Épülettervek/Középület

Sarkalatos kérdés

2018.02.14. 11:12

Hidasi György a Király Gyógyfürdő rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázatra benyújtott pályaművében fontos szempont volt a jelenlegi bonyolult közlekedési rendszer ésszerűsítése, a funkciók és zónák tisztázása, valamint a meglévő épületegyüttes sokszínűségének tiszteletben tartása mellett a rendszer kiegészítése és keretbe foglalása, a fürdő múltjához méltó rekonstrukciója.

A főbb beavatkozási pontokat a telek jelenleg elhanyagolt sarokpontján, valamint a gazdasági és a pihenő udvar találkozásánál jelöltük ki. A történeti kutatások is igazolják, hogy mindig volt törekvés a Fő utca-Ganz utca sarokrészének beépítésére - több-kevesebb sikerrel. Más törökfürdőket vizsgálva az a következtetés vonható le, hogy a történelem során hagyományosan sűrűn beépült egységek jöttek létre, így nem riadtunk meg a sarok beépítésének lehetőségétől. A klasszicista szellemben készült szimmetrikus Fő utcai kép soha nem valósult meg, azonban az így létrejött homlokzati torzó befejezést kíván. A Fő utca felől kialakuló térfal egységesebb utcaképet teremt, ugyanakkor a fürdő megközelítésekor továbbra is érvényesül a kupolás épülettömeg.

A klasszicista udvar elsődleges építészeti értéke az oszlopok szabályos ritmusa, ami összhangban van azzal a nyugalommal, amit a külvilágból kiszakított kert áraszt. Ezt szem előtt tartva, a 20. századi ráépítéssel bővült déli szárny helyére, az oszlopsor mögé beforgatva lett elhelyezve az új úszómedence, ami így közvetlen vizuális kapcsolatba kerül az udvarral. A lapostetős épülettömeg nem nő a meglévő elemek fölé, hasznosítása tetőterasszal megoldott. A klasszicista udvarban elhelyezett kültéri élménymedencébe látvány- és élményelemként integrálva került be a felújított csorgó.


 

A 20. századi toldalékoktól megszabadítva egy egyszerűségében szép tér jön létre, immár közvetlen átlátással a török fürdő medenceterébe. Visszafogott belsőépítészeti elemekkel hangsúlyoztuk ki a meglévő építészeti adottságokat. A letisztázott, tengelyben történő megközelítés méltó az autentikus medencetér feltárása szempontjából. További kisméretű meleg vizes medencékkel bővíthető a jelenlegi terület, ezek létjogosultsága, illetve megvalósíthatósága azonban további feltárások eredményének a függvénye.

A Tarasz Sevcsenko tér felőli közterület zöldterületeinek és útburkolatainak, valamint útvonalainak rendezése elengedhetetlen, emellett új lépcsővel és rámpával irányítjuk a gyalogos forgalmat a főbejárat felé. A bejárati pavilon tömegalakításával egy intimebb, csendesebb rész felé forduló megközelítési pozíció jön létre. Nem csupán a transzparens homlokzati felület alkalmazásából, hanem a geometriából és a kis elhúzásból is adódóan a hangsúly továbbra is a török fürdő kupolás tömegén marad, mind a Fő utcán észak felől, mind a Ganz utca felől érkezve. Az épületrész az utca embere számára körüljárható marad, nem veszít közterület-jellegéből. A pavilonba belépve a hangsúlyos lépcső egyből az emeletre vezet, ahonnan közvetlenül megközelíthető a meglévő klasszicista emeleti szinten kialakított előcsarnok és az öltöző, melyek ezáltal az utcáról belépve a legrövidebb úton érhetőek el.


 

Funkcionális ismertetés, belső útvonalak

Ide sorolhatóak a megérkezés terei, az emeleti szint fürdővendégek számára elérhető összes területe, a tetőterasz, a büfé, illetve a vizesblokkok. A bejárati pavilon földszintjére egy kis kávézó, emeletére pedig fürdőtörténeti kiállítás került, melynek fő attrakciói maguk a török kupolák. A látogatók rövid és egyértelműen kijelölt úton érkeznek az öltözőbe, melyből a megfelelő lépcsőházon át juthatnak a jegyükhöz tartozó zónába. 

A tetőteraszon minden vendég számára elérhető pihenőkertet és a koktélbárt helyeztük el, a szomszédos épületek felől kertépítészeti elemekkel vizuálisan elválasztva.A török fürdő termálmedencéi, az ehhez szervesen kapcsolódó funkciók, gyógyászati szolgáltatások, valamint az átriumban kialakított pihenő képezik a török zónát. Az öltözőből a klasszicista lépcsőházon át érkezünk a földszinti barokk épületrészben kialakított funkcionális egységbe.

 


 

A zóna elemei az úszómedence, a pihenő kert és a klasszicista épületszárnyakban elhelyezett szaunavilág, masszázsszobák és pihenők. Az udvarhoz közelebb eső lépcsőházból érhetőek el az egység elemei. A medencetér és az udvar között állandó vizuális kapcsolat jön létre az oszlopok közötti parapetfalak és ablakok kibontásával, melyek helyére nagy üvegfelületek kerülnek. Az udvar szintjének megemelésével oldottuk meg az akadálymentes kijutást, megtartottuk az értékes platánokat, melyek körül az eredeti terepszintet meghagytuk, gyökérzetük így a feltöltés miatt az új medence munkálataitól védettebb helyzetbe kerül, lélegzését azonban továbbra is biztosítani lehet. A technológiához kapcsolódó helyiségek és a karbantartói területek az úszómedence mellett és a pincében kaptak helyet. A gazdasági udvar felől, a közönségforgalomtól elkülönítve közelíthetőek meg. Az irodák és a személyzeti öltözők az emeleti előcsarnokból nyílnak.

Hidasi György