Épülettervek/Középület

Szálloda helyett újra irodaház - előtetővel és megújuló energiákkal

2011.03.04. 12:29

Megbízói döntésre CAMPANILE szálloda helyett A kategóriás irodaház terveit készítette el újra Kolba Mihály és csapata a Hungária körúti épülettömb átépítésére vonatkozóan. A bemutatott változatok után a redukált építészeti beavatkozásokra épülő, elfogadott új koncepció hangsúlyos eleme egy nagyméretű, épület fölötti lebegő előtető lett, valamint döntővé vált az a szempont, hogy a ház energiaigényét megújuló forrásokból biztosítsák.

Előzmények
2008-2009-ben készítettünk egy építési engedélyezési tervet, amely azt célozta meg, hogy a jelenleg üres Hungária körúti irodaházból egy 3*-os szálloda legyen. Ez a terv megkapta a jogerős építési engedélyt, de sajnos a gazdasági válság eredményeképpen az építtető úgy döntött, egyenlőre nem építi meg a CAMPANILE szállodát, hanem azzal próbálkozik, hogy a jelenleg üres irodaházból - a tervezett szállodánál elképzeltnél kisebb mértékű átalakítás után - A kategóriás irodaházat épít.

 

 

 

Vázlatterv
A gazdasági válság miatt a megbízó szándéka az volt, hogy minél kisebb anyagi ráfordítással megépíthető, de a lehető legjobban kiadható A kategóriás irodaházat tervezzünk. Kérte, hogy a Hungária körúti főhomlokzaton a ház méretéhez képest jelenleg alig észrevehető, apró, jelentéktelen főbejáratot a lehetőségekhez mérten egy kis homlokzati átalakítással próbáljuk az épülethez és a helyhez méltóvá tenni.

Vázlattervünkben három változatot mutattunk be. A tervek közös eleme volt egy, a Hungária körúti tömeg 6. emelete felett középen, a 7. emelet magasságában - a meglévő lift gépházak felépítmény tetőszerkezetének folytatásaként - megjelenő új, nagyméretű és messziről látható előtető, amely városi - Hungária körúti léptékben kijelöli az épület tervezett, elegáns főbejáratát. Az 1. változatban bemutattuk, milyen lenne az épület a tervezett felső, lebegő előtető nélkül. Úgy érezzük, hogy egy egyszerű és visszafogott, frappáns, ráadásul alacsony költségű átalakítással sikerül impozánsabbá tenni a hosszú, rideg, sematikus tömeget-főhomlokzatot, így ennek az elemnek a megjelenése reményeink szerint jelentősen javítani fogja az átalakításra kerülő ház kompozícióját, környezetébe való illeszkedését.

 

 

 

Az 1. és 3. változatban a tervezett főhomlokzat középső részén - a meglévő-megmaradó homlokzati dilatációk előtt és között - vertikálisan elhelyezett, 20 cm-re kiemelkedő osztó lemez bordák jelölik ki a főbejáratot, vizuálisan részekre tagolják az épület nyomasztóan hosszú főhomlokzatát és kapcsolatot teremtenek a fenti kiálló-lebegő előtetővel. A 2. változatban a tervezett főhomlokzat horizontális lendülete hangsúlyos, a különböző pozíciókban felbukkanó kis előtető-szakaszok és az ablaksávban látható különböző színű lemez betétek tovább gazdagítják a kompozíciót. A megbízó az 1-es változatot választotta.

A belső, délnyugati tájolású homlokzat jelenleg három részből áll. A két szélen elhelyezkedő homlokzati részen az 1. tervváltozatban a meglévő-megmaradó födém, ill. pillérszerkezetet jelölő kő raszter kerámiából készül. Az új ablakok a jelenlegi ablakok nyílásába épülnek be (szélességük megegyezik), parapetük lejjebb kerül, a megmaradó ablaknyílásba felül egy külső homlokzati hőszigeteléssel ellátott szendvics szerkezet kerül - külső részén színes lemezburkolattal ellátva -, amely az árnyékoló szerkezet elrejtésére is felhasználható. A 2. tervvariációban a kő raszterbe egyszerű ablakokat elhelyezve, a 3. variációban pedig a kő rasztert elhagyva alakítottuk ki a két szélső homlokzati részt. Megbízónk az 1. variációt választotta.

