Nézőpontok/Kritika

Kommentár Kasper Oosterhuisnak a CET projektet érintő kijelentéseire

2010.02.26. 11:21

A Porto Investment Hungary Kft. képviseletében Márton Imrétől érkezett kommentár.

Kommentár a Kasper Oosterhuis által 2010. február 22-én az Építészfórumon közölt, a CET projektet érintő kijelentéseire

1. idézet:
„Építészberkekben pedig mindenki tudni véli, hogy a tervező, Kas Oosterhuis (a holland ONL építésziroda egyik vezetője) időközben kiszállt a projektből."

ONL válasz:
Nem mi szálltunk ki a projektből, éppen ellenkezőleg: 2009 januárjában a Porto Investment Hungary Kft. (Porto) a kivitelezés folyamatából eltávolította az ONL Hungary Kft.-t (ONL), majd 2009. december 1-ével építési konzulensi szerepünket is megszüntették. Azért zártak ki minket, mert kritizáltuk, hogyan kezeli a Porto a kivitelezés folyamatát. Kritizáltuk őket azért, mert olyan alvállalkozókat választottak, akiknek nem volt tapasztalatuk a non-standard szerkezetek kivitelezésében. Kritizáltuk azt is, hogy olyan, nem megfelelő kivitelezési terveket készítettek, amelyek ellentétben álltak az általunk készített engedélyezési tervekkel, ezért technikai és esztétikai problémák merültek fel.

Porto reagálás:
Az ONL Hungary Kft. és Porto Investment Hungary Kft. között létrejött Generáltervezési szerződést felek KÖZÖS megállapodással, 2009. április 10-én megszüntették. A szerződés megszűnésének oka elsősorban az volt, hogy az ONL Hungary Kft. az építési engedélyezési szakaszban nem volt képes megfelelő módon szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, mivel az átadott tervek részben hibásak voltak, illetve a szerződésben rögzített teljesítési határidőket sem tudták betartani. Mivel a kiviteli tervszakaszban hasonló kockázatot a beruházó nem tudott vállalni, több alkalommal - több mint 8 (nyolc) hónapon (!) keresztül - felhívtuk az ONL Hungary Kft. figyelmét, hogy NEM rendelkezik azokkal a személyi és műszaki feltételekkel, melyek a kiviteli tervek szerződésszerű elkészítéséhez szükségesek. Kértük az ONL-t, hogy lépjen partneri kapcsolatba egy tapasztalt helyi tervező céggel, amelyik biztosítani tudja a szükséges műszaki feltételeket, a megalapozott hátteret. Az ONL Hungary Kft. nem teljesítette a kérésünket, ezért a tervező cég részéről esetlegesen felmerülő rendkívül nagy kockázat miatt döntöttünk KÖZÖSEN, a szerződés megszüntetéséről. A Generáltervezési szerződés megszűnésének napján az ONL Hungary Kft. / Kasper Oosterhuis SAJÁT AKARATÁBÓL aláírt egy úgynevezett „Declarations on Use” nyilatkozatot, amelyben a Porto Investment Hungary Kft-re ruházta a CET projekttel kapcsolatos összes addig átadott terv- és pályázati dokumentáció felhasználási jogát, illetve korlátlan hozzájárulását adta azokhoz a tervmódosításokhoz, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához, valamint az ingatlan használatához.

Ezt követően, 2009. december elsején súlyos szerződésszegés miatt azonnali felmondással megszüntettük Kasper Oosterhuis / ONL konzulensi szerepvállalását.
Az acélhéj-szerkezet megvalósítására nagyon körültekintően választottuk ki a megfelelő partnereket, egyetértésben a felelős generálkivitelezővel, és biztosak vagyunk abban, hogy a lehető legjobb megoldást választottuk.

2. idézet:
„A vezérigazgató mindjárt az elején hangot adott meglepetésének, amiért Kas Oosterhuis nem jött el az eseményre, hiszen közöttük se személyes konfliktus, se szakmai nézetkülönbség nincs."

