Épülettervek/Hallgatói terv

Lelkek háza - Deák Andrea Roxána diplomaterve

2020.09.26. 07:37

Deák Andrea Roxána diplomamunkájában Lelkek háza címmel szociális bérlakást és rehabilitációs központot tervezett a VIII. lerületbe. Tervezési programjának középpontjában a társadalmi szerepvállalás fontossága állt a hajléktalanság témakörében, valamint a fenntarthatóság szerepe a mai kritikus klímahelyzetben.

Tervezési helyszín

Diplomamunkámban a Budapest VIII. kerületében található, BMSZKI tulajdonában lévő hajléktalan szállóhoz tartozó foghíjtelek beépítésével foglalkoztam. A terv az Alföldi utca 6-8. szám alatt található Átmeneti szállás újragondolásának és bővítésének kapcsán jött létre. A helyszín az Alföldi utca és a Népszínház utca csatlakozásában található. A foghíj három oldalról tűzfallal körülvett, az utcafront dél és dél-keleti tájolású. A tervezési terület nagyon jól megközelíthető, központi helyen található a városban. A népszínház utcán hét különböző villamos járat megy végig és a 4-es metró II. János Pál pápa téri megállója öt percre van a telektől. 

Társadalmi szerepvállalás

A tervezett épület címadója a hajléktalanná vált emberek komplex rehabilitációjára irányuló „LÉLEK PROGRAM", amit a Józsefvárosi Önkormányzat indított a kerületben. Ebben olyan „kiléptető" otthonok hiányáról, és pótlásuk szükségességéről írnak, amelyek a hajléktalanságból már kifelé jövő embereknek nyújtanak mind lelki, mind fizikai segítséget a társadalomba való visszailleszkedésben. Emellett egy roppant előremutató bécsi példa, egy szociális lakásépítési projekt tanulmányozása során döntöttem el, hogy a két fő célcsoportom a hallgatók és a rászorulók lesznek. 

Fenntartható fejlődés

A tervezés másik fontos iránymutatója a fenntartható fejlődés témaköre volt. Az építészeknek nagy felelőssége van a jelenlegi és jövőbeni klímahelyzet megváltoztatásában. Számos tanulmány készül arról, hogy mekkora szerepe van az építőiparnak a globális szén-dioxid kibocsátásában.

A CLT szerkezetet (Cross Laminated Timber), rétegragasztott fatartót - ami a fő építőeleme a tervezett épületemnek is - már régóta használják tartószerkezetként, azonban csak az utóbbi évtizedekben terjedt el igazán a világban. Nagyon fontosnak tartottam a megismerését, mert szerintem az ismeretlentől való félelem az egyik oka annak, hogy itthon még nem hódított magának igazán nagy teret. Mivel súlya körülbelül egyötöde a vele azonos méretű hagyományos szerkezeteknek, így számos előnnyel rendelkezik. Egy CLT szerkezetű épület kivitelezése sokkal gyorsabb, és jóval kevesebb helyszíni munkaerőre van szükség. A szállítása nagyjából 80%-kal kevesebb időt és energiát igényel, így kifejezetten környezetkímélő.

Koncepció

A koncepciótervet egy blokkrendszer kialakításával kezdtem. Így született meg az alápincézett földszint plusz a hatemeletes épülettömeg, a legfelső szinten tetőteraszokkal. A pinceszinten rehabilitációs szobák, a földszinten rekreációs helyiségek, az emeleteken pedig lakóegységek kerültek elhelyezésre. A Lelkek háza teljesen önálló épületként üzemelne, ugyanakkor szoros összeköttetésben működne a szállóval. Az épület azért került a nyugati oldalra, mert alternatív megoldásként, több helyen megnyitnám a szálló nyugati tűzfalát, így a közösségi kertre való kilátást és jobb benapozottságú szobákat biztosítanék az ott lakók számára.

Megoldások

A pinceszinten a rehabilitációs szobák jobb bevilágítása és szellőzése érdekében mélyebb traktusú tereket alakítottam ki, csak úgy mint a földszinten, és tetőablakokat helyeztem el a kinyúló rész felett. Ezek a bevilágítók egy kis hajlásszögű ferde tetőn sorolódnak az épület mentén. Az erről lefolyó víz a közösségi kertben, a föld alá telepített esővízgyűjtő tartályokban gyűjthető, majd felhasználható.

Az épület centrumában elhelyezett függőleges közlekedő mag akadálymentesített, füstmentes lépcsőházként lett kialakítva, a menekülési útvonalat tekintve közvetlen kijárattal az udvarra. A lakók számára készült főbejárat az utcafront felől nyílik, szélfogóval. A recepció és a közösségi kert középen, egy árkád alól közelíthető meg.

A tetőn közösségi teraszok, és egy üvegház is helyett kapott. Egy pergolarendszer fedi a szabadtéri részeket, amire árnyékolóként is funkcionáló napelemek kerültek. A legfelső szinten, a folyosók felett tetőablakokat helyeztem el és a közlekedőkben, minden szinten áttört födémek biztosítják az alsóbb szintek jobb bevilágítását. Az ötödik emeleten, az utcafronton kialakítottam egy tetőteraszt, ami a bal és jobb oldali szomszédos épületek magasságkülönbségének lépcsőzetes összehangolását segíti.

Tűzvédelem

A teljes vertikális közlekedő mag vasbetonból készül, ami így merevíti az épületet. Ez tartószerkezeti és tűzvédelmi szempontból is elengedhetetlen volt. A CLT szerkezetre és az OTSZ szigorú szabályaira való tekintettel, részletesebb tűzvédelmi tanulmányt készítettem. Ebben többek között nagynyomású vízköddel oltó rendszer kiépítését javasoltam, tűzjelző berendezéssel. Ennek költsége a hatékonyságában térül meg. Majdnem 90%-kal kevesebb a vízszükséglete, kármentesen olt és a vékony rozsdamentes acélcsövek esztétikusabbak is.

Utószó

"Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!"

A ma felnövő fiatal generáció bizonytalan jövőbe tekint. Építészként és a társadalom tagjaként létfontosságúnak tartom, hogy érzékenyen álljunk a világ gondjaihoz. Úgy gondolom, csak így oldhatjuk meg eredményesen a környezetünket érintő szociológiai és ökológiai problémákat.

Deák Andrea Roxána