Design/Formatervezés

PULZUS - új köztéri szobor Győrben

2015.10.14. 08:17

Nyáron adták át Győrben a megújult Dunakapu teret, ahol helyet kapott Pál Zoltán alkotása is, a PULZUS című szobor. A hatalmas, forgatható lencse egyszerre tükrözi és befogja a teret, a várost, az embereket, így nyútjva folyamatos élményt az arra járóknak. 

Létezni valójában annyit tesz, mint látva lenni.
(Lacan)
Látom magam, mert valaki lát.
(Jean-Paul Sartre)

 

Koncepció

A megújult téren a szobor helykijelölése a tér és a történelmi város szövetével való viszonyban a legjelentősebb pont, tengelyre és erős tartalmú mellékágak metszéspontjára rendezi a helyet. A tengely két meghatározó pontja a Loyolai Szt. Ignác Templom és a folyó. A kultúra, az épített, szakrális örökség és a természeti környezet a maga végtelenségével fogja közre a vitalitását, dinamizmusát állandó önreflektálásból merítő várost.

Az új tér egyik erénye, hogy a környező utcákról érkező embereket lassításra, találkozásra, szemlélődésre, megállásra kényszeríti és ezáltal egy modern városi tér erényeit hozza elő az emberi habitusokból. Ezen a keletkezett, napi finom zsongáson keresztül fogja láttatni a PULZUS egy előző időrétegét a városnak: a jól ismert történelmi épületeket, a megszokott képeket, a vizet, sőt, a túlpartot is. A várossal szembesíti az épp arra járót.

A megbízó által megfogalmazott elvárásokat tiszteletben tartva, igyekeztem a tervezett PULZUS szobrommal olyan erős és figyelemfelkeltő, folyamatos taktilis élményt nyújtó jelet állítani, amely vizuális nyelven láttatja és értelmezi a várost és eközben permanens mozgásra/aktivitásra készteti a szemlélőt.


A szobor és a szimbólumok

A PULZUS 4 m átmérőjű kör alakú polírozott, rozsdamentes lencse, amely emberi erővel forgatható. Nyilvánvaló, hogy a tervezés során nem függetleníthettem magam attól a városfilozófiától, ahogyan Győr önmagát definiálja és pozícionálja. Tudásom és értelmezésem szerint ez a dinamizmus, az innováció, az épített és természeti környezet szerencsés együttállása.

A forgatható tükör, mint nagy látószögű optikai lencse képes befogni a teret és az embert, és minden mozdulatra változó szkennelt képet rögzít a városról, jelezve, hogy minden ott és akkor jelenlévőnek köze, viszonya van a városhoz és ily módon minden emberi cselekedetnek nyoma van.

Kortárs művek különböző tér-viszonyokat alakítanak ki a tükör használatával, néhányat meghivatkozom: Haegue Yang BACK címmel ovális tükröt állít ki a falnak fordítva. Csak sejteti a tükör jelenlétét, a tükör és tere nem látszik, de tudjuk, mit kellene látnunk. Günther Uecker „Cím nélkül” egyszerű aktusa mindennapos látványt emel ki: kerek tükör közepébe ütött szög határt sért, megszünteti a funkcionalitás működését és megsemmisíti a nem-valós teret. Jeppe Hein „Spiral Labyrinth” című installációja egy tükörlabirintus, körben polírozott fémlapokkal. A tükörtérbe lépve egyszerre látszanak a benn- és a kinnlévők, passzív kiállításlátogatóból aktív képkészítővé válnak a nézők. Hreinn Fridfinsson „Attending” című műve két fénykép egymás mellett, ahol a kéz két nyeles kézitükröt tart, egyiket a fűben, tükrözve e felhőket, a másikat a felhős ég felé fogja, a tükörben a füves föld képe látható, mintegy utópisztikus ábrándként keveri az eget a földdel.A tükör metaforikus képessége az, hogy az irreális és utópikus térbe enged betekinteni, így a tükör nem csupán egy szimbolikus, másik világ jelképe, hanem maga a másik világ. (Lásd a műleírás elején idézett Lacan-t.)

