Helyek/Köztér

Információ és identitás a BME megújult sétányán

2013.01.24. 13:04

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem középső területének környezetrendezése az Urban Concept tervei alapján valósult meg. Az északi és a déli campust összekötő gyalogostengely a környező zöldfelületekkel együtt teljesen újjászületett és találkozásra, tanulásra alkalmas egyedi térbútorokkal egészült ki.

Elhelyezkedés

Az egyetemi berkekben „középső campus"-nak nevezett terület a nagy múltú északi, és a nemrég megépült déli campus között található, a Bertalan Lajos utca, Stoczek József utca, Egry József utca és Műegyetem rakpart által határolt területen. Az itt található épületek az 50-es, 60-as években készültek, a legtöbb mára műemlék. Az épületek közötti szabad terek és zöldfelületek az intézményhez méltatlan megjelenése, a parkolás rendezetlensége, valamint az északi és déli campus átjárhatatlansága sürgette a terület környezetrendezését, a parkolás megoldását és egy gyalogos tengely kialakítását észak és dél között.

 

Gyalogostengely

Az Egry József utca és a Bertalan Lajos utca között kialakított, széles gyalogostengely biztosítja a szabad átjárást a campusok között. Az Egry József utca felől meglévő, széles lépcsőkaron keresztül juthatunk a területre. A sétány az „E" épület után egy újabb lépcsősorban folytatódik. Innen egyenes út vezet a Bertalan Lajos - Stoczek József utca sarkán elhelyezett parkolóhoz. Ezen a ponton a tengely a Duna felé fordul és egy elosztó, pihenő térben oldódik fel. A tér lépcsőzetesen csatlakozik az „ÉL"épület előtti sétányhoz. A Bertalan Lajos utca felé, a közterületre kivezető utolsó sétányszakasz általános szélessége 12 m. A sétány kialakításánál a funkcionális szempontokon túl fontosnak tartottuk, hogy egyrészt mind anyaghasználatában, mind megjelenésében az Egyetem híréhez méltó színvonalú környezetet alakítsunk ki, másrészt olyan egyedi elemek jelenjenek meg, amelyek a „hely" identitását erősítik. A sétányt alapvetően három, egymástól jól elkülönülő részre oszthatjuk:

1. A „déli" sétányszakasz, amely az Egry József utcai bejárattól a „DCS" és "ST" épületek végéig tart.
2. Az „AE", „D" és „ÉL" épületek által közrefogott tér („lépcsős tér")
3. A Bertalan Lajos utcára kivezető „északi" sétányszakasz

 

A „déli" sétányszakasz

Az „E"-„H" épület közötti szakasz bejáratánál elhelyezkedő mészkő lépcsősor megmaradt, de az azt kísérő rámpát újjáépítettük. A lépcső tetején meglevő kerítés változatlan formában fennmaradt. Az „E" épületbe burkolt rámpán vagy lépcsőn keresztül juthatunk be. A sétányokon alkalmazott burkolat-architektúra gránitszürke-fehér, 50x50x8 cm-es és 25x50x8 cm-es antracit színű, prémium minőségű burkolatokból készült, amit helyenként egy-egy 75x75 cm-es Corten-acél betét egészít ki. A fém burkolati elem két 3 mm vtg., egymáshoz rögzített Corten-acél lemez, amely az egyes épületek betűjeleit mutatja. Az így kialakuló sávos burkolat-architektúra (a „déli" és az „északi" sétányszakon egyaránt) egyszerű és informatív, az acél betétekkel kiegészítve nemcsak esztétikai, de funkcionális igényeket is kielégít, hiszen tájékoztatja a diákokat az épületek megközelítésének lehetőségeiről. Az egymással párhuzamosan futó, majd el-elforduló antracit vonalak és Corten-acél betétek végigvezetnek a sétányon, ezzel fogva össze a tengelyt az Egry József utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az „E" és „H" épületek homlokzata előtt meglevő zöldfelületeket egyrészt felújítjuk, másrészt újabb zöldfelületeket hozunk létre.

