Épülettervek/Középület

Oromfalakkal a tér felé - a mogyoródi művelődési ház pályázatának díjazott terve

2014.07.15. 13:45

A Művelődési Házat a község történelmi, kulturális, építészeti múltja, jelene hatja át. Megfogalmazza a jövőt, a kulturális élet központjaként közösséget teremt, generációkat köt össze. Rendezvényei, meghívott vendégei révén bekapcsolja a település életét egy szélesebb szellemi, nemzeti közösségbe. - bemutatjuk Szilágyi Balázs díjazott munkáját.

Település

Mogyoród a budapesti agglomeráció által megérintett település. Szövettani hálózata őrzi a hagyományos, nyílt halmazos, utcás falvak szerkezetét. A főutat, arra merőleges hosszú, keskeny telkek sora kíséri. Ez a jellegzetes településkarakter a dombokat, patakot követő organikus utcák hálózatára fűződik fel. Az utcák találkozásánál jellegzetes kisebb teresedések, zöldfelületek alakultak ki. Nagyobb közteret nem találunk, csak a templomok, intézmények, boltok előtti helyeket, melyet közutak zárnak le.

A tervezett Művelődési ház telkei és a csatlakozó köztér, bekötőút - szándékaink szerint - összevont területei, az épület célszerű telepítésével egy megfelelő méretű, összefüggő közösségi térré szervezhetők. A kiírói célnak megfelelően igyekeztünk az épület előtt minél nagyobb közteret kialakítani, ugyanakkor a belső udvar értékeit is megőrizni. Az együttes léptékében, tömegében, alaprajzi kialakításában a hely és a település összefüggéseibe illeszkedik. Az egyesített terület gyalog - a gépjármű forgalomtól elzártan - bejárható, jelentős zöldfelülettel rendelkezik.

Házak

Az utcára merőleges telkeken hosszú, keskeny, oldalkertes falusi házak, mélységében ehhez igazodó gazdasági épületek helyezkednek el. A házak többsége az utcai telekhatárra épült. A tetőidomok utcára néző oromfalban vagy kontyban záródó nyeregtetők. A jellegzetesen egyszintes épületek gerincmagassága kb. 6m. A házak anyaghasználatukban egyszerűek, érződik a közös népi múlt, de sajnos az elmúlt évtizedek ad-hoc jellege dominál.
Tervezett célunk, hogy a település jellegzetes épülettömegei, formái az új épületben is továbbéljenek. Ezáltal olyan épület jöjjön létre, mely a településképbe szervesen illeszkedik, léptékében, arányaiban, tömegében, formájában, anyaghasználatában a népi építészetet idézi meg tiszta, geometrikus, mértéktartó, kortárs eszközökkel.

A hely

A Fóti út és a betorkolló Béke utca a településre jellemző háromszögű teresedést képez. A tér fő iránya északkelet felől tárul fel. Innen nézve szélesedik ki, háttérben a templom sziluettel. Tovább haladva a tér mellett, déli irányban templomtorony és dombok keretezik a látványt. A teret oromfalas házak szegélyezik, jellegzetes térfalat képezve.

A tér nyugati oldalára tervezett épület oromfalaival határolja le a közteret.

Terep

A Fő úttól délnyugati irányba kb. 3 méter lejtésű terepet a délkeleti vonalon felemeljük és támfallal határoljuk. A támfal az épületben folytatódik. Ezáltal a vízszintes terület nagyobb arányban hasznosítható, a meglévő rézsű helyén a Béke út leágazása kialakítható. A támfal mentén fák és padok helyezhetők el, ahonnan kilátás nyílik a déli dombok és a templomtorony irányába. A köztér támfal oldali része ez által - az autóút felett, attól elválasztva - felértékelődik. A Béke útról a belső udvaron át sétány vezet fel a Fóti útra.

Közlekedés, parkolás

A Fóti út az épület gépjárművel való fő megközelítési iránya. A gyalogosok zavartalan köztér-középület használata érdekében az épület előtti forgalmi rendszert átalakítjuk. A jelenlegi bekötő út nyomvonalát a tér északkeleti végére helyezzük át és a támfal mellett vetetjük el. Az új bekötő utat egyirányú forgalmi rendben alakítjuk ki. A vázolt átalakítással a középület közvetlenül kapcsolódhat a térhez, sokoldalú használati lehetőségeket teremtve.

A gyalogosforgalom számára az egész együttes – belső udvar, Művelődési ház, köztér - a gépjármű forgalomtól elzártan, akadálymentesen bejárható. A terület közvetlenül kapcsolódik a Templom - Fóti út - Béke út meglévő gyalogos járdáihoz. A gépkocsi parkolóktól a térre és az épületbe gyalog közvetlenül el lehet jutni, autóút keresztezése nélkül. 

A Fóti úton kb. 80 méterre meglevő buszmegálló megfelelő elérést biztosít. Külön buszparkoló nem szükséges, mert a Művelődési házat jellemzően a mogyoródiak és a környékbeliek használják majd, külön busszal érkező csoportokra nem kell számítani.

