Épülettervek/Hallgatói terv

Imperiál Park - Lovasközpont

2018.05.08. 12:31

Sinka Bettina diplomamunkájában a bábolnai lovasversenyek és hagyományok fontosságát állította a középpontba. Ebből kiindulva egy több funkciót magába foglaló épületkomplexumot alakított ki, amihez egy új központi épületet is tervezett. 

Bevezetés

A helyszín nagyon közel áll hozzám, így a személyes kötődésem miatt létfontosságúnak tartottam, hogy a tervhez kapcsolódó kutatás pontos és részletgazdag legyen. Minden szakágat megismerjek, ami a lótartáshoz, lótenyésztéshez köthető, és minél megalapozottabb legyen a tudásom a ménesek körében.

A feladat nehézségét adta a terület komplexitása, így a meglévő épületek fontos alappillérként jelennek meg a tervemben. Talán a legnehezebb feladatot pont ez okozta, csak mint teljes egészre tudtam koncentrálni a tervezés során. A funkció adott volt, ami csak a funkciókapcsolatok helyes tervezésével tud működni. 

Elsődleges célként a helyszínválasztásnál egy meglévő épület kortárs felújítását határoztam meg, hiszen célom az olyan épületek, területek megóvása, amelyek odafigyeléssel, fejlesztéssel fenntarthatóak és tovább őrizhetik hírnevüket.


 

Funkció definiálása

Az egyik legfontosabb vonzerő Bábolna történetében a lovasversenyek, amelyek áprilistól egészen októberig teljes hétvégéket magába ölelően kerülnek megrendezésre. A helyi idegenforgalmi vizsgálat rávilágított a lovasversenyek és hagyományok fontosságára. Ebből kiindulva egy versenyeket összefogó építmény és környezetében kialakítható további versenypályák létesítése a cél, ami lehetővé tenné Bábolna számára világszínvonalú versenyek megrendezését.

 

Helyszínválasztás

Ölbőpuszta a Bábolnai Nemzeti ménesbirtok kiemelt telephelye, az 1820-as években épült, a Pannonhalmi Apátsághoz tartozott. A területen megmaradt a régi keretes beépítés, viszont az épületek folyamatosan amortizálódnak. Jelenleg lótartás és egy lovas szakképző iskola működik a majorságban. Az ölbőpusztai birtok beépítése, tájolása és a környező terepviszonyok egy összetett és izgalmas tervezési szituációt eredményeznek. Egy nagy területen elhelyezkedő épületegyüttes található itt, letisztult épületek sorával, funkcióhoz igazodó mérettél és elrendezéssel.


 

Meglévő keretes beépítés revitalizációja

Meglévő beépítések

Telek területe: 40 400 m2

 • Boxos istálló
 • Palás istálló
 • Cserepes istálló
 • Lemezes istálló
 • Fedeles lovarda
 • Magtár
 • Intéző lak

 

Tervezett beépítések

 • Boxos istálló
 • Palás istálló
 • Cserepes istálló
 • Lemezes istálló
 • Fedeles lovarda
 • Magtár
 • Intéző lak 

 

Építészeti válasz

A tervezési program fontos része a meglévő keretes beépítés és a környezet bevonása. A vizsgálatok során új rendeltetési igény merült fel, amely ezt a sok részt egy egészbe fogja össze. Kérdés, hogy a különböző funkciók miként kapcsolódjanak egymáshoz, valamint az új épületrész, mely új funkciót is foglal magába, hogy tudja kiegészíteni az összes többi funkciót.


 

Telepítés

A központi épület helyzetét elsősorban a meglévő épületek által zárt keretes beépítés határozza meg, erre a zártságra erősítenek rá az egyes épületek, ezáltal a funkciókat is összefogó kerítés, amely körbevezet az egész területen, ezzel erősen beleállítva a tájba az együttest. Az erős keretes karakter miatt nem váltam meg az első benyomásra is meghatározó, területet lezáró pengéktől. A tájolás is nagy szerepet játszott a lelátó/központi épület telepítésében, így a felnyitás északi iránya nem volt kérdéses.