ONL válasz:
Az az igazság, hogy a projekt kezdete óta szakmai vitában álltunk, és bármilyen kellemetlen, de el kell mondanunk, hogy a Porto pénzügyi követeléseivel többször kényelmetlen helyzetbe hozta az ONL Hungary Kft.-t, egészen a mai napig, amikoris a Porto újból megfenyegette a céget abban az esetben, amennyiben a CET projektről negatívan beszélünk a sajtóban. Éveken át próbálkoztunk azzal, hogy a Porto-val megosszuk a non-standard tervekkel kapcsolatos szakértelmünket, ennek ellenére ők makacs módon a tervezési folyamat elejétől kezdve (2007 ősze) a saját, hagyományos építési módszereikhez ragaszkodtak. 2008 december végén az ONL tájékoztatta Demszky Gábor főpolgármestert, Ikvai-Szabó Imrét főpolgármester-helyettest és Beleznay Éva megbízott főépítészt a helyzet veszélyeiről, de ők arra hivatkoztak, hogy ez az ONL és a Porto ügye - ami szerintünk meglepő álláspont egy PPP projekt esetében.

Porto reagálás:
A Porto Investment Hungary Kft-nek jelen pillanatban nincs pénzügyi követelése az ONL Hungary Kft.-vel szemben, mivel mi vagyunk/voltunk a tervező cég megbízói. Cégünk az ONL Hungary Kft.-t mindig szerződésszerűen kifizette, annak ellenére, hogy szerződésünk szerint többször kötbért vethettünk volna ki – például a késedelmes teljesítés miatt –, valamint a tervezési hibákért kártérítést is igényelhettünk volna. Természetesen, fenntartjuk a jogot, hogy Kasper Oosterhuis és/vagy az ONL Hungary Kft. által elkövetett súlyos szerződésszegésből, tervezési hibákból eredő károk miatti többlet költségeinket érvényesítsük megbízottal szemben.

Értelmezhetetlen az a tervezői vélemény is, hogy nem tudták megosztani velünk a non-standard tervekkel kapcsolatos szakértelmüket, hiszen hogyan terveztek, ha nem „non-standard” eljárással?! Sajnos, az ONL Hungary Kft. volt az a cég, amely nem akart tudomást venni a helyi adottságokról és az építéssel kapcsolatos jogszabályokról.
Visszautasítom azt, hogy a vitaest során azt állítottam volna, hogy nincs a felek között vita, de természetesen meglepett, hogy Kasper Oosterhuis visszalépett, hiszen ha jóhiszeműen járna el, akkor ott kellett volna legyen a rendezvényen, hogy szemtől-szembe vitathassuk meg tényeket az érdeklődők előtt.

3. idézet:
„Elmondta, hogy az ONL iroda a kivitelezésben is részt akart venni – az általuk erre a célra létrehozott konzorcium azonban a Porto Investments számára elfogadhatatlan és túl drága ajánlatot tett."

ONL válasz:
Minden, az ONL által megvalósított non-standard épület (Saltwaterpavilion, Web of North-Holland, Acoustic Barrier, Cockpit, Ekris Headlights) a Design and Build típusú konzorcium segítségével készült el, ami a non-standard tervek megfelelő kivitelezése érdekében szükséges, szigorú költségvetési előírásokkal. A Porto ennek nagyon is tudatában van. A kivitelezési tapasztalatnak már a tervezésben is meg kell jelennie, hiszen e visszacsatolás hiányában az eredeti tervektől biztosan eltérnek. Az ONL mindig pozitívan állt egy magyar konzorciumba történő belépéshez. Az acélipari gyártó, az Euro-Norp Harcon, valamint a Bánáti-Hartvig tervezőiroda többször is jelezte, hogy szívesen dolgozna az ONL-lel közösen a kivtelezési szakaszban, de a Porto mindezt megakadályozta. Az ONL nem adott be tendert, de belső információk alapján tudjuk, hogy a holland tender (az ONL csak konzulensként működött közre a Design and Build konzorciumban) versenyképes volt, és a költségvetésen belül maradt.

