Pályázatok

Kós Károly-díj — felhívás jelölésre

2009.08.04. 05:30

Kós Károly-díjra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje
2009. október 16.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hirdetménye a 2009. évi Kós Károly-díjak adományozásáról.

A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly-díj a települési értékvédelem, környezetszépítés, valamint építészeti hagyományápolás területén végzett kiemelkedő, eredményes – egyéni vagy csoportos – munkáért adható adható miniszteri kitüntetés. Évente három személynek adható egyéni, és három szervezetnek vagy csoportnak adható közösségi Kós Károly-díj.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

A díjak átadása 2009. december 16-ához, Kós Károly születésének évfordulójához kapcsolódik.

A díjat a Kós Károly Díj Bizottság javaslata, illetve Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár előterjesztése alapján Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter adományozza.

A Kós Károly Díj Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, főosztályvezető, a bizottság tagjai Hegedűs Péter, Körmendy Imre, Krizsán András, Okrutay Miklós, Philipp Frigyes és Ráday Mihály.
A bizottság titkára Zsilinszky Gyula (e-mail: zsilinszky.gyula/kukac/nfgm.gov.hu )

A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal – bármely magyar állampolgár, vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • személy esetében nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
  • szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
  • az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását, lehetőleg ábrákkal, fotókkal illusztrálva,
  • a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Amennyiben a díjra javasolt személy, illetve csoport érdemei alapján előterjesztésre kerül, a bizottság titkára a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében a javaslattevőnek e-mail útján a kitöltendő formanyomtatványokat megküldi. A kitöltött adatlapokat és nyilatkozatokat az üzenetben megadott módon, határidőn belül, illetve címre kell eljuttatni.

A 2009. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje október 16. péntek, 14.00 óra

A javaslatok postán beküldhetők a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére (1880 Budapest, Pf. 111), vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (1077 Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. II. emelet; tel.: 441-7770)

Budapest, 2009. július 30.
Kós Károly Díj Bizottság