Közélet, hírek

Közbeszerzést írtak ki az egri várra vonatkozó tervezési feladatokra

2021.09.30. 15:03

A kiírásban egyebek mellett a Szép-bástya februárban leomlott támfalszakaszának helyreállítása, egy fedett gyalogos híd kiépítése, illetve a vár nyugati falát érintő feladatok is szerepelnek.

A helyi önkormányzat kiírta a közbeszerzést az egri várhoz kapcsolódó munkálatok tervezési feladatainak ellátására. A feladat négy részből áll: a Szép-bástyára, a Zárkándy-bástyán lévő gyalogos hídra, a déli kapubejáratra és kistámfalra, valamint a nyugati várfalra vonatkozóan engedélyezési és kiviteli tervek készítését foglalja magában. Mindez az Egri vár fejlesztése projekt keretében valósul meg. 

A Szép-bástya alsó támfalának egy szakasza 2021 februárjában leomlott, ezt akarják most teljeskörűen és véglegesen helyreállítani, valamint a károsodás ideiglenes helyreállításának tervezése is szükséges. Előbbihez többek között faldiagnosztikát végeznek a megmaradt falromon, illetve fal- rézsű- és gyalogjárda helyreállításának kiviteli tervei is szükségesek. A károsodás ideiglenes helyreállításának tervezése többek között a falrepedések ideiglenes rögzítését, a faltető acél traverzes rögzítését, a vízelvezető rendszer felülvizsgálatát, javítását, új vízkivezetések kiépítésének tervezését, a felújított falszakaszok utólagos víztelenítésének megtervezését jelenti. 

A Zárkándy-bástya nyugati fala és a vár keleti fala között a vasúti sínpálya felett lehetőség adódhat egy fedett gyalogos híd kiépítésére. A 2019-ben megtartott előzetes egyeztetetések alapján a gyalogos híd kialakításának műszaki feltételei adottak a speciális vasúti előírásoknak való megfelelés, valamint a műemléki előírások betartásának fokozott figyelembevételével. Ennek a tervezési feladatnak két része van: az egyik a vasúti műtárgyak és szerkezetek kiváltásának tervezése, a másik pedig a gyalogos híd tervezése. 

A déli kapubejárat tervezési területe a fal külső oldalán, jobboldalt a falsarokig tart, baloldalon pedig három méterrel túlnyúlik a gyalogkapuhoz vezető kerítésfal becsatlakozási vonalán. A kapubejárat belső oldalán a felújítással érintett terület falsaroktól falsarokig tart, és a nyugati végében lévő támfal is beletartozik. A tervezési feladat a tufakő falazat kőpótlásos javítását és újrahézagolását, a kapuboltozat állékonysági számítását, a boltozat javítását vagy megerősítését, esetleg új boltozat építését, rögzítését jelenti, emellet szükséges a tufakő anyagú falkorona javítása, a kapuzatok helyszíni javítása-festése is.

A déli kistámfal a déli kapuszoros bejárattól jobbra eső, keleti oldalán elhelyezkedő alsó kőfalszakasz a kaputól a Gergely-bástyáig terjedő, körülbelül 60 méteres része. Itt egyebek mellett talajszondázást vagy fúrást, esetleges alapfeltárást végeznek, valamint szükség van a meglévő állapotot érintő állékonysági számításra, a faltest utólagos stabilizációjának megtervezésére, víztelenítésére. Emellett meg kell tervezni a fal felületi helyreállítását is.

A nyugati falat érintő munkálatok azért szükségesek, mert felületi károk, állékonysági és felületi problémák miatt omlásveszély áll fenn, a károsodások a falazati elemek kihullását eredményezhetik, ezáltal veszélyeztetik a falak környékén tartózkodó turistákat. Szakmai szempontból a szerkezeti veszélyhelyzet a fontosabb. A nyugati fal esetében is tisztázandó a falszakaszok alapozása, ami a szerkezeti állékonyság vizsgálatához ez nélkülözhetetlen. Ezután a helyreállítások megtervezése következhet: pincék, járatok (üregek), lőrések szükséges szerkezeti megerősítése és falazat pótlása, megtámasztó szerkezetként is működő falszakaszok utólagos statikai megerősítése,  a szerkezetileg állékony, de mállott, deformálódott és hiányos falszakaszok felületi helyreállítása, valamint a falak ázásának megakadályozása. 

Az egri várral összefüggő fejlesztésekről idén tavasszal Berecz Mátyás önkormányzati képviselő, a Dobó István Vármúzeum muzeológusa azt nyilatkozta az Egri Magazinnak: a felújítást érintő teljes projekt 2011-ben indult, ennek során 2016-ban adták át a megújult Kazamatát, a Szép-bástyát, a Kálvária-dombot, illetve a közműveket is megújították a vár egészében. A második ütem az alsó várudvart érintette, és már a harmadik ütemmel kapcsolatos kiviteli tervek is elkészültek. A fejlesztések három főbb pénzügyi forrása a Modern Városok Program keretén belül Az egri vár állagmegóvó felújítása című projekt (értéke 4,5 milliárd forint hazai támogatás), a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása GINOP-pályázat keretében Az egri vár és erődrendszer turisztikai fejlesztése című projekt, (értéke 1,5 milliárd uniós forrás, illetve 461 millió forint hazai támogatás), valamint a Belügyminisztérium által finanszírozott Az egri vár fejlesztése megnevezésű projekt (értéke 600 millió forint hazai támogatás).