Épülettervek/Hallgatói terv

Posta és Takarékszövetkezet, Nábrád – Varga Csaba diplomamunkája

2012.08.08. 12:02

Varga Csaba diplomatervében egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu, Nábrád központjának új elemét vázolta fel, a már megvalósult fejlesztésekhez igazodva. A tervezett Posta és Takarékszövetkezet kettős funkciója egy reprezentatív bejárati tér köré szervezett, homogén megjelenésű, szoborszerű épületet eredményezett, amelynek különlegessége a homlokzati nyílások előtt végighúzódó, helyi bontott tégla rácsozat, valamint a klinkertéglával burkolt, meredek tetőfelületek alkalmazása.

Helyszín

Diplomamunkám helyszínéül egy hozzám közel álló falut, Nábrádot választottam, ahol gyermekkorom nyarait töltöttem nagypapám házában. Nábrád Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti csücskében, a román-ukrán határ közelében, Fehérgyarmat vonzáskörzetében található. A falu lakossága mindössze 1200 lélek, azonban vonzáskörzetéhez tartozik további három település: Kérsemjén, Panyola és Olcsvaapáti. Ezen települések lakói mind Nábrádra járnak ügyeiket intézni, hiszen itt található legközelebb nagyobb általános iskola, öregek otthona, illetve a munkalehetőségek is ide vonzzák a környékbelieket. Az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztések történtek a faluban az Európai Uniós pályázati lehetőségek felhasználásával. Ennek eredménye lett egy központi tér kialakulása, amelyre az intézmények sora felfűződött. Itt található a polgármesteri hivatal, a templom, az iskola, a könyvtár és így az általam tervezett Posta és Takarékszövetkezet építési területét is itt jelöltem ki. Ez a telek a polgármesteri hivatal és a későbbi Helytörténeti Múzeum közé ékelődik be, lehetőséget adva egy kisebb park kialakítására is, amely nyugodt zugot jelenthet az intézmények sorában. Az építési terület, illetve a szomszédságában lévő telek is önkormányzati tulajdonban van, ami megkönnyíti a kivitelezés folyamatát.

 

 

 

Tervezési program

A diplomamunkám témáját a falu igényei határozták meg. A kiépülő faluközpontból még két fontos intézmény hiányzik, a Posta és a Takarékszövetkezet épülete. 1867. május 1-jén a magyar postaszervezet kivált az osztrák postából, és Magyar Királyi Posta néven önálló nemzeti közintézmény lett. A századforduló táján kibontakozott a falvak és tanyák postai ellátásának fejlesztése is. Mára 3500 településen találjuk meg a Magyar Posta kirendeltségeit. Nábrádon is található egy postaépület, azonban az évek során a szerkezete olyannyira tönkrement, hogy érdemesebb egy új épület felhúzása az intézményi területen, mint a régi felújítása. Több épület esetében is hasonló volt a helyzet, azonban az egykori építőanyagok – amelyek a faluban jellemzően kisméretű tömör téglák voltak – még jó, újrahasznosítható állapotban vannak. A Takarékszövetkezet létrehozása szintén nagy űrt töltene be a környék életében. Korábban a faluban nem volt banki szolgáltatás, legközelebb Fehérgyarmaton van lehetőség az ilyen ügyek intézésére.

 

 

 

Az épület tehát két funkciót lát el, illetve egyfajta kaput is jelent a központi tér „világába”. Az intézmény egyik felében a Posta helyezkedik el, ahol főszolgáltatás a levél-, illetve csomagküldés, valamint a csekk befizetés. Vele szemben található a Takarékszövetkezet, amely inkább banki funkciót lát el (számlakezelés, befektetés, készpénzfelvétel).

