Programok

MATZON ÁKOS festőművész kiállítása a HAP Galériában

2009.06.12. 06:13

Megnyitó: 2009. június 16-án, kedden

Megnyitó: 2009. június 16. 18 óra
Helyszín: Budapest II. ker Margit krt. 24. fszt.

A kiállítást megnyitja: Finta József építész

A kiállítás megtekinthető: 2009. július 14-ig, hétfő-péntek 14-19

 

 
 

MATZON ÁKOS a hazai konstruktivista festészet egyik kiemelkedő alakja.
Ha a pályakezdés nyitányát, periódusát összevetjük Matzon Ákos életkorával és életútjának állomásaival, akkor különösnek minősíthetjük a sorsát: csaknem negyven éves, mikor megalkotja első, érettnek tekinthető munkáit és negyvenöt éves, amikor bemutatkozik műveivel.

A művészettel való találkozás azonban nem váratlan eseményként köszöntött a festőre: az édesapa, Matzon Frigyes a közelmúlt évtizedeinek elismert szobrászművésze volt. A mérnöki pályára lépett fiú az édesapja által teremtett hagyományt folytatta; a konstruktív szellemiség, a nonfiguratív képépítés tartományában kezdte meg alkotómunkáját. Matzon Ákos képteremtő tevékenységében igencsak a háttérbe szorul a szín, elsőrendűek és kiemelkedő jelentőségűek a grafikai metódusok. Bár a nyolcvanas-kilencvenes évtizedforduló munkáit a finom pasztellszínek alkalmazása jellemezte, a legújabb művek domináns eleme a fehér szín. E festői világban a geometria, a műszaki jelleg, a higgadt és precíz mérnöki szemlélet által vezérelt rajzi-grafikai elemek kapnak kiemelt szerepet. Egyre jellegzetesebb vonás a művész alkotómódszerében a síkból való kilépés, amely a képfelület áttörésével, illetve a rétegezett képfelületek létrehozásával, a felületre applikált elemek megjelenésével manifesztálódik. A sejtelmes áttetszőségek, a geometria, a monokróm színvilág, a műszaki jelleg, az optikai hatás, a sorozatszerűség kultiválása és a tér meghódításának szándéka mellett a legújabb alkotóperiódus Matzon-műveinek uralkodó motívumáról is meg kell emlékeznünk: a ferde vonalról. A vertikális hangsúlyú, kissé elbillentett képtengely, a diagonális elmossa a sík biztosnak vélt kereteit, megzavarja az illúziótér dimenzióit és labilisságokban játszó atmoszférát teremt.

Kassák Lajosra és Mondrianra, a mesterként tisztelt Konok Tamásra és számos, a konstruktivizmus és a geometria absztrakciója által megérintett elődre és kortársra hivatkozhatnánk e művész alkotásai kapcsán, akik tisztaságra és rendre vágytak, és ugyanakkor az eszelős rend megbontására törtek, a szabályosságok szétrombolására kényszerültek. Ezen munkásságok, életművek és művek tradíciójához kapcsolódva, e művészi magatartás, e kifejezés létjogosultságát, érvényességét manifesztálva Matzon Ákos kompozíciói, képei és domborművei, képtárgyai autentikus tanúiként jelennek meg.

(Wehner Tibor nyomán)