Porto reagálás:
Az építész úr valótlanságot állít. Tény viszont az, hogy Kasper Oosterhuis egy általa megnevezett „Triagrid” név alatt futó, számunkra a mai napig ismeretlen kapcsolatrendszerben szeretett volna az acélhéj-szerkezet megvalósításában/ kivitelezésében személyesen részt venni. Többször felhívtuk az ONL és Kasper Oosterhuis figyelmét, hogy egy hasonló részvétel összeférhetetlenséget jelent a vonatkozó magyar jogszabályok szerint is, mivel az acélhéj-szerkezetre vonatkozó pályázati dokumentációt az ONL Hungary Kft. készítette. Így ezekre a munkákra, egy az ajánlattevők számára valódi versenyhelyzetet teremtő pályázat – véleményünk szerint – nem bonyolítható le. Ennek ellenére megállapodtunk, hogy a „Triagrid” is részt vehet a pályázaton. A „Triagrid” ajánlata finoman szólva is elfogadhatatlan volt. Sem a megajánlott kivitelezési ár (úgy, hogy Kasper Oosterhuis előtt ismeretes volt a költségvetésünkben szereplő összeg és az ÁLTALA előzetesen készített költségbecslés is!), sem a szerződéses garanciák (teljesítési bankgarancia, helyszíni jelenlét) nem voltak megfelelőek, ezért a „Triagrid” nevezetű „céggel” a továbbiakban nem folytattuk tárgyalást. A pályáztatás lezárását követően, a generálkivitelezővel közösen döntöttünk arról az alvállalkozóról, amely sok más építész és mérnöki céggel együttműködve, végzi a kivitelezést. Megjegyeznénk, hogy a jelenlegi alvállalkozó/kivitelező csapat egyik résztevője éppen az a CENTRAALSTAAL cég, amely részese volt a Kasper Oosterhuis féle „Triagrid”-nak és a közelmúltban adta át Abu Dhabi-ban, a Forma 1 versenypálya speciális acélhídját. Egy másik résztvevő pedig az az AFC cég, amely a tavaly adta át a johannesburg-i stadion rendkívül látványos acélkupoláját.

Érdekes fordulat volt az is, hogy a későbbiekben a „Triagrid csapatból” külön bejelentkezett az egyik résztvevő (Meijers Staalboowe), és ugyanarra a munkára valamint műszaki tartalomra – ártárgyalás nélkül – a „Triagrid” ajánlatához képest 30%-kal (!), azaz kb. 2 millió euróval kedvezőbb ajánlatot adott!

4. idézet:
„… az ONL-nek ráadásul nincs meg az adott feladathoz a megfelelő tapasztalata – hangsúlyozta Márton Imre."

ONL válasz:
Azt állítani, hogy a non-standard tervezők között világszerte elismert, számos munkát megvalósító és nagy tapasztalattal rendelkező ONL-nek nincs elég tapasztalata a saját CET-tervét megvalósítani a legarrogánsabb és legszánalmasabb hazugság, amit valaha hallottam. Éppen a tapasztalatunk miatt hívott meg bennünket a Porto, és kizárólag a mi izgalmas tervünknek köszönheti, hogy nyert.

Porto reakció:
Most is fenntartjuk azon véleményünket, hogy Kasper Oosterhuis egy kitűnő designer építész, de az ONL-nek, illetve Kasper Oosterhuis-nak nincsen megfelelő és átfogó tapasztalata a non-standard szerkezetek kivitelezésben. Ebből ered az is, hogy a Kasper Oosterhuis által számunkra hivatalosan átadott acélhéj-szerkezet költségbecslése és a nevével jelzett „konzorcium” ajánlata között 100%-os eltérés volt.

5. idézet:
„Véleménye szerint bár Kas Oosterhuis igen jó designer, a non-standard architecture elveit követő tervei kiválóak, ez nem jelenti azt, hogy csak ő képes ilyesmit megvalósítani."

ONL válasz:
Természetesen létezik más iroda is, amelyik megfelelően el tudná végezni a kivitelezést, ilyen pl. az Arup Partners, Buro Happold. De ők is mindig szorosan együttműködnek a tervezővel, soha nem kezdtek volna bele a tervező nélkül. Tudnunk kell, hogy ezek az irodák 3-6-szor drágábbak az ONL-nél, továbbá ezen az irodák megvalósult tervei 3-6-szor drágábbak az ONL megvalósult terveinél, amelyeket kivétel nélkül mindig szokványos költségvetéssel készítünk, és azt be is tartjuk. Az ONL szakértelme nemcsak a koncepciót és a tervet, hanem a tervezés és a kivitelezés közötti lényeges kapcsolatot is lefedi. Az ONL erről híres. És pontosan ez az, amit a Porto semmibe vett.

