Egyéb cikkek

Hotel Volga pályázat

2010.01.06. 08:51

I. díjban részesült 5. pályamű, szerzője: Finta és Társai Építész Stúdió Kft.; tervezők: Dr. Finta József, Dóczé Péter, Guczogi György, Kertész Balázs, Magyar Mária

I. díjban részesült 5. bírálati sorszámú pályamű
szerzője: Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
tervezők: Dr. Finta József, Dóczé Péter, Guczogi György, Kertész Balázs, Magyar Mária

 

 


Részletes bírálat

Az épület telepítése, tömege, megformálása szoborszerű. Tudatosan nem épül rá a csatlakozó ingatlan esetlegesen kialakított tűzfalára, hanem egy nagyvonalú, zöldfelülettel, fasorral kombinált gyalogos átközlekedést alakít ki a telekhatár mellett, feltárva ezzel a tömböt a Váci út és az Angyalföldi út között. A takaratlan tűzfal megoldásaként zöldhomlokzat kialakítására tesz javaslatot, ugyanakkor saját maga is tűzfal létrehozására kényszerül . A sétányhoz szervesen kapcsolódik az épület irodaszárnyának földszintjén kialakított nagyvárosi közhasználatú tér, amelyet az alátámasztó pontokként megjelenő közfunkcióknak helyet adó épületnyúlványok tesznek használhatóvá, játékossá. A tér az épület középpontjában belső udvarrá öblösödik, amely intimitását a Dózsa György út felőli szálloda bejárat földszintes tömege biztosítja, viszont az első emelettől ugyanebből a déli irányból megnyitva, az épület tömegével körülölelve teszi bevilágítottá, oldja zártságát.

Az épület telepítésével kapcsolatban kifogásolható, hogy a Váci út felől nem tartja a telekhatárt, átnyúlik a közterületre, ez a túlterjeszkedése kihat a csomópont felőli látványára is, egyes nézőpontokból érezhetően túldimenzionált, amely érzést fokozza ezen épületsarok közterület felé dőlő megformálása.

A vonatkozó előírásokat tartja mind a beépítés, mind az épület kialakítás paramétereivel, nem tervez magasházat. A pinceszinten 100%-os beépítést alkalmazva alakítja ki a mélygarázst egy lejárattal az Angyalföldi út felől, ezzel és az épület tömegalakításával is egyértelművé téve azt, hogy egy telekként kezeli a jelenlegi ingatlant, nem teszi lehetővé a későbbi telekosztást. A térszín alatti terület teljes kihasználásával teljesértékű zöldfelület nem hozható létre, viszont zöldhomlokzat, sétány melletti zöldsáv, fasor, a belsőudvar zöld felületi kialakításával törekszik ennek bizonyos mértékű ellensúlyozására.

A funkcionális kialakítás jól szervezett, praktikus. A szálloda funkció az Angyalföldi út felőli épületszárnyban kap helyet, míg az irodaházas rész a szomszédos ingatlan meglévő irodaépületének belső homlokzata felől indulva kifordul a Váci út felé. A szálloda bejárata a Dózsa György út felől szervezett egy jól elkülönülő, mégis az épülethez szervesen kapcsolódó földszintes épületrésszel, reprezentatív megérkezést biztosítva a vendégek számára.

Negatívumként értékelhető, hogy a taxik, buszok ideiglenes, bejárat közeli leparkolását, megállását nem a telken, hanem a fásított köztér területén biztosítja, ezzel a Dózsa György út menti gyalogos közlekedést ellehetetlenítve, a járdát is elfoglalva.

A szálloda belső funkcionális kialakítása, térszervezése racionális, tiszta alaprajzi struktúrát eredményez. Az emeleti szinteken a hagyományos középfolyosós rendszert oldja a tervezett átriumos kialakítás. Az IBIS szálloda sztenderd előírásainak megfelelő helyiségstruktúrát alakít ki. Az irodaszárnyban jól hasznosítható, elegáns tereket hoz létre. A tervezett épület ugyan egy tömeg, de a belsőben a szálloda és az iroda funkciót markánsan elválasztja, a pinceszinti mélygarázst is a funkcionális egységekhez kapcsolódva, elválasztottan szervezi.

A funkciók miatti kettősség – helyesen - az épület homlokzatain is megmutatkozik. Míg a Dózsa György út felől induló Angyalföldi út menti, szállodai épületszárny homlokzatán a belső szobastruktúra nyitható ablakok rendszerével jelenik meg, visszafogottságot, racionalitást sugallva, addig az irodaszárny homlokzata nagyvonalú üveg függönyfalával reprezentál a Váci út felé. A két eltérő homlokzat mégis egységet alkot, másságuk inkább jelzés értékű, biztosítja egymás mellé rendeltségüket, valamint megfelelő térfalat képez a városképi szempontból kiemelt szerepű környezetben. A szomszéd épület szűk udvarát kitágítva nagyvonalú irodaház előteret tervez.

Összességében az enyhén túlterjeszkedő, szoborszerű tömeget oldja a földszint nagyvonalú szellőssége és a Dózsa György út felől nyitott belső udvar, amely negatív ellenpontként jelenik meg a Vízmű-torony jelszerűségére reflektálva.

A pályamű mind környezetalakítási, mind térszervezési szempontból előremutató megoldást ad, a tervezett funkciók telepítésére, praktikus belső rendet teremtve az épületen belül, mindezt ugyan kicsit túlterjeszkedő, de magas színvonalú, professzionális tömegalakítással, elegáns térfalakkal teszi környezetébe illeszthetővé. Továbbfejlesztésével jó arányú beépítés jön létre, a tervezési feladatot jól oldotta meg.

A Bíráló Bizottság a pályaművet I. díjban részesítette.