Egyéb cikkek

Kossuth tér térépítészeti tervpályázat

2007.08.22. 10:24

Megvételben részesült 14-es sorszámú pályamű:
CÉH-Projekt Kft. és Új Irány Kkt.


Megvételben részesült 14-es sorszámú pályamű:
CÉH-Projekt Kft.
Takács Ákos, Fazekas Csaba, Somogyi Miklós, Ferenc Dániel, Horváth Liliána, Kapinya Tünde, Keresztes Zsolt, Bánszky Szabolcs, Müller Ferenc, Komlósné Hlatky Katalin, Maurer Klimes Ákos
Új Irány Kkt.
Kiss Gergely, Kovács Árpád, Muszbek Johanna, Pozsár Péter, Szohr Gábor, Tihanyi Dominika

 Részletes bírálat 

A tér dramaturgiája tudatos, következetes. A külső térkapcsolatokat (a metróból érkezők beengedését kivéve) jól oldja meg.
A Kossuth és Rákóczi-szobrok helyzete és környezetük jól átgondolt, illik a kompozícióba.
A Vértanúk terének átalakítása teljesen indokolatlan. Jó megoldás azonban a tér kiterjesztése minden oldalon a térfalakig. Nagy értéke a tervnek a tér teljes gyalogos zónává alakítása.
A pályamű megszünteti az Országház és a Duna közötti hagyományos, világörökségi értéket jelentő kapcsolatot

Értékes javaslat a Szabadság-téri tengely behozatala, azonban ellentmond neki, hogy a mélygarázs-lejárat a gyalogos mozgást keresztbemetszi.
A tér külső védelmét a tájépítészet eszközeivel (terep, vízfelület, vízesés, sétány kiemelése, növénytelepítés és egy kis kerítés) oldja meg.
A belső zóna lehatárolása telitalálat, burkolatba zárható, elegáns, finom, hajlított fémpálcás fémkerítés. Igényes, szép megoldás.
A vízfelületek formavilága az Országháztól idegen, bár ez a koncepcióból következik, mivel táji képződmény akar lenni, nem architektúra. Ilyen értelemben konzekvensebb megoldás, mint a legtöbb tervben alkalmazott „vizesárok”.
Az Alkotmány utca felől díszburkolat jelöl, egyébként nem részletezi a megoldásokat, így a burkolatalkalmazás nem értékelhető.
Az utcabútorok közül a kerítést dolgozza ki részletesen.
A növényalkalmazás során erőteljes, észszerű ritkításra tesz javaslatot. A vízfelülethez igazított növényültetés (nád, gyékény) a tervezett megoldásnak megfelelő (csak nem az Országház környezetében). Jó gondolat az egységes raszteres cseresznyeliget s a kilátást meghagyó 4m-es törzsű platán. A növénykiültetés jól kidolgozott, a terven pontosan követhető.
A tér világítást részletesen megoldja, minden típust alkalmaz, a terv szellemének megfelelő.

A pályázat közúti hálózati rendszere átgondolt, nagyvonalú. Alapelve az átmenő közúti forgalomtól való mentesítés, korszerű körbejárható gyalogos rendszer. Eredeti ötlet a kiépített gyalogos felület és a budai gyalogos híd kapcsolat.

I ütemű északi koncentrált parkoló elhelyezése jó. A mélygarázs Kossuth téri villamossal párhuzamos, le – felhajtó rámpái jól illeszkednek a tervezett forgalomcsillapított felületekhez.

A belső és külső gyalogos kapcsolatok összekötése átgondolt. Nagy Imre téri körforgalmi javaslata a garázs kapcsolat szempontjából is kedvező.

Parti villamos vonalvezetési javaslata a metróhoz kapcsolódó alapviszonylat mellett kizárólag időszakos látvány jellegű, melynek előnyei nem jelentkeznek.

A terv közlekedési kidolgozása színvonalas, sok eredeti hasznosítható ötletet tartalmaz.

A pályamű a „találkozás tere” lesüllyesztésével, valamint a mélygarázzsal együtt igen jelentős közműkiváltásokat igényel. A DN 1200 Sentab víz főnyomóvezeték kiváltása mellett hozzányúl a 235/235-ös szelvényű főgyűjtőhöz is, mely nem igazán kedvező. Összességében a tér átépítéshez szükséges közműkiváltások megfelelőek.

Általánosságban a Bírálóbizottság a tervben sok jó ötletet vélt felfedezni, ugyanakkor a tájalakításban mégis minden szimbolikus jelentést nélkülöz. A vékony gyalogoshíd átvezetése a Dunán – bár remek a valaha volt kapcsolatot állít vissza – nem járható út ezen a helyen.

A Bírálóbizottság néhány jó eredeti gondolatot, ötletet fedezett fel a pályaműben, ezért 500.000 Ft megvételben részesítette.