Pályázatok

Pályázati kiírás: Dorog — a Hantken Miksa utca - Rákóczi Ferenc utca - Mária utca - Vasútállomás tömb rehabilitációja

2008.11.17. 13:18

A telektömb rehabilitációját szolgáló funkcionális, beépítési, kialakítási és építészeti ötletpályázat.
A helyszíni szemle időpontja: december 2.
A pályázatok postára adásának határideje: 2009. március 16.

A tervpályázat kiírója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi út 71. sz.) képviseletében Dr. Tittmann János polgármester.

A tervpályázat lebonyolítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi út 71.) megbízásából a pályázat bíráló bizottsága.

A tervpályázat tárgya: Dorog, Hantken Miksa utca – Rákóczi Ferenc utca – Mária utca – Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációjára funkcionális, beépítési, kialakítási és építészeti ötletpályázata.

A tervpályázat célja
Dorog Város mértani középpontjában elhelyezkedő, korábban a térségre jellemző szénbányászat kiszolgáló telephelyeit magába foglaló, jelenleg vegyes használatú, a Hantken Miksa utca — Rákóczi Ferenc utca — Mária utca és a Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációját lehetővé tevő tervötletek megismerése, azok hasznosítása.

A területre az érvényben lévő rendezési és szabályozási terv központi vegyes-, valamint kertvárosias lakóterület területi besorolást állapít meg. Ezen területi besorolás megtartása mellett, a területhasználatra jellemző, megtartandó épületek karakterének figyelembevételével olyan tervötleteket várunk, melyek — a megtartható használat mellett — a területet kisvárosokra jellemző, központi, településközponti funkciókkal, új terekkel és térkapcsolatokkal, zöldfelületekkel, építményekkel látja el.

A terveket az önkormányzat ajánlásként szolgáltatja a terület fejlesztésében részt vevő tulajdonosok és befektetők számára, a további tervezések megalapozójaként. A tervpályázatot az önkormányzat felhasználja a szabályozási terv felülvizsgálata során.

A tervpályázat jellege, formája
A tervpályázat jellege: nyílt
A tervpályázati eljárás formája: ötletpályázat
A tervpályázat: titkos

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
A tervpályázat meghirdetése, kiírás elérhetősége: 2008. november 10.
A helyszíni szemle időpontja: 2008. december 2.
A kérdések feltételének határideje: 2008. december 9.
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2008. december 16.
A pályázatok postára adásának határideje: 2009. március 16.
A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2009. március 31.
A pályázat nyilvános bemutatása: 2009. március 31.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2009. április 15-ig.

A tervpályázati dokumentáció hozzáférhetősége
A tervpályázati dokumentáció térítésmentesen Dorog Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 2008. november 10.-től, 2008. december 1.-ig munkaidőben (8-16 óra, pénteken 8-12 óra között) hozzáférhető.

A pályaművek benyújtása
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2009. március 16.
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.

A Bíráló Bizottság összetétele
Elnök: Dr. Tittmann János polgármester
Társelnök: Dankó Kristóf városi főépítész
Szakmai titkár: Marton Boldizsár városi építésügyi hatósági ügyintéző
Tagok:
Markos Anikó Tervtanács delegáltja
Dr. Benséné Bánki Katalin KEM Építész Kamara delegáltja
Molnár Albert önkormányzati képviselő, GB elnök
Jogi szakértő: Dr. Gordos Géza ügyvéd

A pályaművek díjazása

I. díj: 1.500.000,- Ft
II. díj: 700.000,- Ft
III. díj: 300.000,- Ft

Dorog, 2008. november 7.

Dr. Tittmann János
polgármester
a kiíró Dorog Város Önkormányzata képviseletében