Nézőpontok/Vélemény

Innovatív egészségügyi építészet – konferencia és kiállítás beszámoló

2012.07.20. 11:05

A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja 2012. június 7-én Innovatív Egészségügyi Építészet címmel rendezett konferenciát, amelyen ismertették a speciális szakterület hazai és nemzetközi tapasztalatait, lehetőségeit. A rendezvényt az immár hetedik alkalommal megrendezett Építészet a gyógyulásért 2012. kiállítás kísérte, amelyen 26 építésziroda több mint negyven hazai megvalósult vagy épülő egészségügyi projektjével mutatkozott be. dr. Kiss Zsolt István beszámolója.

Építészet a gyógyulásért 2012 – innováció az egészségügyi építészetben

A Magyar Építőművészek Szövetségének Egészségügyi Munkabizottsága és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja 2012. június 7-én rendezte meg az Innovatív Egészségügyi Építészet konferenciát, valamint az Építészet a gyógyulásért 2012. című kiállítást. A rendezvény célja az innovatív egészségügyi építészet hazai és nemzetközi tapasztalatainak és lehetőségeinek megismertetése volt, beleértve a téma rendkívüli összetettségét és bemutatva az alkotások azon kereteit, amelyek között sokszor 30-40 szakági tervező összehangolt munkájára van szükség egy bonyolultabb kórházépület megvalósításához.

A résztvevőket Komma Olivér, az Egészségügyi Menedzserképző Központ munkatársa és dr. Kiss Zsolt István építész, a MÉSZ Egészségügyi Munkabizottságának vezetője köszöntötte, röviden ismertetve, hogy az építészeti innováció célja a közérzeti-esztétikai komfort növelése többletköltség nélkül, valamint a fenntarthatóság növelése környezeti terhelés nélkül. Látható, hogy a flexibilitás, mint tervezési követelmény biztosítja a jövőbeni változatási igények megvalósíthatóságának lehetőségét. Kálmán Ernő DLA, a MÉSZ korábbi elnöke ugyancsak köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta a kiállítást, majd Kiss Zsolt István építész felolvasta Sáros László DLA, a MÉSZ elnökének jókívánságait.

Dr. Peter R. Pawlik - a német Építészek Szövetségének tagja, a Német Kórházépítészeti Munkabizottság vezetője és több, az egészségügyi építészet körébe tartozó publikáció és könyv szerzője - az innovatív európai kórházi projektekről beszélt, és hét kiváló példa bemutatása után vonta le következtetését, mely szerint a gyógyító építészetnek a betegeket, az orvosokat és a személyzetet kell szolgálnia.

Hennu Kjisik finn építész, a Helsinki University of Oulu (oului egyetem) építészeti iskolájának városépítészeti professzora több, mint 30 díjat nyert nemzeti és nemzetközi építészeti pályázatokon, beleértve a holland Bouwcollege által szervezett „Healthcare 2025 – buildings for future" nemzetközi pályázaton elért első helyet is. Szinte meghökkentő volt az elő diája, amelyen tapasztalatai szerint a beruházással kapcsolatos egy tőkeegységnek az egy tizede a tervezési költség, miközben az első 25 évre vetítve 100-szorosa ennek az üzemeltetési költség, és 400-szorosa a működtetési költség. Az elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó előadás egyik alapgondolata a „care-cure-core” hármas egysége.

A szakágak felé nyitás, illetve a szakágakkal való intenzív együttműködés alapján Seidl Gábor, a Magyar Épületgépészet Koordinációs Szövetség elnökségi tagja innovatív épületgépészeti megoldásokról, Darvas István, a Magyar Mérnöki Kamara Elektronikai és Elektrotechnikai Tagozat Tervezési Szakosztályának elnöke pedig az innovatív világítástechnikai megoldásokról beszélt. Mindkét előadás hangsúlyozta az energiafelhasználás racionalizálását, az épületgépészetről szóló előadásban fogalmakat nyerhettünk Magyarország energiamérlegéről, illetve a primer energiafelhasználás megoszlásáról, valamint az épületgépészeti rendszerek energia-felvételéről, emellett az uniós testületi rendszer felépítéséről és a várható uniós szabályozásról is szó volt. A világítástechnikai előadásból megismerhettük az izzólámpák, a LED #1, LED #2, LED #3 energia hatékony világítópanelek rendszerét, a különböző minősítések energetikai vonatkozásait és levonhattuk a következtetést, hogy a komplex világítástechnikai vezérlések integrálása a gépészeti rendszerek szabályozási moduljaihoz még költséghatékonyabb vezérlést, szabályozást tesz lehetővé az üzemeltetők számára reális megtérülési idő alatt.