Itt kell megjegyeznem, hogy a közbeszédben sikeres város Győr, nyilvánvalóan eredményességét úgy tudja fenn-, és versenyben tartani, ha nagyon is tisztában van önmagával, újra és újra felméri lehetőségeit, kijelöli képzeletbeli határait.
Az önmegismeréshez szükséges a közvetítő, a tükör, melynek funkciója a reprezentáció. Ez jelenség és jelenlét is egyben. Az önmegismerési folyamat változtatja át a várost és lényegében teszi halhatatlanná. A PULZUS láttatja a
várost, múltját, jelenét és a mozgó toronydarukkal teli jövőjét.

A tükröződés metatoposzában két kulcsfogalom van egyenlő súllyal jelen, a tér és az idő fogalma. Tér és idő nem szubsztanciák, hanem sokkal inkább valós relációk, igazi objektivitásuk a viszonyok igazságában, s nem valamilyen
abszolút valóságban rejlik. Innovatív létezése a városnak a mozgás, a dinamika, amely permanens és aktív jelenlétet vár el az embertől, ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy létét, karrierjét az embernek köszönheti.

Értelmezésem szerint a megbízó, már az ötletpályázat kiírásának gesztusával kvázi beavatkozásra késztette Győr város lakóit. Kutasi leírásában egy olyan idő oszlopot vázolt fel, "amely a kijelölt helyen, kis talapzaton emelkedik és stilizált ábrákkal, szimbólumokkal utal Győr és környéke történelmi eseményeire az őskortól, a keltákon, a rómaiakon keresztül 2017-ig, az EYOF megrendezéséig. Az idő oszlop utal Győr és környéke történelmi eseményeire."

A szobor készítésének ideje alatt, egy együttműködést kérek a várostól a megbízón keresztül: az ötletpályázat kvázi folytatását, fenntartását. Nyissa ki az emberek számára a bennük levő várost, amit látnak, éreznek, értelmeznek, felfedeznek és lelepleznek belőle. A PULZUS szobor terv része, hogy a városban élők mondják el szavakkal, jelekkel a bennük élő Győr jelentőségét, múltját, jelenét, jövőjét. Az így kapott konnotációkat a PULZUS gránit posztamensén plasztikusan mélyítve az anamorfitás művészi eszközével megjelenítem.A megbízó által elvárt interaktivitás legsűrűbb esszenciája, amikor értelmezésre készteti, sőt az alkotás folyamatának szereplőjévé avanzsálja a befogadót. Minden más high tech és cyber megoldás ad hoc, mulandó, holnap kínai gyerekjáték…

Szerkezet, anyagok

PULZUS: 4 m átmérőjű kör alakú lencse anyaga polírozott, rozsdamentes acél, mechanikája szerint forgatható, amely egy 3 m átmérőjű matt, csiszolt gránit posztamensen kap elhelyezést. Karbantartása: majdhogynem öntisztuló,
lényegében gondoskodást, esetenkénti tisztítást igényel. A mechanikai működés karbantartását illetően, felelősen erről a mechanikai tervezést követően - mint ahogy a melléklet árajánlat is tartalmazza - a mérnök ajánlásának megfelelően
tudok pontos választ adni. A szobor kivitelezése során győri cégeket, technológiákat alkalmazok.
 

Kivitelezés, ütemezés

A PULZUS az Európában elérhető legmagasabb gyártás-technológiai hátteret vette igénybe. Előzetes tárgyalásaim szerint a minimum gyártásra szánt idő megrendeléstől számított 8 hét. A szoborhoz szükséges mechanika, belső vázszerkezet balesetmentes működtetése miatt mérnöki tervezést igényelt, összeállítása, kivitelezése minimum 8 hétvolt. A helyszínre szállítás, és installálás 5 napot vett igénybe.


Pál Zoltán
tervező: Pál Zoltán
építész munkatársak: Kádár Mihály, Könözsi Szilvia, Rónaszéki Gábor
szakági tervezők: Bábel Sándor, Mochnács Mihály