Épülettervek/Hallgatói terv

Szakrális funkcionalizmus, egyszerű formák

2010.07.23. 10:37

Az egykor nyugodt község, Olad életét felbolygatta a lakópark-építési láz, a megváltozott körülmények a parókiát sem hagyták érintetlenül. Az új paplak és közösségi ház tervével, a nyugodt tömegformálással és világos térszervezéssel Kiss Tünde egyszerre próbálja kielégíteni a funkcionális igényeket és megoldani a térrendezés problémáját is.

Szombathely városa mellett fekvő Olad község mára már városrésszé nőtte ki magát.  A városrész dombjának tetején kitört a lakópark építési láz, így szükség volt egy új rendezési tervre, ami az egykori falu szűk utcáit kiszélesíti. A lakóparkhoz felvezető út egyik legszűkebb szakasza a régi faluközpontban található barokk templom és a mögötte elhelyezkedő plébániaház között van. Ez csak egysávos közlekedést tesz lehetővé. A rendezési terv szerinti útszélesítés egyszerűen kettévágja a parókiát, ezért szükség van egy új plébániaház építésére.

 

 

 

Telepítés
Az épületem koncepcionális kialakításában nagy szerepet játszott, hogy kapcsolatot teremtsek a templommal nemcsak szellemi, hanem építészeti vonatkozásban is. Bár az út kettévágja a közvetlen kapcsolatukat, összetartozásuk mégis egyértelmű legyen. Ezért az épület telepítésének a kiindulópontja a templom főhajójának szélessége és gerincének iránya volt. A tervezendő épületet egy traktussal eltoltam keleti irányba, ezzel érintőleges kapcsolat keletkezett az épületek között. Így a templom irányából nézve a két épület egy egységet alkot.

A templom körüli térrendezést több szempontból is fontosnak tartottam. A tervezett térburkolat és mellvédfal több feladatot lát el. Esztétikusságot és egységet fejezi ki, templomkertet teremt. Közlekedési folyosó a templom és a plébánia között, valamint olyan bensőséges és erős atmoszférát hoz létre, amely a téren áthaladó autósokat óvatosságra és figyelmességre inti.

A helyszín tágabb környezetének, utcáinak vizsgálata túlnyomórészt oldalhatáron álló családi házas beépítésről tanúskodik, nyereg illetve kontyolt magastetővel. Célom egy olyan egységes beépítés megalkotása volt, amely alkalmazkodik környezete feltételeihez, kiemelve és megerősítve annak pozitív tulajdonságait. Az épület tömege és magastetős kialakítása, mind a templommal, mind a környező lakóházakkal szinkronban áll.

 

 

 

Funkcionális ismertetés
Az épületnek kettős funkciónak kell megfelelnie, ami egy középület és egy lakóépület funkció. Ezek külön-külön is működnek, de a közvetlen kapcsolatuk is biztosított.  Ezen okokból az épületet két részre bontottam, ami egy tető alá került.

Az egyik a középület-szerű épület - a közösségi ház - a másik, pedig a lakóépület - a paplak. Ez a két funkció szövevényes viszonyban van egymással. A kapcsolatuk közös nevezője a páció, a megérkezési pont, hiszen mindkét épületrész érintkezik vele. A közösségi ház közvetlenül, a paplak - megőrizve intimitását- közvetetten nyit rá. Szintén erősíti a kapcsolatot az, hogy a két rendeltetés keveredik a paplaki szférában. Amellett hogy él a kölcsönhatás a két épületrész között, egymáshoz képest elfordított helyzetük védi a két funkció identitását.

A közösségi épületet a pációról, illetve annak egy teresedéséről lehet megközelíteni. Az épület földszintjén kapott helyet a hivatali funkció.

Az emeleten egy multifunkcionális terem került kialakításra, a díszterem. Ez a körülbelül 30 férőhelyes helyiség, alkalmas nagyobb szabású előadások, hittanórák, filmvetítések megtartására.

 

 

 

Az épület legalsó szintjén találjuk meg a „pinceklub”-ot. Ez a fiatalok birodalma, ahol internetezhetnek, játszhatnak.

A paplak rész a pációval összekötött fedett tornácra nyit. A földszinten kapnak helyet a már említett vegyes rendeltetésű helyiségek. Ez gyakorlatilag egy nappali, étkező, konyha funkció, vizesblokkal, ahol üléseket, különböző foglalkozásokat, kiscsoportos beszélgetéseket lehet lebonyolítani, alkalmas vendégek fogadására, és lehetőség van étel, ital készítésére.

A fedett tornácról nyíló lépcsőn lehet megközelíteni az emeleti plébánosi és a káplán - vagy szobaasszonyi lakásokat. A lépcsőn felérkezve egy udvar fogad minket, ahonnan fedett részen megközelíthetők a lakások. Ennek az udvarnak egy része nyitott terasz, innen érkezik a lakásokhoz a legtöbb fény. Mindkét lakáshoz tartozik vizesblokk, egy kis teakonyha, egy nappali és egy háló szekció. A lakások galériával rendelkeznek, ahol kialakult egy dolgozó- és könyvtárhelyiség.

Az épülethez tartozó udvar a pációval és a paplakkal van összeköttetésben. Két oldalán teljesen zárt a harmadik oldalán áttörten nyit a szomszédos zöldterületre. Itt vasúti talpfák vannak lefektetve, köztük füvesítésre alkalmas termőfölddel.

Az udvarról nyílik a plébános részére kialakított garázs, ami a földbe süllyesztve van kialakítva. A garázs mellett egy lépcső látható, ami a hátsó kertbe vezet.

 

 

 

Anyaghasználat
Mindkét épületrészt egy oldalon nyitottam meg. Körülölelő oldalai bon­tott nyers téglaburkolatot kapnak, vastagon kitöltött hézagokkal. A nyílászárók előtt elfutó téglarácsok segítségével, a burkolat szép rajzolatú homogén felület marad. A nyitott homlokzat nyílászárókkal áttört faburkolattal borított, ami harmonizál a tornác rétegelt ragasztott fa oszlopaival. A tetőszerkezetet bontott téglány cserepekkel burkoltam.

Olyan létesítmény megalkotását tűztem ki célul, amely otthont ad közösségi összejövetelek lebonyolításához, lehetőséget ad fiatalok nevelésére, alkalmas a hivatali teendők elvégzésére, helyet ad a hitoktatás megtartására, ezen kívül kiszolgálja a plébános mindennapjait. A tervezés során törekedtem az egyszerűségre, a természetességre és a tisztaságra, amit a környezet is megkövetelt.

Kiss Tünde
Széchenyi István Egyetem, Győr
Műszaki Tudományi Kar - Építészmérnök szak

 


Projekt neve: Plébániaház tervezése
építész konzulens: Golda János
épületgépészet: Petrikó László
tartószerkezet: Szép János
tervezés éve: 2009