Épülettervek/Hallgatói terv

Inkubátorház és Innovációs Központ Debrecenben

2015.07.29. 10:25

Transzparens, laza szerkezetű, kezdő vállalkozásokat támogató, forrásközvezítő és innovációt ösztönző inkubátorházat álmodott meg Kollár Péter, a Debreceni Egyetem hallgatója diplomamunkájában.

Témaválasztás:

Egy kezdő vállalkozásoknak helyet adó irodaházat választottam diplomatervem témájául. Mivel a jövőben szeretnék én is egy saját sikeres vállalkozás indítani, innen jött az Inkubátorház ötlete is, ami kapcsolódik a kezdő vállalkozáshoz. Az Inkubátorház megkönnyíti a vállalkozások létrehozását és fejlődését, miután védett környezetet biztosít a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, segíti a helyi- és regionális gazdaságba való beilleszkedésüket, valamint technikai és szakmai hátteret biztosít számukra. Legfőbb előnye, hogy lerövidíti a piacra jutás folyamatát. A nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozók figyelmüket a cégük fő tevékenységére fókuszálhassák és ne kelljen kevésbé produktív dolgokra időt fordítaniuk. 

Helyszín:

A témához kerestem a megfelelő helyszínt, mivel Debrecenben tanulok, ezért a város nem volt kérdéses. Debrecen mezővárosi múltjából kialakult közlekedési minta nem megfelelő egy nagyvárosi modellnek. A régen kialakult állatterelési útvonalak a Piac utca felé egyre szűkülő utakat hoztak létre. A keskeny utak már nem bírják ellátni az egyre növekvő forgalmat, ezért is van szükség a tehermentesítő körútra. A Piac utcával párhuzamos nyugati kiskörút szabályozásánál megpróbáltak a lehető legkevesebb roncsolt teret kialakítani. Főleg önkormányzati tulajdonban álló telkeket sajátítottak ki az új út számára. Miután megvizsgáltam a város hasonló funkciójú épületeit, választásom a folyamatban lévő Kiskörút már meglévő szakaszára esett. Az épületet Debrecen belvárosában a Tisza István utca és Simonffy utca találkozásánál lévő üres saroktelekre terveztem. Ez a telek a város szempontjából frekventált elhelyezkedéssel és jövőbe mutató környezettel rendelkezik. A Tisza István utca a jelenleg készülő Kiskörút már elkészült része, a Simonffy utca pedig a Halköz-höz kapcsolódó célforgalom számára használható sétáló utca. Az út a telek osztásokat követve jött létre, számos sarokfoghíjat hagyva maga után. A belváros funkcióbővítő fejlesztésének célja a város közszféra, illetve a gazdasági funkciók megerősítése, emellett nemrég valósult meg a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között.
Koncepció:

A belvárosias környék jelenleg elég változó képet mutat: már elkezdödött a városrész új arculatának kialakítása mint az Ítélőtábla és Járásbíróság épülete, ÉARFÜ, de vannak köztük még régi, rossz állapotban lévő családi házak is. Ez az utcakép 5-10 éven belül várhatóan teljesen átalakulni. A Tisza István utca és a Simonffy sarkánál egy erősebb törés jött létre az utcában, ami a szabályozás utáni telkek határaiból származik. A belátást kihasználva alakítottam ki a belső udvaromat, így a Széchényi utca felől érkező járókelők betekintést nyernek az épület belső udvarára, ezáltal az épület ezáltal is nyitottságát fejezi ki környezete felé. A Simonffy utcai szomszéd épület tűzfalához igazodva és a Tisza István utca felé egy új arculatot hoztam létre. A Hal köz teresedésének rekonstrukcióját követve az épületem belső udvara lehetne a sétáló utca lezárása. Ezért is kapott az épületem a földszinten egy kávézót, ami a tér funkcióját tükrözi.
Tömeg kialakítás:

A Simonffy utca gerincmagasságához igazodva jött létre az utcakép. Mivel a Tisza István utca felé lejt a tető, szerettem volna, hogy ezáltal is igazodjon a jelenlegi és új utcaképhez egyaránt. A körút felé áttetsző transzparens üvegszerkezet borítja, a belső udvarban függönyfal rendszer található. A Simonffy utcai homlokzatomon LAMINAM táblás homlokzatburkolat határolja az épületet. Az építmény vegyes vázas rendszerű, ahol vasbeton és acél pillérek váltakozása adja a tartószerkezetet.


