Épülettervek

Szabadtéri kápolna

2018.01.31. 12:57

A Magyar Művészeti Akadémia által kiírt Székesfehérvár történeti központja 2017 című tervpályázat pályaműveinek bemutatása sorozatát Szigeti Vajk István, Albert Csaba, Molnár Zsolt tervével folytatjuk.

A kiírásban meghatározott kettős kialakítás (romvédelem – városi köztér) két jól elkülöníthető szintre osztja a teret. A két funkció frekventáltságát tekintve a hely, mint köztér, jóval meghatározóbb a város egészséges működése szempontjából. Indokoltabbnak látjuk tehát a koronázó templom megidézését a város ''szintjén'' megjeleníteni, mintsem a romszinten. Egy szabadtéri kápolna gondolatát követve, olyan installáció-szerű köztérrendezésre törekedtünk, ahol a hely a hétköznapokban egy csomópont, de esetenként szakrális jellegű események méltó helyszíneként is szolgálhat.

A K-Ny tengely, mint egyetlen közlekedési útvonal a téren keresztül, elnyomja azt, így a romtér annak zsebeként érzékelődik. Javasoljuk egy esetleges É-D-i átjárást biztosító útvonal nyitását a városszövetbe, a püspökségi kert keleti részében. Ezáltal alternatív útvonalak generalódnának, ellensúlyozva a K-Ny-i tengely markánsságát, így a helyi útvonalak metszéspontjainak  a teresedéseként hat.


 

Egy városi emelt szintű tér kialakítását szem előtt tartva, a romvédő épület gyakorlatilag egy födémben nyilvánul meg, mely egyes sarkai a környezetéhez igazodva (bevilágítás - bemutatás, közlekedés, jel, léptékváltás) billen fel-alá. Az egyetlen épületként ható tömeget (fogadóépület) a romvédő épület és a  mauzóleum között helyeztük el, így mindkettőt képes kiszolgálni. Ez a turistaforgalmat lebonyolító ház biztosítja a kapcsolatot úgy a romszinttel, mint a kőtárral. Ennek szomszédságában található a tér javasolt É-i bejárata. A Koronázó tér irányából a hely térnek hat, innen csak egy finoman emelkedő lépcsősor és rámpa vezet rá. A Táncsics utca és a Várkörút irányából jel szükségét éreztük, ezért a déli sarok felbillentése, amely betekintést biztosít a déli hajóra és egyúttal meg is világítja azt. Az épület kissé eltávolodik a püspöki palota kertjének téglafalától, azon sarka ismételten felbillen, egyrészt természetes megvilágítást eredményzve, másrészt a kert lombjaira is terelve a figyelmet. 


 

Fontosnak tartjuk a templom, mint ''funkció'' visszaemelését a helyre. De mivel a templom, mint ház, kiszorítaná a köztéri funkciót, ezért egy visszafogottabb, de hasonló funkciójú építmény felé orientálódtunk. A szabadtéri kápolna úgy képes befogadni egy szakrális eseményt, hogy a hétköznapokban köztéri pavilonként is funcionálhat. Kialakításához a hajdani templom tengelyén "üvegpadokat" helyeztünk el, ezzel a berendezési elem ismétlésével érzékeltetődnek az épület valamikori méretei, funkciója, ugyanakkor bevilágítóként is szolgálnak a romszintre. Szent István király sírja fölött indul és az apszis záródásánál fejeződik be. A főhajó vonalát 40 oszlopból álló oszlopsor szegélyezi, egy-egy oszlop minden Székesfehérváron megkoronázott magyar királyunk tiszteletére. Az oszlopok közti távolság az adott király uralkodási idejével arányos, míg a magasságuk a történelemben betöltött szerepükre utal. Szent István oszlopával indul, a sírja fölül, innen kígyózik a tér Ny-i bejáratához, ahol a sort I. Ferdinánd oszlopa zárja.  Az oszlopok színe is differenciált, annak függvényében, hogy melyik királyi családhoz tartozik az uralkodó.


 

A fesztávok és a magassági szintek figyelembevételével egy kazettás vasbeton födémet javaslunk a romvédő tető szerkezete gyanánt. Ez a romok helyét tiszteletben tartó vasbeton oszlopokra és falakra, valamint a déli oldalon található meglévő alapozásokra terhel. A romok fizikai sérülését megelőzendő, azok további kutathatóságát gondtalanul biztosító,  a mennyezetre függesztett fémrácsos járószint konfigurációja bármikor változtatható a rombemutatás függvényében. Anyagában a hajdani építészetet idéző, de felhasználásában kortárs burkolatokat építenénk be. A szerkezeti elemek (oszlopok, falak) szárazon rakott fehér mészkőborítást kapnak (gabion rendszer). A födém felbillenő síkjai zöldtető megoldással idézik vissza egy kert hangulatát. Ezt hivatottak erősíteni az oszlopsor oszlopain megjelenő futónövények, mint zöld koronák.

Szigeti Vajk István, Albert Csaba, Molnár Zsolt

 


A pályázat eredményhirdetése elérhető ezen a linken.

Részlet a Bírálóbizottság értékeléséből:

A pályázók egyensúlyra törekedtek a bazilika megidézése és a köztéri funkció létrehozása között. Ezen igyekezetük a gondolat, a pályázat kifejtése során elakadt, és nem tudott erőteljes koncepcióvá érlelődni.