Alaprajzi felépítés

Az alaprajz a rendeltetésnek megfelelően két, közel azonos méretű fő részre tagolható. A két épületrész egymással szemben helyezkedik el - ez biztonsági okokból is előnyös -, amelyet egy átjáróként funkcionáló fedett nyitott tér köt össze. A „kapu” összekapcsolja és szétválasztja a hivatal mögötti parkolót és az épület előtti parkot. A két egység hasonló alaprajzi elrendezésű. Az ajtón belépve egy nagy belmagasságú reprezentatív térbe jutunk, ahol az ügyintézés történik. A kiszolgáló terek pilléres kialakításának következében nagyméretű ablakokat lehetett elhelyezni. Ezek előtt egyrészt esztétikai, másrészt biztonságtechnikai okokból a burkolatot is adó, kisméretű tömör téglából hézagos kötéssel készített rácsozat jelenik meg. A hátsó rész alacsonyabb belmagasságú, középfolyosós elrendezésű. Itt a dolgozókat kiszolgáló egységek találhatóak meg. A postához tartozik egy hátsó bejárat is a biciklitárolón keresztül, amely a levélkihordók számára biztosít bejutást anélkül, hogy az ügyintézés folyamatát megzavarnák.

Szerkezeti felépítés

Az épület főbb szerkezetei kisméretű tömör téglából és monolit vasbetonból épülnek föl. A kisméretű tégla használatának egyik oka az, hogy az önkormányzat által elbontott épületekből visszamaradt jó minőségű tégla alkalmazása környezetvédelmi szempontból előnyös, illetve az építési költségeket is csökkenti. A monolit vasbeton pedig a tetőre kerülő téglaburkolatból adódó terhelés miatt indokolt.

 

 

 

A homlokzat téglakötése különleges kialakítással történik. Egy egész és egy fél tégla váltakozásából jön léte az érdekes textúra, ami a nyílásoknál fellazul, olymódon, hogy azok előtt a fél téglákat kihagyjuk, így engedik a fényt a helyiségekbe jutni. A nyílások sávjában – alul és felül is – a fél téglák helyén, elfordított egész téglák teszik térbelivé a textúrát. A nyílások előtt megjelenő kialakítás egyben biztonságtechnikai célokat is szolgál, hisz így  rácsozatként jelenik meg az üvegfelületek előtt. Az ajtók esetében ugyanezt a formai kialakítást acél rácsok segítségével értem el.

Az épület legkülönlegesebb és legszokatlanabb pontja a tetőburkolat, hiszen itt is a tégla jelenik meg. Ez abban különbözik a Magyarországon ismert, megvalósult példáktól, hogy nagyobb hajlásszögű a tető, amelyet le kell fedni. Ezt nem lehetett kisméretű tömör téglából kialakítani, így itt klinker téglát alkalmaztam. A lecsúszás megakadályozását trapézlemez tálcák biztosítják, amelyeket rozsdamentes acéllábak rögzítenek a vasbeton födémhez. A csapadékvíz nagy része - a hajlásszögnek köszönhetően - gyorsan lefolyik és egy belső ereszcsatorna vezeti el. A téglák között műgyanta kötésű fugakitöltés, míg alattuk vízáteresztő habarcs található, amelyek megakadályozzák a téglák szétfagyását. Ezek alatt található egy geotextília réteg, amelynek a trapézlemez negatív hullámaiba történő behajlását egy műanyag perforált lemez akadályozza meg. A trapézlemezek a teherhordás mellett a csapadékvíz lefolyását is biztosítják. A nedvesség épületbe történő bejutását bitumenes lemezszigetelés akadályozza meg.

 

 

 

Összefoglalás

A tervezés során egy olyan komplex épületegyüttes kialakítására törekedtem, amely nemcsak a funkciójának tesz maradéktalanul eleget, de meghatározó épülete is lesz Nábrád főterének. Természetes anyaghasználatának köszönhetően beleillik a falusi környezetbe, ám formájából adódóan tiszteletet parancsoló épületegyüttes. Az intézmények által lehatárolt park jól használható, nyugodt lezárása az épületektől nyüzsgő térnek. A Posta és Takarékszövetkezet épülete elválasztja a gépkocsi forgalmat – parkolót – és a gyalogos-, illetve biciklis forgalmat, ezzel biztosítva a tér valódi nyugalmát.


Posta és Takarékszövetkezet, Nábrád

Diplomaterv, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi kar

tervező: Varga Csaba

konzulensek:

építészet: Dévényi Tamás
épületszerkezet és építésszervezés: Velősy András, Dobszay Gergely
tartószerkezet: Horváth Katalin
tervezés éve: 2012
bruttó szinttrület: 345 m2
helyszín: Nábrád, Kossuth tér