Helyek

Másfél szoba, konyha, fürdő – új köztéri műalkotás Pécsett

2011.11.15. 11:01

Augusztus 31-én új műalkotást avattak a pécsi Uránváros nemrég felújított főterén. Makra Zoltán és Palatinus Dóra „37m2” c. műve a bányászlakótelep egyik tipikusnak számító, harminchét négyzetméteres lakását ábrázolja. Az alkotás a múlt századi ipari város emlékeit a lakótelepen élő emberek közös sorstörténetévé írja át, lehetőséget teremve számukra, hogy újraértékeljék környezetükhöz fűződő viszonyukat.

„37m2”: Egy kezdeményezés a köztéri művészet fejlesztéséért
Augusztus 31-én új műalkotást avattak Pécs egyik lakótelepén, Uránváros nemrég felújított főterén. Makra Zoltán és Palatinus Dóra „37m2” c. műve a bányászlakótelep egyik tipikusnak számító, harminchét négyzetméteres lakását ábrázolja. Pontosabban fogalmazva, az acélvázra épített köztéri installáció nem ábrázol, hanem egy lakótelepi lakás térbeli dimenzióit jeleníti meg 1:1-es méretarányban. A konyha, a fürdő, a folyosó valamint a „másfél” szoba pontosan olyan elrendezésben jelenik meg benne, amint azt egy lakótelepi lakásban találnánk. Egyedül a térbeli pozíció változik, miközben a műtárgylakás kibillen a derékszögű rendszerből, és egyik sarkával a járdaszint alá süllyed.

 

 

 

Az új pécsi műalkotás a köztéri művészet fejlesztése érdekében kiírt nemzetközi pályázat eredményeképpen született meg. A pályázatot a Dél-dunántúli Építész Kamara és az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány 2010-ben Victor Vasarely nevével hirdette meg. A látszat ellenére a kiírás nem keresett kapcsolatot Vasarely alkotói tevékenységével, csupán a kezdeményezés partnere és a nemzetközi figyelem megszerzése érdekében vette fel a pályázat a Pécsen született művész nevét. A kiírók a városi terek társadalmi szerepének hiányosságaira hívták fel a figyelmet, és a közterek használati funkcióinak újragondolására szólítottak fel. Olyan művészeti beavatkozásokat vártak, melyek lehetőséget teremtenek társadalmi vagy szociális kérdések tematizálására és interakciót keresnek a térhasználókkal. A pályázati kiírás a maga szerény eszközeivel éppen azokat a szemléleti megközelítéseket próbálta népszerűsíteni, melyek az elmúlt 20 évben nehezen érvényesültek a hazai köztér-átalakítások gyakorlatában (a pályázati kiírás szövege elérhető).

 

 

 

A nemzetközi zsűri által első helyen díjazott mű a lakótelep egyik jellemző lakásának intimszféráját emeli át egy forgalmas kereszteződés mellett található gyalogos tér nyilvánosságába. A „37m2”  olyan lakást ábrázol, melyből több ezer található a városrészben, így a fizikai valóság azon szegmensét helyezi előtérbe, ami leginkább alkalmas a lakótelep által determinált sajátos életmód megidézésére. Ezáltal megkerülhetetlenné teszi a lakótelepi életforma tudatos reflexióját, és óhatatlanul a történeti szembesítés eszközévé válik: egyszerre idézi meg azt a korszakot, amikor Uránváros a kényelmes otthont, a biztos munkahelyet, a megbízható szociális rendszert jelentette és azt az időszakot is, amikor a rendszerváltást követően, az ipari város örökségeként szociális problémák gyűjtőhelyévé vált. A „37m2a múlt századi ipari város emlékeit a lakótelepen élő emberek közös sorstörténetévé írja át, és lehetőséget teremt számukra, hogy újraértékeljék környezetükhöz fűződő viszonyukat. Ennek természetesen elengedhetetlen feltétele, hogy a teret használók képesek legyenek a jelentések egymásra épülő közegében fellelni a számukra is értelmezhető kódok rendszerét. Ez fogja eldönteni, hogy az új pécsi műalkotás milyen szerepet kap a „helyhez” kapcsolódó közös tudás kialakításában, és valóban az interakció eszközévé tud-e válni Uránvárosban.

 

 

 

A Vasarely pályázat nemzetközi koprodukció eredményeként valósult meg. A pályázat kurátora Hector Solari, Németországban élő építész és médiaművész volt, és nemzetközi zsűri választotta ki a győztes művet. A pályázat lebonyolítása során távolabbra mutató célok is megfogalmazódtak. A kiíró hosszú távú művészetfejlesztési program keretében egy folytatható sorozatot szeretne útjára indítani. Ennek érdekében kezdeményezte Pécs városa és a franciaországi Vasarely Alapítvány számára a „Viktor Vasarely Nemzetközi Köztéri Művészeti Díj” létrehozását. Így a Vasarely-díjat minden évben más és más országban meghirdetett köztéri művészeti pályázat győztese nyerhetné el. Utóbb kiderült, hogy a díj alapításában Pécs városa mégsem kíván részt venni, azonban a program így is képes biztosítani a folytatást. 2013-ban - a pécsi kezdeményezők közreműködésével - Aix-en Provence városában kerül sor a Vasarely-pályázat következő meghirdetésére.

Bencze Zoltán, építész

 


a Vasarely Pályázat logója
(grafikai terv: Czakó Zsolt)
 

 


Alkotók: Makra Zoltán, Palatinus Dóra
A mű anyaga: acél, üveg, beton
Építtető: Dél-Dunántúli Építész Kamara
Kiviteli és engedélyezési tervek: Bencze Zoltán
Kivitelező: MB-Bau Kft.; Schaltech Kft.

A műalkotás kiválasztására a Pécs Európa Kulturális Fővárosa évében, a Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat keretében került sor 2010-ben.

A pályázat lebonyolítója: Dél-Dunántúli Építész Kamara, 7625 Pécs, Majorossy I. u.36.
A pályázat lebonyolításának partnerei:
Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány
Pécs Város Önkormányzata
A pécsi Robert Bosch kulturális menedzser

Támogatók:
- Pécs 2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft.
- Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
- PannonPower Holding Zrt.

Fotók: Tóth László, Makra Zoltán