Épülettervek/Hallgatói terv

Ötletpályázattal segíti az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar a Jávor utcai kollégiumépület revitalizációját

2021.10.06. 10:35

2020 őszén írták ki azt a hallgatói ötletpályázatot, amely során a kar egyik saját, jelenleg alulhasznosított épületének felújítására, az egyetemi életbe való bekapcsolására keresett jövőbemutató megoldásokat. Cikkünkben most ezeket mutatjuk be. 

A Budapest, 1145 Jávor utca 9. szám alatt álló ingatlan sorsát illetően a karvezetés fontosnak tartotta a kérdés “társadalmasítását" - azaz az egyetem életében leginkább érintett hallgatói közösség szemszögének reprezentálását. A nyílt, titkos ötletpályázatot a kar szeptember 8-án hirdette meg, a november 30-i véghatáridőre összesen 15 érvényes pályamű érkezett be. Ezek közt a bíráló bizottság végül két megosztott első, egy második és szintén két megosztott harmadik díjat ítélt oda a legtöbb értékes felvetést tartalmazó tervek alkotóinak.

A covid-19 járvány miatt csoportbontásban, a találkozásokat minimalizálva, de szeptember folyamán még lehetőség nyílt a helyszíni bejárásra, az épület meglátogatására és a tervezést előkészítő előadások megtartására. Mindezek célja az volt, hogy a beérkező pályamunkák magas építészeti minőséget képviseljenek, mind koncepciójukat, mind anyaghasználatukat tekintve az energiatudatosság és fenntarthatóság szempontjainak is megfeleljenek. Az építészeti és belsőépítészeti színvonalon túl a műszaki, gépészeti, energetikai, biztonságtechnikai és épületvillamossági megoldások is az értékelés kritériumaként szerepeltek.A tervezési program lényegi elemei voltak az Óbudai Egyetem Reischl Gábor Kollégiumának újragondolása, professzori és hallgatói szálláshelyek kialakítása, valamint a kar korábbi, nagy hatású oktatóiról elnevezett szakkollégiumok, azaz a Kapy Jenő Építész Szakkollégium és a Pozsgai Lajos Építőmérnök Szakkollégium elhelyezése.

A fentiekben megfogalmazott elvárások is előrevetítették, hogy a tervek kidolgozása és értékelése is rendkívül komplex szemlélettel, hogy megtörténjen. A funkciót szolgáló építészeti koncepció és annak grafikai-műszaki előadásmódján túlmenően ilyen módon számos további terület is vizsgálandó volt. A városi környezethez való illeszkedés mellett is cél volt, hogy az épület karakteres arculattal formálja az utcaképet. A településkép és településszerkezet sajátosságait figyelembe véve a településrendezési és építési előírások betartása és értékes zöldfelület kialakítása is a feladat részét képezte.

A térhasználat és térélmény szempontjain túl tehát a tervekben érvényesülni kellett a gazdaságosságnak, úgy a megépítés, mint az üzemszerű használat során. Ezt gazdaságos és energiatudatos szerkezetekkel, a térszervezéssel és a közlekedők optimalizálásával, a szűkebb és tágabb környezeti kapcsolatok átgondolásával érhették el a tervezők.Tekintettel a fenti összetett szempontrendszerre, a bíráló bizottság soraiban is különböző területek képviselői dolgoztak. Az egyetem rektori és kancellári vezetése mellett a kiíró Kar vezető építész- és építőmérnök oktatói, az egyetem főépítésze, műszaki igazgatója, a hallgatói önkormányzat elnöke, illetve jelenleg aktív hallgatók is közreműködtek az értékelő munkában, így a közös gondolkodás és a különböző nézőpontok figyelembe vétele a lehető leginkább megvalósulhatott.

Értékelésében a bizottság kiemelte, hogy a „pályaművek részletes vizsgálata és összehasonlító értékelése alapján (...) a pályázat érvényes és eredményes volt, a pályázat elérte a kitűzött célt. Az épületek átalakítására és a városszerkezeti kapcsolatainak tovább gondolására, zöldfelületi és közlekedési rendszerének kialakítására számos szakmailag érdekes javaslat született." A beérkezett munkák úgy az egyéni, mint a közösségi tevékenységek, a tanulás, munka és szabadidős elfoglaltságok iránti igényeket szolgálják építészeti megoldásokon keresztül. Ezek közösségformáló hatása egyértelműen kirajzolódik, ugyanakkor a pályázat tanulsága az is, hogy az egyik legfontosabb kérdés a design összehangolása a racionalitással.

Mindent egybevetve pozitív eredményként könyvelhetők el a hallgatók által bemutatott, számukra vonzó életteret jelentő szobaegységek, bútorötletek megjelenése, a környezetrendezésre tettjavaslatok, illetve a friss és különböző gondolatok megjelenése.Kérdőíves kutatással, gépészeti és üzemeltetési számításokkal is alátámasztotta munkáját, a 8. sorszámú pályaművet benyújtó inerdiszciplináris összetételű csapat (Hajdú Andrea Tünde, Skornyák Dorottya, Nagy Diána, Nguyen Anh Quan, Palocsai Béla és Ikladit Dávid). Ésszerű beavatkozásokkal szándékuk szerint az épületet nemcsak szállásként, de sokoldalúan funkcionáló közösségi térként gondolták újra. A zsűri értékelése szerint alaposan átgondolt koncepciót nyújtottak be, jó alaprajzi elrendezéssel és barátságos enteriőrökkel. A holtversenyben mellette álló 3. számú pályamű alkotói (Tóth Nikoletta és Kőhalmi Nóra) ugyancsak tiszta alaprajzi struktúrával hoztak létre élő, izgalmas épületet – itt a bírálat külön kitér a meglévő értékeket tiszteletben tartó, de megfelelő építészeti hangsúlyokat teremtő homlokzatképzésre. Ez a pályamű – szemben a másik győztes indusztriális belsőépítészeti megoldásaival, a természetes anyagokra, fényre és a zöldfelületekre helyezte a hangsúlyt.