Porto reakció:
Az ONL – Kasper Oosterhuis költségbecslése nem volt reális, ez számunkra egyértelműen a szakértelem hiányát bizonyítja. A kiviteli szakaszban – világszerte elfogadott módon – egy másik tervező csapat végzi a munkát, és ebben mi nem látunk semmilyen szakszerűtlenséget. Sajnos, az ONL-Kasper Oosterhuis azzal, hogy az általa összeverbuvált “Triagrid”-del pályázott, saját magát távolította el a projektből. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ONL nem rendelkezik a szükséges MÉRNÖKI szakértelemmel, ellentétben az AFC-vel, Arup-pal vagy Happold-dal, továbbá nincs és nem is volt erre a projektre megfelelő partnere. A Kasper Oosterhuis által mindvégig hangoztatott ONL-MS (?) nevezetű cég, számunkra mai napig ismeretlen, tudomásunk szerint diákokkal dolgoztatott…

Véleményünk szerint nagy hibája az “ONL koncepciónak”, hogy egyetlen személytől függ, azaz Kasper Oosterhuis-tól, ez pedig rendkívül nagy kockázatot rejt egy komplex projekt megvalósításában.

6. idézet:
“A Porto Investments-nek az a dolga – tette hozzá –, hogy felelős vállalkozóként olyan kivitelezőt találjon, amely határidőre, a rendelkezésre álló lehetőségek és a Főváros igényei szerint, megfelelő módon képes megoldani a feladatot."

ONL válasz:
A valóság az, hogy a Porto több mint egy évet elveszített azzal, hogy tapasztalatlan cégeket választott és nem volt hajlandó együttműködni az ONL-lel. Nagyon értékes időt veszítettek, miközben a CET terveit a non-standard szakértelem hiányában tönkretették.

Porto reakció:
Az ONL-Kasper Oosterhuis a már említett “Triagrid”-dal pályázott, ezért minden vádaskodást visszautasítunk. Mint fentebb már ismertettük, megfelelő tapasztalattal rendelkező cégek vesznek részt a kivitelezésben, akikben teljes mértékben megbízunk.

7. idézet:
“Márton Imre azt állítja, hogy ezek a vállalatok ugyanolyan technikával és módszerekkel dolgoznak, mint amilyennel az ONL által létrehozott konzorcium – mint mondja, ez a speciális eljárás ma már nem egy „világcsodája”, sokan képesek rá."

ONL válasz:
A helyzet az, hogy a leszerződött felek az ONL által tervezett acélvázas modellel dolgoznak. Lényegeset nem tettek hozzá azóta, hogy az ONL leszállította az acélszerkezeti terveket a Porto-nak. Az ONL által készített engedélyezési tervtől azonban számos durva eltérés történt, és ezügyben folyik a BÉK kivizsgálása. Belső forrásból tudjuk, hogy az ONL egyik korábbi munkatársát felkérték, hogy dolgozzon a magyar konzorciumnál, ahol gátlástalanul hasznosítja az ONL által kidolgozott, CET-tel kapcsolatos anyagokat.

Porto reakció:
Ez is valótlan vádaskodás Kasper Oosterhuis részéről. A Generáltervezői szerződés és a Declarations on Use okirat egyértelműen rendezi ezeket a viszonyokat: az ÖSSZES tervdokumentáció felhasználása felett a Porto rendelkezik. Ezért az ONL teljes egészében megkapta a megállapodott tervezői díjat. A szerzői jogok semmilyen módon nem lettek megsértve. Több részletet nem kívánunk átadni, mivel ez ügyben jogi lépéseket kívánunk indítani Kasper Oosterhuis-al szemben.

8. idézet:
“...az épület megjelenése szempontjából amúgy is mindegy a szereléstechnika."

ONL válasz:
Ez is csak a Porto folyamatos tudatlanságát bizonyítja. A non-standard design esetében sokkal nagyobb precizitásra van szükség, mint a hagyományos hegesztett szerkezeteknél. Ha ezt nem ismerik fel, az épület megjelenése igénytelenebb lesz, mint ahogy azt az ONL megtervezte és ahogyan az engedélyezési tervdokumentációban szerepel. Nem beszélve arról, hogy ennek nem tudomásul vétele technikai problémákat is okoz. Nyilvánvaló, hogy a Porto és a budapesti városvezetés az eredetileg tervezett épület gyenge másolatával is megelégszenek.

Porto reakció:
Személyes és komolytalan vádaskodásokra nem kívánunk reagálni, ez csak a “non-standard” építész urat minősíti. Biztosak vagyunk abban, hogy az épület megfelelő minőségben fog elkészülni, mindenki, még Kasper Oosterhuis örömére is!
A jövőben sok sikert kívánunk Kasper Oosterhuis-nak és az ONL-nek a “non-standard” építészet, és talán kivitelezés világában!

Márton Imre