A 300 fő befogadó képességű színházterem 62 férőhelyes gépkocsi parkolót igényel, 2 akadálymentes hellyel. Ebből 30+2 parkolót az épület és a tér alatt kialakított garázsban helyezünk el. A telken kívül 19 helyet a Béke utcában, 11 parkolót pedig a Mérleg utcában. A parkolókat jelentős zöldfelülettel, pihenő padokkal, a gyalogos sétányra fűzve alakítjuk ki.

A szükséges 30 db kerékpártároló az irodai bejáratnál, a Béke utcában és a garázsban megosztva kerül kialakításra.

Köztér

A meglévő állapot szerint a Művelődési ház előtt haladó út a kisméretű közteret leválasztja az épületről. A terület elkeskenyedő északi vége kevésbé hasznosítható.

Véleményünk szerint az útnak a telek északi végére való áthelyezésével egy nagyobb, jobban hasznosítható tér jön létre. Az új épület szabad előterével megfelelő építészeti hatással rendelkezik. A belső előtér a tér felé tárul fel, egyben ez a fő megközelítési irány is.

A téren lehetőség nyílik szabadtéri színpad elhelyezésére is, melynek háttere a művelődési ház lehet.

A teret szürke bazalt térkővel burkoljuk, jelentősebb zöldfelületekkel keretezzük. A tér határvonalára koncentráljuk a padokat, világítást, növényzetet és a planténeres fákat. Az épület előtt ivó-kutat helyezünk el nyers bazalt-kő leülő zsámolyokkal. A tér elkeskenyedő végébe szökőkutat tervezünk.Belső udvar-köz

A szomszédos épület felől 6m széles oldalkertet alakítunk ki. A középület kedvező tájolású, délnyugati, kiállító és színháztere az udvarra néz, így élő, átszellőztethető, napos tereket hozunk létre. Az árnyékolást fix fa lamellázattal biztosítjuk.

A Fóti út és a Béke út között a belső udvaron át egy kertészetileg megformált, padokkal tagolt sétány teremt kapcsolatot. A szomszédos telekhatáron álló épület homlokzatát élő sövénnyel takarjuk el. A belső udvar fő funkciója a pihenés és a rekreáció. A Művelődési ház északkeleti oldalán lévő köztér a nagyobb rendezvények helyszíne.

Alaprajz

A kiírói elképzeléseknek megfelelő alapterületet – véleményünk szerint – több szintes épületben célszerű megvalósítani. Így biztosítható a megfelelő köztér terület - épület arány. Másrészt a lejtős terep adottságait is ki tudjuk használni. A terv alsó szintre, földszintre, tetőtérre tagolható.

A földszinti alaprajzot úgy szerveztük meg, hogy a belső udvarral való intimebb és a keleti oldalon a köztérrel való nagyobb léptékű kapcsolat egyaránt érvényesüljön. Az épület köztér felőli főbejáratára, a nagyvonalú előcsarnok-közlekedő térre fűztük fel az alaprajzot. A súlypontban a hangszigetelő mobilfalakkal elválasztható színháztermet és kiállító termet helyeztük el a csatlakozó helyiségekkel. A közlekedő tér déli vége a kávézó-büfében zárul, ahonnan kilátás nyílik a település déli dombjaira a templommal. Az északi végén a ruhatár, vizesblokk, öltözők és az irodák helyiségei találhatók. Az épülethez irodai bejáratot is terveztünk.

A foglalkoztató termek csatlakozó helyiségeikkel a tetőtérben kerültek kialakításra. Ezek a helyiségek a közlekedő előtér két végén elhelyezett lépcsőn keresztül és lifttel a színháztermi forgalomtól függetlenül elérhetők, működtethetők. A büfé-kávézó az alaprajz nyugodt, napos, kilátással rendelkező végébe került. A vendégöltözőket, irodákat a közönségforgalomtól és a foglalkozató terek forgalmától elválasztva alakítottuk ki.

A tereplejtést kihasználva, az alsó szinten a könyvtári részt és egy 32 férőhelyes garázst alakítottunk ki. A lejárat a Béke utca felől történik, innen érhető el a könyvtár is, melynek közvetlen, akadálymentes kapcsolata van a felső szintekkel.


A bírálóbizottság véleménye: 

Az épület elhelyezése és megformálása kedvező. Az épület karaktere, tagoltsága az egyik legjobban sikerült a pályaművek közül. A Béke utca felől sajnos nem sikerült a léptékváltás.
A belső térkapcsolatok jók, az egyes funkciók együtt és külön is működnek.
Érdekes és elgondolkodtató a tér és részben az épület alatti gépkocsi tárolás, azonban ez túllépi a beruházási kereteket.
A tervező a tér alatti parkoló megépítésével, annak tetejére e bejárati szinten új parkot álmodik, mely a tereplejtés miatt a határoló utak szintje fölé emelkedik, így azt külön kihangsúlyozza.
A térszín alatti parkoló gondolata megfontolandó, erre külön pénzügyi keretet kell keresni.

A pályaművet a Bíráló Bizottság 100.000 Ft-os megvételben részesítette.