Második helyezést ért el az 1. számú csoport terve, amely egy kapszula-rendszerrel lakta be a meglévő struktúrát. Habár az alaprajzi elrendezésben a közlekedők rendszere és aránya, illetve a gépészeti igénye kiváltott némi kritkát a zsűriből, a koncepció újszerűsége révén díjazásra méltónak ítélték. Hőnigh Orsolya Dorothea, Keresztes Zsanett és Tóth Gábor Tibor az építészeti terveket sokoldalú, beépített és mobil berendezések, bútordarabok koncepciójával egészítette ki, ami ugyancsak értékes eleme a javaslatuknak.

Megosztott harmadik díjat ért el a 15. és 17. pályamunka, érdekességük, hogy mindkettőt ugyanaz a csapat (Ábrahám Tibor, Kapitány Eszter, Kazsoki Anikó) nyújtotta be. A két koncepcióval alapvetően más utat jártak be: az egyik központi közösségi tér köré szervezve hagyományos folyosós rendszerre fűz fel egyágyas szobákat. A másik nagyobb létszámú lakóegységekkel és közös tanulószobákkal számol. Érdekes, ahogyan a két koncepciót a homlokzati kialakítás is tükrözi: az egyfős szobák zöméhez karakteres erkélyeket terveztek, illetve a tetőteraszt bővítették egy perforált borítással. A nagy tereket magába fogadó koncepcióhoz nagyvonalúbb homlokzati beavatkozásokat társítottak – ez utóbbit a bírálat kissé túlzottnak is ítélte.

Az eredményeket összefoglalva elmondható, hogy a meglévő épület építészeti értékeinek és a mai beavatkozás arányának a meghatározása talán a ház újrahasznosításának legnehezebb kérdéseit veti fel. A beérkező tervekből azonban egyértelműen megfejthetők azok a hangsúlyos igények, amelyek a jövő szakkollégiumának, oktatói és hallgatói szálláshelyeinek a karakterét meghatározzák. A pályázat ezért alkalmas lehet a további döntések előkészítésére és egy majdani, megvalósítható koncepció kialakításának alapját tudja képezni.A hallgatói ötletpályázat tárgya:

Óbudai Egyetem Reischl Gábor Kollégium – Kapy Jenő Építész Szakkollégium és Pozsgai Lajos Építőmérnök Szakkollégium elhelyezése, illetve professzori-oktatói vendégszobák kialakítása

A Bíráló Bizottság tagjai:

Prof. Dr. habil. Kovács Levente - Óbudai Egyetem rektora

Ormándi Gabriella - Óbudai Egyetem Kancellárja

Dr. habil. Anthony Gall - egyetemi tanár,ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja

Prof. Dr. Kiss Gyula - egyetemi tanár, ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Donkó Zsolt - Óbudai Egyetem Főépítésze

Kelemen Zsolt - Óbudai Egyetem Műszaki Igazgató

Prof. Dr. Telekes Gábor - főiskolai tanár - ÓE -Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Dr. Krizsán András DLA adjunktus - ÓE -Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Dévényi Tamás mestertanár - ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Nemoda Ferenc - titkár, Szakkollégium vezetője ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Csuzi Henrik - EHÖK elnök Óbudai Egyetem

Győrfy Orsolya - ÓE -YMÉK hallgató

Békés Alexandra - ÓE -YMÉK hallgató

A hallgatói ötletpályázat kiírója:

Óbudai Egyetem -Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Budapest, Thököly út 74.)

A pályázatban résztvevő hallgatók:

Hőnigh Orsolya Dorothea, Keresztes Zsanett, Tóth Gábor Tibor, Szűcs Mónika Ilona, Ritz Lilla, Miskó Gergely, Tóth Nikoletta, Kőhalmi Nóra, Csatlós Kitti, Sánta Tamara, Frölich Péter, Major Zsuzsanna, Torma Sára, Hajdú Andrea Tünde, Skornyák Dorottya, Nagy Diána, Nguyen Anh Quan, Palocsai Béla, Ikladit Dávid, Kállai Flóra, Rátkai Szabolcs, Babicz Kristóf, Dérné Danyi Ágnes, Hutter Franciska, Vigh Zsuzsanna, Kitka Gergely, Jobban Gábor, Magos Bence, Ambrusi László, Trkala Dávid, Györkefalvi Lilla, Ábrahám Tibor, Kapitány Eszter, Kazsoki Anikó, Hollik András László, Mihaly Marta Mercedesz, Nagy Máté, Dézsi Lajos, Borsos Lilla Ametiszt, Gerges Máté, Tóth Ágnes, Bereczki Emese