Az „ST" és a DCS" épületek között a sétány közvetlenül a „DCS" épület előtt vezet. A sétány mellett nagy kiterjedésű, döntött, gyepes felületet alakítottunk ki, amit a bütüknél beton pengefal zár le. A gyepes felület a sétány felé szintben csatlakozik, majd rézsűszerűen emelkedik, a járószinthez képest maximum 79 cm-t. A gyepes rézsű koronavonalát fektetve beépített, süllyesztett szegély jelöli ki. A zöldfelület az „ST" épület felé enyhe lejtésű rézsűvel csatlakozik. Az itt található meglévő, jó állapotú fákat megtartottuk. A nyílt gyepes, döntött felületen egyedi pihenőbútorokat helyeztünk el. Az egy, illetve három személyes „Y" ülőbútor fémből készül, faburkolatú ülőfelülettel. Az egyedi bútorokat úgy telepítettük, hogy azokon egyedül, vagy csoportosan is lehetőség nyíljon a társalgásra, tanulásra. A terület ez által alkalmassá válik pihenésre, tanulásra, beszélgetésre és egyfajta társasági térként funkcionál.

 

A „lépcsős tér"

A „déli" sétány folytatásában elhelyezkedő „AE" épület egy részét elbontottuk, annak érdekében, hogy a gyalogostengely ezen a ponton kinyílhasson, megfelelő társasági, elosztó teret adva a fiataloknak. Az itt kialakuló elosztó-pihenő tér lépcsős kialakítású. A magasságkülönbséget három, két fellépős lépcsőkar hidalja át. A lépcső antracit színű, előre gyártott beton elemekből lépül. A random kialakítású, egymással különböző szögekben találkozó lépcsőélek egyrészt megoldják a gyalogos tengely irányváltását és gyors átjárást biztosítanak, másrészt „befogadó" kialakításukkal kellemes pihenőteret képeznek. A lépcső „D" épület felé eső oldalán széles rámpát alakítottunk ki az akadálymentes átjutás érdekében. A rámpa mellett, a „DCS" épület homlokzatához beforduló, meglévő terméskő burkolatú támfal egy részét elbontottuk. A téren viszonylag kevés fát terveztünk, hogy ne akadályozza az átmenő forgalmat. A tervezett lombos fák és oszlopos örökzöldek fémszegéllyel szegélyezett körökben helyezkednek el.

A téren kisebb társaságok, tanulócsoportok leülésére alkalmas egyedi bútort terveztünk látszó betonból, fa ülőfelülettel. A bútor a „B", „M", „E" betűket formálja, ezzel is erősítve a hely identitását, illetve egyfajta találkozóhelyként, jelként funkcionál. A visszabontandó „AE" épület déli homlokzata előtt 1,5 m széles növénysávot terveztünk, a homlokzat takarása és a tértől való elválasztása érdekében. A gyalogostengely nem keresztez gépkocsival használt területet. A gépkocsik/tehergépjárművek mindig csak eseti jelleggel keresztezik a sétányt. A területen a gépkocsi- és gyalogosforgalom alapvetően egymástól izoláltan zajlik.

 

Az „északi" sétányszakasz

A lépcsős tér a Bertalan Lajos utca felé 12 m széles sétányban folytatódik, amelyet széles zöldsáv és fasor kísér. Az „AE" épület felé eső, meglévő VIP parkoló és támfal elbontásra kerül, az „AE" épület melletti meglevő beton járdához cserjével beültetett rézsűvel csatlakozunk. A visszabontott „AE" épület „bütüjénél" támfalat és lépcsőt építettünk, hogy a szabad átjárást biztosítsuk a déli területek felé. A burkolatban a sétánnyal párhuzamosan oszlopos tölgy fasort telepítünk, amit antracit színű 25x50x8 cm vtg. burkolati sáv fűz össze. Az egyes fák kavicsburkolatú, süllyesztett szegéllyel kialakított kirekesztésekben állnak. A fák között több támlás pad került elhelyezésre. A burkolatban álló fasor ligetes jellege olyan átmeneti teret képez a forgalmas sétány és a zöldfelület között, amely pihenésre, tanulásra is alkalmas. A „déli" sétányszakasznál részletezett burkolat-architektúra ezen a szakaszon is visszaköszön.

Összegezve elmondható, hogy a tervezett gyalogos tengely mind funkcionálisan, mind anyaghasználatában az Egyetemhez méltó színvonalon biztosítja az átjárást a Központi épület felé. A tervezés során fontosnak tartottuk, hogy a sétány és elosztó tér amellett, hogy gyors átjutást biztosít, megfelelő pihenő- és találkozóhelyként funkcionáljon az egyetemisták számára.

Urban Concept