Dr. Kiss Zsolt István építész vezető tervező ismertette a kórháztervezés egyik legfontosabb alapelvét: a flexibilitást, hiszen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi igényeknek megfelelő állapotnak a minimális és maximális változtatási igényekre is nyitottnak kell lennie, és megváltozott igényeknek megfelelő állapotot az épület alapvető szerkezeti rendszereinek ki kell szolgálnia.

Szabóné Fischer Zsuzsanna, az Alapkő Kft. gyakorló statikus tervezője a flexibilitást biztosító tartószerkezeti megoldást mutatott be, mellyel akár 8-10 méteres fesztávolságok és 500 kg-os hasznos terhelési követelmények mellett is gazdaságos és a vonatkozó szabályozásnak megfelelő, biztonsági igényeket kielégítő födémkonstrukciók építhetők.

Szenes István Ybl-díjas belsőépítész tervező az általa korábban készített kórháztervezési feladatok kapcsán mesélte el gondolatait a belső térkapcsolatokról, a színekről, a burkolatokról, a világításról és a bútorokról, számtalan személyes élménnyel fűszerezve azt, hogy a belsőépítészet finomhangolásával hogyan lehet elősegíteni a gyógyulást, illetve a gyógyító munkát.

 

Délután két párhuzamos előadást hallhattunk: Semmelweis Ferenc, az Építéstudományi Egyesület főtitkára helyett Semmelweis Tamás beszélt az innovatív egészségügyi építészet elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a mindennapok innovációjáról, az eredményekről, azok reális értékeléséről, az öntudatos, naprakész mérnöktársadalom működési kereteiről, a szakmai szervezetek együttműködéséről, valamint a szervezetekben összegyűlő tudás új szemléletű megjelenítésének lehetőségeiről és formáiról.

A másik előadáson ifj. Pólya Endre, a Mediplan Kft. ügyvezető igazgatója előadásában megfogalmazta az orvostechnikai innováció fogalmát, amely az orvostechnika terén alkalmazott eszközök és gyógyító eljárások fejlődését, megújulását, változását jelenti, amely magában foglalja a betegellátási munka gyakorlatát és szervezését is. Az orvostechnológia történetének keretei között képeket láthattunk a bizánci Szt. Pantokrátor székesegyházról és kórházról és megtudhattuk, hogy 1596 óta van mikroszkópunk, 1793-ról respirátorunk, valamint láthattuk a 20. századi eszközök fantasztikus fejlődését.

A szünetekben és az előadások után lehetőség nyílt az Építészet a gyógyulásért 2012 – innováció az egészségügyi építészetben című kiállítás részletes megtekintésére. A hetedik alkalommal megrendezett kiállításnak 2000-ben a Magyar Építőművészek Szövetsége, 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, majd az Egészségügyi Minisztérium, 2006-ban a MÉSZ Kós Károly terme, 2008-ban a Francia Intézet, 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2012-ben pedig az Egészségügyi Menedzserképző Központ előtere és nagyelőadója adott helyet. 26 építésziroda 50 építésze és mintegy 500 szakági tervezője 78 tablón mutatta be 40-nél több egészségüggyel kapcsolatos, megtervezett, épülőfélben lévő vagy megépült egészségügyi projektjét, amelyek között számos alkotás jól példázta a kapcsolódó konferencia témaköreinek megvalósítási lehetőségeit. A résztvevőket és bemutatott munkáik listáját az alábbiakban olvashatják:

Uzsoki Utcai Kórház főépülete – rekonstrukció
tervező: Kalo Emese, Pásztor József, Dudics Krisztián - Építész Kaláka Kft.

SZTE Pathologia Intézet, Szeged
SOTE Oktatási és Kutatási Központ II. üteme, Budapest
Háziorvosi rendelők, Veresegyház

tervező: Juhari Katalin- MAGYAR ÉS BENKE Kft.

Sarkad – Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
tervező: Grédics Gyula - IV 2006 Építészeti Bt., Kissné Springer Mercedes - DOMI-dór Kft.

Vas Megyei Markusovszky Kórház
tervező: Kiniczky István - Mediplan Kft.

Siófok Városi Kórház
tervező: Zepkó Ferenc, Kelemen Dezső - MŰÉP Kft., Kissné Springer Mercedes - DOMI-dór Kft.

Bonyhád, Térségi Szakrendelő
tervező: Csernyus Lőrinc - Triskell Kft.

Ibrány – Nagyhalászi, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ

tervező: Borbély Norbert - N-TERV Bt.

Siófok
tervező: Nyiri István, Schmeisel Csilla

Tab, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
tervező: ifj. Pólya Endre - MEDIPLAN Kft., Kissné Springer Mercedes - DOMI-dór Kft.

