti tetőszinti kubus elbontása után az új függőleges közlekedő magok közé „befeszítve” az ötödik emeletre került. A terepszint alatt a „K” épülethez csatlakozó új ellátófolyosó biztosítja az anyagellátás és ételszállításhoz számára a központi ellátó egységekkel a fedett-zárt térkapcsolatot. Az épületnek minden szinten kapcsolata van az új „K” épülettel. Az „A” épület felőli tetőszakaszon mentőhelikopterek fogadására alkalmas leszállóhelyet alakítottunk ki, amely fűtött rámpával kapcsolódik az „A” épület függőleges közlekedőmagjához.

A belső terek formálása során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan épített környezet jöjjön létre, amelyek a lélekre gyakorolt hatásával is a betegek gyógyulását segíti: a nyomasztó folyosós rendszert nyitott társalgó- és váróterekkel oldottuk, az egyes helyiségek térelhatároló felületeinek színe meleg, barátságos környezetet sugall, a tereket minél több helyen természetes fénnyel világítottuk meg.

 

 

 

A homlokzatokon a nyílások ritmusát megtartottuk, az anyaghasználat az eredeti állapotot idézi, de már a mostani eszközeinkkel. Az új építészeti kubusokat téglaburkolattal öltöztettük. Az épület körül olyan külső környezetet szándékoztunk létrehozni amely oldja a szigorú, száraz kórházi hangulatot. Ennek eszközei a pad, fa gyalogosfelület, ülősarok.


Szt. Imre Kórház Rekonstrukció II. ütem „C” épület

vezető tervezők: Grédics Gyula, Kissné dr. Springer Mercedes
építész munkatársak: Dekovics Balázs, Csáki Mihály
szakági tervezők:
orvostechnológia: Lánczi Péter, Bakos Erika - Kortex Kft.+Mediplan Kft.
orvosi gáz: Tallér András
statika: Kovács István, Fekete Tamás - Kovács és Kovács Kft.
épületgépészet: Györky Attila, Hegyi László, Csöppenszky István - Iparterv Zrt.
sprinklerhálózat: Scharbert Gyula, Bánó Gergely - Piro-Plan Kft.       
erősáram: Komm Péter, Tornallyai Miklós, Juhász Péter - VA-IQ Kft.
gyengeáram: Bosch Gyula, Bella Zoltán, Bajkai Zsolt
kert: Müller Krisztina - Napkert Biofény Kft.
közművek: Kádár László
akusztika: dr.Karsai Elekné
szigetelés: Bakondi Márta
út, közlekedés: Rohrer Ádám
légi közlekedés: Kiss József
tűzvédelem: Stremnitzer György
generáltervező: Attik'art Kft.

tervezés éve: 2006
kivitelezés éve: 2010
bruttó szintterület: 6638,44 m2
bruttó beruházási költség: 1.506.650 eFt
megbízó: Budapest Fővárosi Önkormányzata
generálkivitelező: Magyar Építő Zrt.

 

Kapcsolódó oldal:

Hippokratész elvei az építészetben - Szent Imre Kórház "K" épület

Hippokratész elvei az építészetben - Szent Imre Kórház "R" épület