Épületek/Középület

Ravatalozó átépítése Budajenőn

2008.09.15. 12:05

A Semmitől való félelem... az kerülget minket... A meglévő, kétállásos garázsra hasonlító ravatalozó „felöltöztetése” volt a feladat. A semmi átlényegítése Ürességgé.
építész: Kuli László

„…a Ti halálotok elvont és abszurd Nekem,
a Halálra gondoltok és megöl Bennetek fantáziátok,
megöl majd elszabadult gondolatotok hamis Istene…” 
(ACTUS: Introduction To The Science Of Death)

 

Budajenő, 2008

A Semmitől való félelem... az kerülget minket. „Mi lesz azután? – Semmi...” Üresen koppan a szó, tétován nézi mindenki a cipője orrát. Szerettünk elment és nem maradt utána semmi... Pedig Semmiből is legalább kétfélét ismerünk, mint minden más fogalomból. Minden fogalmat meghaladhatunk vagy alulmúlhatunk.

 

 

Van akinek a Semmi tényleg semmi. Aki az anyagba beleragadt, akit az evestrum sötétje beszippantott, annak tényleg mese a halhatatlanság. A világot és önmagát anyagból képzeli, ahhoz ragaszkodik és halálakor saját „teremtett” világába – a semmibe – zuhan, annak maga által hitt törvényei szerint. De hiába képzeli a vulgáris reinkarnáció feltétlen híve is, hogy majd egy új testben éled újjá, ő is csak az anyaghoz és a létesülés örvényéhez köti spirituális és álspirituális elemekből szőtt világát, azzal nyugtatva magát, hogy a Semmi az „nincs is” (minő paradoxon!), de legalábbis ügyesen elkerülhető.

 

 

 

A test nem szűnik meg a halál pillanatában, de lassan felbomlik. A lelkek „holttestei” is továbbélnek egy darabig, ezeket hiszik a spiritiszták tévesen „szellemeknek”. De mi érheti el a halhatatlanságot? Mi méltó az öröklétre?

„Én – mint Önmagam – halhatatlan vagyok. Annyira vagyok halhatatlan, amennyire Én Önmagam vagyok. Ha abszolút módon, maradéktalanul Önmagam vagyok, akkor a halhatatlanságom maradéktalan és abszolút. A halhatatlanság bennem – potencialitásként – mindig jelen van.” (László András: Tradicionalitás és létszemlélet)

 

 

 

A Semmi meghaladása: Üresség. Az Üresség a teljes Feltétel-nélküliség, a Metafizikai Felébredés alapfeltétele. A minden kötöttségtől megszabadult Önmagam visszavezetése – Önmagam által – Önmagamba.

A meglévő, kétállásos garázsra hasonlító ravatalozó „felöltöztetése” volt a feladat. A semmi átlényegítése Ürességgé. A kettős határhelyzetben álló épületnek egyszerre kellett elválasztania az élők városát a holtak városától, és megteremteni egy méltóságteljes búcsúztatás rítusának díszleteit azoknak, akik utoljára lépik át ezt a határt.

Kuli László
építész


Ravatalozó átépítése
építész: Kuli László - Vándorépítész Kft.
statikus: Kerek István - Kerek és Pintér Kft.
gépész tervező: Lantos András - Lanterv kft.
elektromos tervező: Kelemen Ferenc - Kelevill Kft.
beruházó: Budajenő Község Önkormányzata
kivitelező: Épkomplex Kft., Gödöllő
műszaki ellenőr: Hamberger György
épületfotók: Kovács Attila

http://www.viator.hu/