Közélet, hírek

Kihirdették az Akadémia Park rendezésére és beépítésére kiírt pályázat eredményét

2022.11.10. 15:10

Az országos, nyilvános ötletpályázat felhívását tavasszal tették közzé, összesen 30 tervező, illetve tervezőcsoport regisztrált rá. Az érintett ingatlanegyüttes Budán, a II. kerületben, a Hűvösvölgyi út – Riadó utca – Pasaréti út – Hidász utcák által határolt tömbben található; a kiíró szempontja szerint a fejlesztést követően ez a terület lehet a városrész (tehát Pasarét, Rózsadomb és környezetének) legkorszerűbb központja. 

A pályázat eredményét a minap tette közzé honlapján a Magyar Építész Kamara. Az ajánlatkérő a Bonitás Első Ingatlanalap, a lebonyolító pedig a MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. volt.

A bírálóbizottság döntése szerint I. díjban részesült az Építész Stúdió Kft., a Gereben Marián Építészek Kft., valamint a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem Kft. pályamunkája. II. díjas lett a Hetedik Műterem Kft., illetve az Archi-kon Kft. terve, megvételt nyert továbbá a Paulinyi and Partners Zrt., a Völgyzugoly Műhely Kft. és a Numbernow Stúdió munkája.Amint azt a tervezési programban megfogalmazták: "a kiíró egyértelműen befektetési célú fejlesztésre szánja a területet, mindemellett fontosnak tartja, hogy a fejlesztés után ez a terület legyen a városrész központja, nevezetesen Pasarét, Rózsadomb és környezetének legkorszerűbb központja; olyan hely, ami 0-24 órában szolgálja az itt és a környéken lakókat, valamint az idejáró dolgozókat, bevásárlókat, sétálni, pihenni vágyókat". A javasolt funkciók – úgy mint iroda, kereskedelem, szolgáltatás, lakás, alap- és középfokú oktatási és egészségügyi létesítmények, kulturális és sportlétesítmények – között park- és pihenőterületek, sétányok, játszóterek alakítandók ki. A szempontok között szerepelt az is, hogy tájépítészeti eszközökkel gondoskodni kell a biológiailag aktív és botanikai szempontból változatos, gazdaságosan fenntartható zöldfelületek létesítéséról, valamint a meglévő, értékes fasorok, facsoportok védelméről és integrálásáról az új elemek közé.

A konkrét tervezési programot ugyanakkor a kiíró nem kívánta pontosan meghatározni; a pályázaton részt vevő tervezőktől várták olyan javaslatok elkészítését, amelyek "ütemezhetően, gazdaságosan építhető, hosszútávon fenntartható, jól és gazdaságosan üzemeltethető (bérbeadható) funkciókat" tartalmaznak. Mint kiemelték, nem javasolható csak lakásokat tartalmazó "steril" lakópark, akárcsak egy nagyméretű bevásárlóközpont, továbbá semmiféle – a környezetét zavaró – egyéb funkció sem, ugyanakkor a leírtak alapján "minden más – kulturális, egészségügyi, sport- és szabadidőfunkció, részben lakó, részben kereskedelmi vagy egyéb funkció is elképzelhető az egymás közti helyes arányok meghatározásával". A beépítés módját illetően nem tettek kikötéseket, ugyanígy az egyes épületek magasságát is szabadon választhatóként jelölték meg az adott keretek között, figyelembevéve a gazdaságosságot, a környezeti hatásokat és a környezethez való illeszkedést. Az Akadémia Park jelenleg kerítéssel körbezárt területén négy, önálló helyrajziszámú telek található, különböző szabályozással. A helyszínt illetően megemlítik, hogy a tervezési területen meglévő épületek (a 11067/7-8-9 helyrajzi számokon) közül mindegyik bontható, ám kivételt képez a fedett Honvéd Lovarda, amely védett épületként megtartandó és felújítandó. Kötelezően megtartandó továbbá a 11607/9 ingatlanon lévő Hentzi-emlékmű és a körülötte lévő kegyeleti park a honvéd sírokkal, valamint a Főkapu építménye. A telkek összesen több mint 107 ezer négyzetméteren terülnek el. A zárójelentésben a II. kerület egyik legkülönlegesebb területeként jellemzik: "talán az utolsó egybefüggő nagy terület, amely még beépítésre vár. Egyedülállóan nagy meglévő, összefüggő zöldterülete, értékes növényállománya és »belbudai« helye megfontolt és átgondolt beépítést követel a tervezőktől."

A felhívásra 30 tervező (illetve tervezőcsoport) regisztrált. A beadott pályaművek a bírálóbizottság összegzése szerint teljesítették a kiírásban szereplő alaki és formai követelményeket. "A tervek mindegyike egyszerű, áttekinthető és érthető volt. A pályaművek műszaki tartalma is a hazai átlagszínvonal feletti volt", írták, megállapítva, hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. "A díjazott és megvételt nyert tervek javaslatai érdemben hasznosíthatók az ingatlanfejlesztés soron következő fázisában. Javasoljuk a sikeres pályázók bevonását a várható továbbtervezésbe. Szükséges lesz a továbbtervezésnél a környezet közlekedési rendjének alapos vizsgálatára, a terület és környéke szabályozási tervének módosítására is." Kiemelték, hogy a tervezők egy része nagyon visszafogottan, a térség jelenlegi beépítési struktúráját alapul véve adta meg a javaslatát, más tervek pedig bátran – "néha túl bátran is" – a terület karakterét megváltoztató sűrű, illetve túl magas beépítést terveztek. "A továbbtervezésnél lehetőleg az első három helyezett terv erényein alapuló vezértervet kell készíteni, de érdemes figyelembe venni a többi díjazott és megvásárolt terv javaslatait is. A gazdasági és környezeti adottságokon, valamint az illeszkedésen túl figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a II. kerület első számú kiemelt központja legyen", írták, hozzátéve, hogy amennyiben a továbbtervezésnél valamelyik szabályzat vagy rendelet nem tartható be, úgy kezdeményezni kell a KÉSZ, illetve TKR módosítását. A továbbtervezés más módjára is javaslatot tettek, amelynek első lépése egy pontos tervezési program elkészítése lehetne, amit egy meghívásos tervpályázat követhetne a nyertes tervezők részvételével. "Természetesen mindkét út első lépése egy széleskörű lakossági fórum összehívása, amelynek összegzett véleményét figyelembe kell venni a program készítésénél", szögezték le végül. 

A bírálóbizottság elnöke Dr. Csányi Sándor alapítványi elnök volt, társelnökei Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere és Lázár Antal DLA építész. Tagjai voltak Sajtos Gábor DLA építész a Magyar Építész Kamara részéről, Turányi Bence építész, Varga Tamás DLA építész, Lenzsér Péter DLA építész, Balogh Péter István DLA PhD. táj- és kertépítész, valamint póttagként Eltér István építész a MÉK NKft. részéről, mellettük számos szakértő segítette a zsűri munkáját. 

Az egyes pályaművekről szóló bírálatok itt olvashatók. Az elismerésben részesült terveket hamarosan részletesebben is bemutatjuk olvasóinknak.