A bejáratra hívja fel a figyelmet az újonnan tervezett központi épület. A pengék helyzetének változásával az egész területen különböző funkciókat befogadó épületek előtérbe kerülnek, és még inkább erősítik az épületeket, mint modulokat. A központi épület a pengék által kapcsolódik a többi funkció épületéhez, mindemellett a körbefogó pengék mellett csúszik lelátó formájában, utalva a befutóba érkező lovak sebességére. Ez a kinyúlás tovább bővíthető az ide érkező nézőközönség számától függően, így az északi pengének nem csak lezáró, hanem tartószerkezeti és lelátó funkciót is betölt.


 

Tervezett épület

A ménesbirtok megközelítése közvetlenül az előtte elhaladó főútról történik. A központi épület több funkciónak is otthont ad. Az alsó szintre a megrendezett versenyeket összefogó, központi fogadóiroda kerül. Az első szinten található egy nagy társalgó bárral, és közvetlen kapcsolat a lelátóval. A legfelső szint konferenciáknak és helytörténeti kiállításnak ad otthont. Az épület központi szerepet tölt be, hiszen nemcsak bejáratot képez, hanem ezáltal meghatározza, hogy a keret belső területi egységeit hogyan lehet megközelíteni.

Négy féle nyitást határoztam meg, versenyek és a befogadóképesség szempontjait figyelembe véve:

 1. Díjugrató verseny – központi épület nyitott
 2. Galopp – központi épület, belső bemelegítő pálya nyitott
 3. Díjugrató verseny – fedeles lovarda, központi épület, bemelegítő pálya nyitott
 4. Nyíltnap – egész terület látogatható 

Az új épülettömeg 50x7,22 m alapterületű, amely elé egy 45x7,73 m alapterületű lelátó csúszik. Az 50 m-es hosszon egy raszterhálót határoztam meg, amely befolyásolja a tartószerkezet kialakítását, a funkciók elhelyezését és a közlekedési zónák kialakítását is. Ez a raszter 2,50-5 méterenként változik, ami által a nyitások, közlekedési zónák és a tömör tartószerkezeti elemek ismétlődnek ritmikusan.

A forma a két párhuzamosan futó, vertikális tartószerkezeti elemet foglalja magába, amelyhez egy harmadik párhuzamos, a lelátó tartószerkezeti eleme csatlakozik. Az épület elé csúszó tetőt acél rácsostartó képezi, a tető burkolata solar thermie rendszerrel van kiegészítve, ami a napenergiát közvetlenül elektromos energiává alakítja át. Ezt a szerkezetet a falcsatlakozás előtt pontmegfogásos üveg váltja fel és lebegteti el az épülettől.


 

Anyaghasználati koncepció

Meghatározó szempont volt az anyaghasználat során, hogy ne alakuljon ki erőteljes elválás sem az új épületen belül, sem a műemléki épületek között. Ezért nem az anyagok tobzódása volt számomra fontos, hanem egy letisztul, értelmezhető anyaghasználati koncepció.

A tervezett tömeget és a funkciót jelképező anyaghasználat (látszóbeton kinti és benti alkalmazása) és a fehér fém letisztult együtt kiegyensúlyozott hatást ér el. Ez a két anyag mellett nyersfát alkalmaztam a közlekedő és a pihenő felületeknél, amelyek az előző két anyag enyhe ridegségét és keménységét felpuhítják. Az átszellőztetett homlokzatburkolatot alkotó beton táblák átfordulnak a tetőre is, így képezve egy teljesen homogén felületet. A nyílászárók előtt perforált betontáblákat alkalmaztam a természetes fény bejutása érdekében, amely egyben árnyékolóként is funkcionál. A belső térben is visszaköszönnek a betontáblák, amelyekkel a természet is bekerül, hiszen mohával benőtt felület képezhető ki.

A lelátónál is visszaköszön az anyaghasználati úgynevezett „hármas”, hiszen a lelátó maga látszóbetonból készül, az ülőfelületek nyersfából. Mindemellett a lelátó teteje egy fehér acélpengeként lebeg felette, amit az üvegbetétek lebegtetnek el az épülettől. Erre ráerősít a fekete fémkerítés, ami az épületet átdöfve kúszik a lelátó elé, lezárva ezzel a területet.

A terv a 'Minden építés alapja 2017 – Betonpályázat tervezőknek és hallgatóknak - Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak' című pályázat II. helyezettje lett. 

Sinka Bettina