Közélet, hírek

Kiemelt beruházás lett az OPNI helyén megvalósuló nemzetközi magániskola

2022.04.20. 14:36

A vonatkozó rendeletben meghatározták a fejlesztéssel kapcsolatos sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket is a majdani bentlakásos intézmény létrehozásához. 

 

Az április 19-i Magyar Közlönyben jelent meg egy kormányrendelet, ami alapján kiemelt beruházássá nyilvánították az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet helyén megvalósuló iskolafejlesztést, valamint meghatározták a rá vonatkozó sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket.

Ennek alapján a beruházással érintett, 11186/6 helyrajzi számú ingatlan alrészletén és az ebből telekalakítással létrejövő ingatlanon oktatási, köznevelési, kereskedelmi, iroda-, szálláshely-, sport- és közlekedési célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el. A sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények így alakulnak:

 • a kialakítható telek legkisebb területe 8000 m2,
 • a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,
 • a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 25%,
 • a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2 /m2
 • a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 55%,
 • az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 22 méter,
 • az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
 • épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a  meglévő rendeltetés módosítására nem vonatkozik,
 • kiszolgáló épület terepszint feletti kialakítása nem korlátozott,
 • a telken belüli parkolási kötelezettség biztosítása nem korlátozott,
 • a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken közhasználat céljára szolgáló területet, illetve közhasználat elől el nem zárható területet nem kell kialakítani,
 • a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

A hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a fentebb felsoroltakban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ha azonban a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni - írják a rendeletben. 

Hozzáteszik továbbá, hogy az ingatlanon a telekalakítás az alrészlet határok mentén korlátozás nélkül megengedett, ahogy az is, hogy a főépület hátsó homlokzati vonalától nyugati irányban emelkedő természetes terepalakulat felé a sportfunkció kialakítása érdekében kis mértékű terepalakítást végezzenek. A természetes terepszint tartós, végleges kialakítással legfeljebb a terepszinttől lefelé és felfelé mért 1 méterrel változtatható meg. A szöveg arra is kitér, hogy a történeti kert területén a műemléki értékek sérelme nélkül futókör kialakítható.

A kiemelt beruházásokat taglaló 83/2021. (II. 23.) kormányrendelet annyiban is módosult a mostani rendelettel, hogy az iskolafejlesztés a kiemelten közérdekű beruházások közé is bekerült, és településképi véleményezési eljárást sem kell vele kapcsolatban lefolytatni.

A Budai Magyar Királyi Országos Tébolydaként alapított, nagy múltú, leggyakrabban Lipótmezőként emlegetett elmegyógyintézet Ferenc József rendeletére épült az 1860-as években, késő romantikus stílusban, Zettl Lajos tervei szerint. Közel 140 éves működésének 15 éve történt bezárása vetett véget.

A 41 hektáros területen álló, 39 ezer négyzetméternyi, egyre rosszabb állapotú műemlék épületkomplexum sorsában 2020-ban állt be új fordulat, amikor egy törvény alapján az ugyanakkor létrehozott Közép-európai Oktatási Alapítvány vagyonkezelésébe került ingyenesen mint "közfeladat ellátásához szükséges terület". A két éve meghatározottak alapján egy nemzetközi, bentlakásos intézmény létrehozása a cél, amely középfokú oktatást nyújt majd tandíjért cserébe, az épületre vonatkozó konkrét tervekről azonban egyelőre nem tudni részleteket. Varga Mihály pénzügyminiszter, egyben Budapest II. kerületének országgyűlési képviselője korábban az épület megmeneküléséről beszélt, és arról, hogy felújítják a fejlesztés keretében.