Funkció:

Az inkubátorház mint intézmény piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó és innovációt ösztönző funkciókat lát el. Az épület tehát jellemzően induló vállalkozások létrehozását és mikrovállalkozások növekedését segíti elő szolgáltatásaival, amelyekbe beletartozhat a helyszín biztosításán kívül a menedzsment igény szerinti támogatása is. A földszinten található egy üzletviteli szolgáltatásokkal foglalkozó rész, ami mind a külsős, mind az irodában dolgozó ügyfeleket támogatja olyan szolgáltatásaival, mint az emelt szintű recepciószolgáltatás; irodák, tárgyalótermek és konferenciatermek bérlése; teljes körű marketing szolgáltatás; jogi tanácsadás, ügyintézés; cégalapítás, cégjogi tanácsadás stb. Továbbá a földszinten található még egy kávézó és multifunkcionális terek is, amelyek szabad alakítása lehetővé teszi állófogadások, konferenciák, tréningek szervezését illetve lebonyolítását.Anyaghasználat:

Épületem fő homlokzatán U – glass hőszigetelt üvegrendszer húzódik, amelynek kiemelkedően jó a hő – és hangszigetelő képessége. Az üvegrendszer megoldja a beláthatósági problémákat, mégis egyenletes fényt biztosít az adott helyiségekben. Meggátolja a kiskörút felőli zajok bejutását az épületbe és a belső udvarban védett teret hoz létre. A kiegészítő hőszigetelés megfelelő klímát biztosít a belső tereknek. Az udvar felőli részeken SCHÜKO FW 50+ függönyfal rendszer védi az épületet. Dél keleti homlokzaton LAMINAM Blend Grigio típusú kültéri táblás homlokzatburkolat fedi.

Kollár Péter

 

Opponencia

A diplomaterv jól megválasztott, komplex feladat, a városközpont permén tervezett épület építészetileg-műszakilag nagy szabadságot biztosít. Az új tehermentesítő út belevágott a történelmi városközpont testébe, a megoldandó feladat e seb begyógyítása. A vállalt feladat több, komplexebb mint „csak” egy épület megtervezése. Sajnos a tehermentesítő út melletti beépítésről nyilvános vita tudtommal nem folyt, ezt a szakmának rövidesen pótolnia kell!
Az épületfunkció megválasztása friss, a téma sokszínű, sokszintű megközelítésére ad alkalmat. A feladat könnyen átlátható, de egyben megfelelő mértékben összetett. Az épület elhelyezése, a telepítés alapvetően diplomaterves, a telek későbbi felhasználása során sokkal intenzívebb beépítés várható, amely alapvetően más problémákat vet majd fel mint ez a kis környezeti terhelést adó épület, kis intim udvarával, transzparens, laza szerkesztésével. A tervezett épület szuverén, nem törekszik a szomszédság hatásainak integrálására, de nyitott belső udvarával befogadó, intim sziget.

Az épület szerkezete egységes, friss, kísérletező. Az épület szerkesztése, szerkezete tartószerkezete egységes, visszafogott szépen megoldott. Az épületben a vasbeton és acél szerkezetek váltása további lehetőségeket rejt. A tartó és épületszerkezetek kellően átgondoltak. A funkciók csoportosítása, elrendezése logikus. a Parkoló szint és megközelítése megoldott. Az irodák elhelyezése, kialakítása megfelelő. A hangsúlyos átrium-kert mind az érkezők fogadására, mind tartózkodásra alkalmas. Az együttes intim belső kertjének továbbtervezése további lehetőségeket rejt.

Az egyes funkcionális egységek a helyükön vannak, a szerkesztés nagyvonalú, feszes. A közösségi terek jól méretezettek, a kert berendezése jelzés értékű.
Az egyes konkrét helyiségek, helyiségcsoportok jól megoldottak, a részletek kidolgozásában a továbbtervezés még sokat segíthet. A belső terek egyszerűek, erőteljesek, a funkciókhoz illő színterek, amelyek színekkel, installációkkal jól ellenpontozódhatnak!

Az épület megjelenése igazán a teljes tömblezárás vizionálásával lenne csak komplexen értelmezhető. Az épület-külső kiegyensúlyozott, visszafogott, egységes, összességében újító, erőteljes. Az anyaghasználat egységes, nagyvonalú. Szépen kezelt az épület semleges szerkezete, a strukturált, neutrális üveghomlokzat izgalmas. A formabontó szerkezet és anyagok viszont sajnos az átlagosnál több problémát vetnek fel: hőtechnikai, akusztikai, tűzvédelmi, üzemeltetési, gazdaságossági feladatok sokaságát róják majd a kiviteli tervek készítőjére.

A nagyvonalú, friss, kompakt, szépen feldolgozott tervet elfogadásra javaslom!

Pecsenye Béla építész