Épületek/Lakóépület

Kéki utcai házak

2009.06.30. 09:47

A környezethez képest újszerű megfogalmazású lakóépületek a környező városszövetet jól kiegészítik. Az épületek külső folyosói, teraszai és szabad lépcsői újszerű térélményt, hangulatot nyújtanak a helyenként szubmediterrán jegyeket hordozó városrészben.
A Budai Építész Műhely balatonfüredi munkáit bemutató minisorozat harmadik része.

Önkormányzati lakások Balatonfüred – Ófalu területén

A tervezési terület és a helyszíni adottságok alkalmasak voltak arra, hogy a környezetbe léptékében beilleszthető, saját belső világot hordozó lakóházakat építsünk. A közel 0,5 hektáros terület beépítését úgy szerveztük, hogy teresedések, kertek jöjjenek létre, és közösségi élettér alakuljon ki. Az épületek és lakóházak tervezésénél nem elég a száraz funkcionalizmus, jó értelemben vett humanizált terekre van szükség. A lakóépületeket gyűrűúttal szolgáltuk ki, ahol szintbeli parkolást biztosítottuk. A lakásokat egytraktusosan, dél-nyugati tájolással telepítettük. Az épületek térbeli szervezésénél szempont volt, hogy mindenütt biztosítva legyen a minimum 1:1-es légtérarány.

 

 

 

Véleményünk szerint a városrészben szükség van olyan építészeti minőségi váltásra, ami a területet vonzóvá és értékessé teszi. Az épületek belső struktúráját megpróbáltuk a homlokzati megjelenésnél is láttatni. A homlokzatokon és a belső tér kialakításánál igényes burkolatokat használtunk. Az építészet nyelvezete mai gyakorlatunkban elszegényedett annak ellenére, hogy a modern stílus elemeinek használatával megvan a lehetőség arra, hogy továbbvigyük az általunk értéknek tartott modern hagyományokat. A tervezett lakóházak közelében nincs meghatározó épület, amihez igazodni kellene, így csak a tagozott tömegformálással tudtunk a környezet léptékéhez igazodni.

 

 

 

Fontosnak tartottuk a lakások térbeli rendjének tervezésénél a közösségi életnek teret adó közlekedő és köztes terek megfogalmazását. Így nyitott-fedett kétszintes közlekedő tér jött létre, amely plasztikus megjelenésével tagolja a lakóház tömegét.

Koris János DLA
építész tervezőSzociális lakások
A városi önkormányzat által létesíteni kívánt szociális lakások és öregek otthona számára a történeti településközpont közvetlen közelében elhelyezkedő üres telken adódott hely, ahol találkozik a hagyományos, oldalhatáron álló beépítés és az újabb korok szabadonálló családi, illetve társasházas beépítésű zónája. E helyzetből adódóan a tervezett épületek telepítésének módja és azok építészeti megfogalmazása egyaránt kihívást jelentett a tervezés során.

 

A feladat sikeres megoldása érdekében az önkormányzat tervpályázatot bonyolított le. A Budai Építész Műhely nyertes terve a kettős feladatot kiválóan teljesítette, a beépítés első szakasza eszerint valósult meg.

A környezethez képest újszerű megfogalmazású lakóépületek a környező városszövetet jól kiegészítik, abba szervesen illeszkednek. Az épületek külső folyosói, teraszai és szabad lépcsői újszerű térélményt, hangulatot nyújtanak a helyenként szubmediterrán jegyeket hordozó városrészben. Az elnyúló formájú épülettömegek észak-déli irányú tájolása jó benapozási és átszellőzési feltételeket biztosít, a mögöttes területekről kilátást engednek a Balaton irányába.

András István
Balatonfüred főépítésze


A tervezési munkában közreműködő tervezők:
vezető építész tervező: Koris János
építész tervezők: Lehoczky Fülöp, Székely György, Vizer Balázs
szerkezettervező: Bencze Zoltán
épületszerkezeti részletek: Reisch Richárd
gépész tervező: Kálmán Zsolt
elektromos tervező: Sax Dezső
környezettervező: Wallner Krisztina