Épülettervek/Hallgatói terv

Parkot és sétányt a Népszigetre!

2016.11.10. 11:40

Városy Dóra diplomaterve évtizedek óta fennálló problémára keresett megoldást: a Népsziget elhanyagoltsága jelentős méretű közparkot és sportolási-rekreációs lehetőséget vesz el Budapest lakosságától. A MÉK-MÉSZ Diplomadíjat is elnyert területfejlesztési koncepcióval egy háromnegyed-városligetnyi zöldterületet lehetne bevonni a közhasználatba.

… Dunaparti csónakházban
Nagy a jókedv minden nap.
Úszik az ember boldogságban
És a jó Duna víz simogat.
/részlet az Állami áruház c. filmből (1952)/

A Népsziget jelentős méretű zöldfelület, amely Budapest északi részén, a pesti oldalon helyezkedik el. A félsziget jelenleg elhanyagolt terület a Duna mentén, ahová többnyire a környező lakosok járnak sportolni és kikapcsolódni. A Népszigetet a természetközeli, nyugodt hangulat mellett a kihasználatlan, romos épületek, illegális hulladéklerakók és kezeletlen zöldfelületek jellemzik. A félsziget keleti, öböl felőli oldalán található a Téli Kikötő, valamint kisebb csónakházak, sportegyesületek telkei. Nyugati oldalán nyílik lehetőség végigsétálni a folyó mentén, azonban közvetlen kapcsolatot teremteni a vízzel a meredek, épített partfal miatt nehézkes. A terület jelenleg elhanyagolt, rendezetlen.

 

 

Diplomamunkámban a Népszigetben rejlő lehetőségekre kívánom felhívni a figyelmet. Dolgozatom célja egy olyan Duna-parti közpark létrehozása a félsziget nyugati oldalán, ahol az emberek különböző módon közelebb kerülhetnek a vízhez, megérinthetik azt.

A tervezési területen a folyó vízszintingadozása jelentős mértékben meghatározza, korlátozza a lehetőségeket. Szabadtérépítészeti tervemben a változó vízszinteket figyelembe véve hoztam létre a különböző víz kapcsolatokat.

 

 

A tervezett Duna-parti sétányról lehetőség nyílik az aktuális vízszinthez lesétálni lépcsőkön keresztül, vagy a vízszinttel együtt mozgó stégeken a vízen lenni. A folyó fölé vezető sétány újabb kapcsolatot teremt a vízzel, amely objektum („landmark”) a terület súlypontját is képezi.

 

 

A parti sávot zónákra osztottam fel, a partfal déltől észak felé, a vasúti hídig fokozatosan válik kiépítetté és bővül egyre több funkcióval. A zónákon belül kiemeltem csomópontokat, amelyek többek között bemutatják a különböző vízkapcsolatokat. A csomópontokat a már meglévő nyomvonalakra fűztem fel (Duna-parti sétány és a töltésen haladó út, amelyeket a tervben ki is építek).
A Duna-parti sáv szabadtérépítészeti terve mellett, a félsziget egészére egy átfogó területhasználati koncepciót készítettem, amely illeszkedik a parti sétányhoz, továbbá figyelembe veszi a sziget múltját és jelenét.

 

 

A Népsziget a rekreáció és a vízi sportok szigete, így ezt a használatot szem előtt tartva és megerősítve bővítettem a területet egyéb – a kikapcsolódást szolgáló – funkciókkal, vonzó célponttá téve a félszigetet minden korosztálynak.

A terv – a műszaki korlátok között, a természetes jelleg szem előtt tartásával – a főváros egészére vonzerőt gyakorló, változatos Duna-parti rekreációs területté változtatja a Népszigetet, ahol a víz és ember közötti kapcsolat szorosabbá válhat.

Városy Dóra