Épülettervek/Középület

Linked integration – EUROPAN 11, dicséretben részesült terv, Láris Barnabás, Vesztergom Ádám

2012.02.09. 10:37

Az EUROPAN 11 magyarországi helyszínére, Szeged Rókus városrészének hasznosítás előtt álló erőműterületére nyújtotta be pályázatát a Láris Barnabás és Vesztergom Ádám vezette csapat. Koncepciójuk három fő szempontot, az illeszkedés, a történeti folytonosság és a szociális fenntarthatóság elvét követte, építészeti megoldásuk dicséretben részesült.

Europan 11 Szeged, „Linked integration”

A tervezési helyszín a szegedi Rókus városrészben található. A telektömbben elhagyott csarnokok, kiszolgáló létesítmények és ipari műtárgyak kusza egyvelege található. A kiürült létesítmények heterogén minőségűek. Az évek alatt egymásra rakódott rétegek porként fedik a környéket, elrejtve a terület valódi szépségét.

 

 

 

Szándékunk szerint első lépésként „nagytakarítást” kell végezni a környéken. Ki kell szabadítani az értékeket, az értéktelen részeket pedig el kell szállítani. Ezen elképzelésünk eredményeként megőrzésre javasoljuk a csarnoképületeket, a kéményt és a Kossuth út, Damjanich utca sarkán lévő épületet. A kiírásban szereplő új transzformátor épületet adottságként, a kiírásban kapott módon kezeltük. Ezt követően olyan koncepció kidolgozására törekedtünk, mely a lehető legnagyobb mértékben illeszkedik az adottságokhoz, önálló karakterrel rendelkezik, szellemiségében illeszkedik a múlt ipari tevékenységéhez, és olyan új városi központot hoz létre, mely a területre beköltöző lakosokon túl bevonzza a környék lakosságát is.

 

 

 

Illeszkedés (sűrűség)

A terv beépítési koncepciójának alapeleme az a vonallánc, mely az új épületeket összekapcsolja a régiekkel, keretet képez a területen. Ez a keret egyes helyeken, betüremkedik a tömbbelsőbe, struktúrálva azt, eltérő karakterű és méretű belső közterületeket hozva létre, valamint lehetőséget ad a terület intenzívebb beépítésére. A tervezett beépítési sűrűséget a környéken lévő tömbök jellege és a központi funkció helyigénye határozta meg.

Történeti folytonosság (ipar)

A tervezési helyszín tekintetében, a hosszú távú hasznosítás szempontjából elsődleges a meglévő értékekre való építés, az azokból történő kiindulás. Az ipari miliő revitalizálása érdekében a téglakéményből kilátót alakítottunk ki. A felvezető útvonalon kialakuló hídelem az egykori ipari tevékenység technológiai vezetékeit idézve szeli át a tömbbelsőt, juttatja el a látogatót a toronyba. A csarnoképületekben kiállító- és előadóteret terveztünk, mely funkciók jól használják az épületek óriási belső tereit, miközben széles társadalmi rétegek kiszolgálását és területi bevonzását segítik.

 

 

 

Szociális fenntarthatóság (zöld)

A földszint tekintetében eltérő közterületi karaktereket terveztünk. A védettebb tömbbelsőben nagyméretű, épített játszótér kapott helyet, mely a legfiatalabbak, s rajtuk keresztül a családosok igényeit elégíti ki. A csarnokok előterében kültéri kiállítótér kapott helyet. Az eltérő karakterű közterületek kapcsolódásával jön létre a struktúrált belső tér. A szociális fenntarthatóság másik aspektusa a tetőkön kialakított kertek gondolata. A tetőn azok a lakók folytathatnának zöldségtermesztést, akik a tömb lakóépületeiben vásároltak ingatlant. A félprivát területen történő termelési tevékenység erősíthetné a lakók közösségi identitását, biztosítva a terület hosszú távú működését.

 


EUROPAN 11 SZEGED
vezető tervezők: Láris Barnabás, Vesztergom Ádám
tervezés éve: 2011
bruttó szintterület: 35.438 m2 lakó, szolgáltató kulturális funkció+9600m2 mélygarázs
építész munkatársak: Farkas Anett (építész hallgató)
szakági tervezők: Gyüre Borbála (tájépítész), Csontos Csenge (tájépítész)
tervezési terület: 2,6 ha