Közélet, hírek

Kálmán Ernő DLA, a MÉSZ elnökének helyreigazítási kérelme a Foster tervvel kapcsolatban

2010.07.16. 14:56

Kálmán Ernő DLA, a MÉSZ elnökének helyreigazítási kérelme és nyilatkozata a Foster terv tervtanácsi vitájával és szavazásával kapcsolatban. A Tervtanácsi beszámolóban tévesen jelöltük meg, Kálmán Ernőnek nem volt szavazati joga, és nem szavazhatott igennel.

Az alábbi helyreigazítást kérem a MÉSZ és a saját nevemben a belvárosi Foster tervvel kapcsolatban:

A MÉK elnökének kérésére jelentem meg a tervtanácson mindkét szervezet érdekében, de nem mint meghívott és szavazati joggal jelen levő, így nem is szavazhattam, tehát téves ez az információ. Véleményemet azonban elmondhattam, amely lényege a következő:

A budapesti belváros értéke a folyamatosság s ez a folyamatosság példaértékű egész Európában.

Ezt képviseli a Petőfi Sándor utca, melynek megújítása érthető igény, valamint szükséges a belvárosi élet fellendítéséhez és a polgári fejlődés beindításához

Ennek veszélyes eszköze a nagymértékű beavatkozás. A Foster iroda által készített tervet egy magas színvonalú ötletnek tartom, amelynek kidolgozása azonban nincs összhangban a belváros mértékével és morfológiájával. Ezért úgy vélem, a továbbtervezés során szükséges a koncepciónak az újragondolása és több lépésben történő jelentős átdolgozása a meglévő épületek megtartásával. Szükségesnek tartom értékalapú elemzés készítését, ami segítene abban, hogy társadalmilag elfogadott program jöhessen létre a belvárosban, megtartva a meglévő értékes épületeket, mely Budapest belvárosának jellegzetessége.

Ezen túlmenően elfogadhatatlan, hogy miközben a magyar építészirodák folyamatosan küzdenek a létükért, külföldi úgynevezett sztárok segítségül hívásával saját értékeinket degradáljuk ahelyett, hogy saját kultúránkat és értékeinket vigyáznánk, melyre a világ is elismeréssel tekint.

Kálmán Ernő DLA


Köszönjük Elnök Úrnak, hogy elküldte a helyreigazítást, aminek itt örömmel helyt is adunk, hogy a tervtanácsi tudósításban közzétett félreértést korrigálhassuk. [aszerk.]