Anya-gyermek és Szív-érrendszeri Központ, Kecskemét
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged

tervező: Marosi Miklós - KÖZTI Zrt.

Újpalota Körzeti Orvosi Rendelő
tervező: Madzin Attila, Hidasnémeti Máté - TEAMPANNON Kft.

SE Oktatási és Kutatási Központ, Budapest
tervező: TEAMPANNON Kft.

Szent Borbála Kórház, Központi Tömb, Komárom
tervező: Pályi Gábor - KÖZTI Zrt.

Soproni Erzsébet Kórház új V. jelű épülete
tervező: Tima Zoltán - KÖZTI Zrt.

Szekszárdi Balassa János Kórház, Cobiax födémrendszer
tervező: Fischer Zsuzsa - Alapkő Kft.

Szekszárdi Balassa János Kórház, Cobiax födémrendszer
tervező: Vágó Katalin - MMI Atlas Kft.

Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ, Érd

tervező: Csikós Zoltán, Peity Attila, Szabó László, Koch Róbert - ATLANT Kft.

Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ, Szigetszentmiklós
tervező: Csikós Zoltán - ATLANT Kft., Rimely Károly, Zajácz Katalin, Zajácz Csaba - RI-ZA-LIT Kft.

PTE KK 400 ágyas klinika átalakítása és bővítése

tervező: Csikós Zoltán, Peity Attila - ATLANT Kft.

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum
tervező: Rimely Károly, Zajácz Katalin - RI-ZA-LIT Kft.

Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projektek (DEK-FP)

tervezők: Kertai László - Archicomp Építészműhely Bt.
        Kasuba János - Metope 2000 Kft.
        Ábrahám Zoltán - Ábraház Bt. Építészeti Iroda
        Béres Mihály - Domino 2000 Bt.
        Kovács Péter DLA - Archiko Kft.
        Lengyel István - Lengyel Építészműterem Kft.

Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kórház Fejlesztése
tervező: ifj. Pólya Endre - MEDIPLAN Kft., Schrammel Zoltán - Iparterv Zrt.

Onkológia Klinika Épülete
Központi Vasúti Kórház
Rehabilitációs Kórház
Határőr Kórház
Ganjelik Speciális Egészségügyi Központ, Baku

tervező: Takács Ákos, Fazekas Csaba, Bácskai Szabolcs, Balogh Ferenc, Mottl Rita, Annus Marina, Pukánszky Gabriella, ifj. Müller Ferenc - CÉH Zrt.

Csillagpont Kórház
tervező: Puskás Péter - Műépítész Kft.

Székesfehérvári Szent György Kórház Fejlesztése
Sárbogárdi Rendelőintézet Rekonstrukciója
tervező: Koppányi Imre, Koppányi Miklós, Bernáth Istvánné, Koppányi Péter, Szeghi Gábor -
Pannon Project Kft.

Mohács Város Kórháza
tervező: Töős György, Bárdos Gabriella - Artonic Kft.

Szegedi Tudományegyetem – 265 ágyas új klinika
tervező: Szőkedencsi Géza - Artonic Kft.

Fresenius Medical Care Magyarország Nephrológiai Centruma, Budapest []
tervező: Marosi Miklós - KÖZTI Zrt.

Hetényi Géza Megyei Kórház fejlesztése, Szolnok
tervező: Bordács László - KÖZTI Zrt.

Petz Aladár Megyei Oktatókórház fejlesztése, Győr
Szent Pantaleon Kórház fejlesztése, Dunaújváros
tervező: Bordács László, Havrán Judit - KÖZTI Zrt.

Szekszárdi Balassa János Kórház

tervező: dr. Kiss Zsolt István - ASC Stúdió Kft.

Várpalotai Városi Kórház
Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház

tervező: Kármán János - System 4 Stúdió Kft.

A közel 100 fő részvételével lezajlott konferencia megmutatta, hogy az építészet, orvostechnológia és szakági együttműködés biztosítja az egészségügyi építészet alapjait, és vezeti végig a tervezőket az alkotás és műszaki tervezés útján. Külön örömünkre szolgált, hogy a résztvevők között számos működő egészségügyi létesítmény munkatársai is jelen voltak, így sikerült széleskörű szakmai konzultációt megvalósítani.A konferencián tartott előadások az EMK honlapján tekinthetők meg.

Külön köszönet illeti Komma Olivér urat, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának munkatársát, akinek hathatós segítségével és szervezésével vált a rendezvény sikeressé.

Budapest, 2012. július 11.

dr. Kiss Zsolt István
építész vezető tervező
a Magyar Építőművészek Szövetsége Egészségügyi Munkabizottságának vezetője