Közélet, hírek

Sarkadi Márton lemondó nyilatkozata

2017.10.20. 09:11

Lemondott tagságáról Sarkadi Márton, a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv bíráló bizottságának tagja.

Megköszönve Lázár János miniszter úr bizalmát, amellyel kinevezett a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv bíráló bizottságának tagjai közé, 2017. október 19-én bejelentettem, hogy lemondok tagságomról..

Indokaim a következők:

  • Azóta, hogy Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár felügyeli a kulturális örökségvédelmi ágazatot, a Rómer Flóris Terv megvalósítása lényegében megakadt.
  • A késlekedés oka – többek között – egy lebonyolító cég bevonása volt, ami a Rómer Flóris Terv vonatkozásában azt jelenti, hogy a program tényleges lebonyolítását végző Teleki László Alapítvány és a Minisztérium közé még egy intézményt iktattak. Ez gazdaságtalan és áttekinthetetlen helyzetet hoz létre.
  • A Rómer Flóris Terv koncepciója a műemlékek helyes kezelésének hármas feladatcsoportjára épült: a tudományos kutatásra (megismerésre), megóvásra, megismertetésre. A tudományos tevékenységek azonban sajnálatos módon rendre háttérbe szorultak, noha a műemlékek védelmének értelme tudományos jelentőségükben rejlik.
  • Egyre kevésbé érvényesülnek a programban a megóvható műemléki érték és a veszélyeztetettség szakmai kritériumai.
  • A Rómer Flóris Terv struktúrájának módosítására irányuló újabb javaslatok a protekcionizmust segítik, korlátozzák az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülését, csökkentik annak lehetőségét, hogy a műemlékeik helyreállításához segítséget kereső közösségek méltó körülmények között, egyenlő feltételek mellett kérhessenek támogatást.
  • A Teleki László Alapítvány az első év tapasztalatai alapján rendkívül sok hiányossággal végezte feladatait. A problémákat hiába jeleztem, nem történt intézkedés.

A Bizottság egyetlen szakmai ismeretekkel rendelkező tagjaként nem volt módom a Rómer Flóris Terv indulásakor elhatározott szellemiséget megőrizni. Nem vállalom azonban, hogy szakmai hitelesség látszatát kölcsönözzem a továbbiakban a programnak.

Sarkadi Márton
okl. építészmérnök, műemléki szakértő