Épülettervek/Középület

Múlt, jelen és jövő találkozása - Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont

2018.06.08. 12:00

A DAW Építész Stúdió megosztott II. díjas koncepciójának célja egy olyan épület létrehozása, mely megjelenésével harmonizál a város különféle korszakainak szellemi és tárgyi örökségével. Kiindulási alapként vették a tervezési területen korábban és jelenleg álló épületeket és alázattal kezelték az Ótemplom közelségének tényét.

Építészeti koncepció

Hódmezővásárhely városa gazdag építészeti és művészeti hagyománnyal rendelkezik. Jellegzetes a sűrű városi kontextus és részletgazdag építészet, annak ellenére, hogy a helyszín az Alföldön lehetővé tenné a szellősebb beépítést és alacsonyabb intenzitást. Mindez jól mutatja, már eleink is felismerték, hogy ennek a kis városnak a központja akkor tud igazán jól működni, amennyiben kialakul egy viszonylag sűrűn épített környezet, ezáltal erősítve a hely szellemiségét kontrasztban az elterülő rónasággal. Mindemellett egy olyan épület tervezése volt a cél, amely a mai kor követelményeinek maximálisan meg tud felelni és sajátos kortárs építészeti nyelven kommunikál környezetével, ezzel is tovább erősítve a város építészeti karakterét.


 

Telepítés és tömegalakítás

Az épület telepítése során a Kossuth tér kulcsfontosságú sarok helyzete szolgált kiindulási alapként. A Szőnyi utca és Andrássy út találkozásánál egészen az 1960-as évekig épületek álltak, illetve az Ótemplom tégla fala töltött be térhatároló szerepet.

A templom és környezete az évszázadok folyamán többszöri átépítésen esett át, a jelenlegi állapotban azt találtuk, hogy az ún. "Sarok-ház" méltatlan módon rátelepszik a templom épületére. Egymásra vetítettük az 1789-es és 1961-es állapotokat és a jelenlegi tömböt az egykori templomkertbe való túllógás és az Andrássy úti kilógás visszaállításával gondoltuk újra.

Mivel a templomkert falának lebontott szakasza az idők során szükségtelenné vált, nem volt szándék a rekonstrukció. Az új téglafal, mely a templom irányába néz majd, a tervezett épület szerves részét képezi és a templom láttatására, kinyitására van szerkesztve. A templom műemléki tégla kerítése és az új könyvtár tégla alapja a szerves egymásutániságot és a történeti hagyaték tiszteletben tartását erősítik.


 

Amellett, hogy a meglévő épület hosszirányban csonkolt geometriáját vettük alapként, magassági csökkentés is szükségesnek bizonyult a templom irányába. A tető hajlásszög növelésével nemcsak az eresz magasságot sikerült lejjebb vinni, hanem meghatározó építészeti karaktert is eredményez az épületnek. Az Andrássy útra merőleges tömb megtörésével igazítottuk a templom és a meglévő épület koordinátarendszerében lévő eltérést.

Az új fal által határolt területen belül további épületszárnyak csatlakoznak az új épülethez, ahol a korábbi beépítés szerint is épülettömbök helyezkedtek el. Ezek formálása a funkcionális különbségekből adódóan eltér a hátsó szárnyétól és a szerkesztési szabályaink és védőtávolságaink következtében az általunk kijelölt építési körvonalon belül kerültek.

Az így létrejött, a fő funkcionális egységekkel összhangban lévő tömeg elemeket további épületrészek kötik össze, oly módon, hogy a tér irányába csökkenjen az épület léptéke. Az tervezett új földszinti fal a korábbi északi kapu helyzetéből kiindulva kapott megnyitást a templom északi oldalbejáratának irányában.


 

Homlokzatképzés, anyaghasználat

Az épület tömegképzése a helyszín és az Ó templom hajdan volt környezetének elemeiből építkezik. A templomot körüli fal szalagszerű folytatása egyfajta kerítés motívumként öleli körbe a könyvtár épületét, ami mögött a régi belvárosi házak sziluettjét idéző szárnyakból áll össze az új épület tömege. A tervezett funkciókhoz idomulva több kisebb tömegre bomló homlokzat jelenik meg két törtélű oromzattal a Kossuth tér irányába. Ezáltal oldva a túlzóan nagy épülettömeg hatást. A templom felőli és lakóházak felé néző homlokzatokon pedig egységes monolit tömeggé forr össze az épület feltárulása.

A lábazatként eltartott, körbefutó fal minden homlokzaton hangsúlyos elemként jelenik meg. A templom környezetéből kiforduló szakasza fehér téglából készül, a szükséges helyeken - mint például az előadótermek körül - perforált, fényáteresztő rakással. Helyi építőanyagként a templomkerítés falhoz való kapcsolatot erősíti. További szakaszain monolit vasbeton és üvegfelületek váltják egymást. Az anyagában színezett fehér beton lábazati fal az épület hátsó zártabb szakaszain, üzemi bejáratok környezetében masszív, időtálló határát jelöli a háznak, míg a környezetre kinyíló parapet nélküli üvegportál az elülső közönségforgalmi tereknél jelenik meg. A felfutó homlokzati szakaszok markáns tömegeit a lábazatokon használt fehér betonból készült, előregyártott keretek foglalják körbe. A mezők, függönyfal jelleggel a kereten belüli függőleges bordázattal vannak kitöltve. Az egyes bordák a helyi kerámia hagyományokra épülve fehér mázas téglából vannak rakva. A köztes falmezőkben pedig szintén perforált, fényáteresztő téglafelületek és végigfutó üvegsávok váltják egymást, melyek változatos betekintést engednek a különböző belső terekbe. Az épület fedése antracitszürke lemezfedés, melyen a síkok esésvonalát hangsúlyozó lécbetétek adják a tetőfelületek texturáltságát. A tömegek tagoltságát a tetőkontúr vonalvezetésébe simuló, betonpárkányba rejtett eresz emeli ki.


 

Alaprajzi elrendezés

Az épület fő funkciói három szinten helyezkednek el. A földszinten találhatók a városi élet közösségi, turisztikai és kiállító terei; az emeleteken egyre feljebb haladva a könyvtár intimebb zónái kapnak helyet, mint a felnőtt- vagy tinédzser olvasó. A bejárat, az aula és az ott helyet kapott lépcsőház köré szerveződnek a könyvtár egységei. A közönség forgalom a két egymás mellett lévő tömbben helyezkedik el, míg az itt dolgozó személyzet kutatóállomásai, kiszolgáló helyiségek a harmadik tömbbe kerültek.


 

Épületszerkezetek

A pinceszintet, valamint a felmenő szerkezetek falait, pilléreit vasbeton szerkezetek alkotják. A födémek a nagy teherbírási igény miatt szintén vasbeton szerkezetek. Az elsődleges tartószerkezetek mellett a homlokzatokon megjelenik az üveg, tégla, valamint anyagában színezett beton. A tetők monolit kialakítása lehetővé teszi a sajátos formát, amely antracitszürke fémlemezfedést kap, illeszkedve a szomszédos templom szürke tetőjének a megjelenéséhez. Az épület szabadon álló, de pince szintjén a szomszédos garázshoz csatlakozik.

Katona András, Molnár Csaba DLA, Vámos Zoltán, Sófalvi Örs Ákos (DAW Építész Studió)