 

 

 

A hátsó homlokzat középső, lépcsőházak és a liftmag előtti homlokzatrészén mindhárom tervvariáció megegyezett abban, hogy el kell bontani a jelenlegi, mai szemmel építészetileg szimpatikus homlokzati kialakítást, mert építésének idejében egyáltalán nem vették figyelembe a hőszigetelési követelményeket, a vasbeton pillérosztó bordák közötti nyílászáró szerkezetek is hőszigetelés nélküliek. Ha a meglévővel megegyezően az nyílászárók keretszerkezetét és üvegezését hőszigetelővé tennénk, valamint a vasbeton bordákat is  körbevennénk hőszigeteléssel, akkor a ma látható tetszetős architektúrából a nagyobb szerkezeti vastagságok miatt nem maradna semmi. Felmerült egy - a meglévő vasbeton bordák elé helyezett - alumínium függönyfal elhelyezése, de véleményünk szerint egy délnyugati tájolású, nyáron nagy hőterhelésnek kitett, kevésbé használt lépcsőházakat szegélyező homlokzatrészt botorság lenne függönyfallal borítani. A hátsó homlokzat középső lépcsőházak és liftmag előtti részének tervváltozatai közül a megbízó a 2. variációt választotta.

Energiahatékonyság
Ilyen nagy - összesen mintegy 20.000. m2 alapterületű - együttes esetében fontos szempont a jövőben egyre fontosabbá váló környezetbarát, zöld építészet kérdése. Természetesen már az is óriási haladást jelent, hogy megfelelő hőszigetelő szerkezeteket és hőszigetelő nyílászárókat kapott a B szárny, és fog kapni az A épület. Négy évvel ezelőtt - a magasabb B épület tervezésekor - megbízónk nem fogadta el további energiatudatos javaslatainkat, hogy a homlokzatok radikálisabb módon klímahomlokzattá alakítsuk át, a gépészeti erőforrásokat (hűtés-fűtés, melegvíz-ellátás, stb.) pedig a földben áramló és könnyen kinyerhető talajvízből biztosítsuk.

A CAMPANILE hotel tervezése során az engedélyezési tervvel párhuzamosan már elkezdődtek a konkrét szaktervezői előkészületek a felszín alatti talajvíz energiájának, ill. esetleges hévforrás hőjének hasznosítására és kiaknázására, de a projekt leállítása megakasztotta a megbízó, a lebonyolító COTEBA Kft. és tervezők közös erőfeszítését. A jelenleg tervezett A kategóriás irodaház jogerős építési engedélyezett terveiben VRV rendszerű hőszivattyús klímagépekről történik az épület helyiségeinek fűtése, és hűtése, a hőszivattyú az energiát pedig a szabadtéri levegőből nyeri. A hőtermelő egység szintén hőszivattyús készülék lesz. A hőszivattyús készülékek beltéri egységei 50/40 C°-os meleg vizet képesek előállítani, így a fűtés alacsony hőmérsékletű rendszerben lesz kialakítva. A gázenergiát nem hasznosítjuk a jövőben, használatát kizárjuk az épületből.

 

 

 

Építészeti kialakítás
Koncepciónk alapvetően már a hotelnél megfogalmazott alapelvekre épült, kisebb módosításokkal. Az épület szerkezeti váza és a meglevő közlekedő magok megmaradnak. A Hungária körúti homlokzaton az ablakok alatti tégla parapetfal megmarad, szükség szerint felújításra kerül. A kőburkolat helyére kőporcelán burkolat kerül Kerapen Ceramika Gres – ANTICATO típus Travertino felülettel, a jelenlegi kőburkolat kiosztással lehetőség szerint megegyezően, alatta hőszigetelő réteggel. A meglévő horizontális ablaksávok magassági méretét tűzvédelmi okokból csökkenteni kellett, emiatt 1, 90 m magas műanyag nyílászárók alakultak ki. Az új ablaksávok vízszintes osztóbordák nélkül kerülnek kialakításra, felváltva 1 fix és 1 nyitható szárnnyal, a pillérek előtt hőszigetelt lemez burkolattal, amelynek színe hasonló a B épület fekete bordáihoz, de attól világosabb, grafit árnyalatú, a dilatációk előtt és között ez az osztó lemez borda 20 cm-t kiemelkedik a homlokzati síkból. A Hungária körúti főbejárat felett a földszint feletti meglévő beton előtetőt elegánsabb üveg szerkezetű előtetőre cseréljük ki. A hátsó homlokzaton a szálloda engedélyezési tervezése során a zsűri által javasolt, meglévő kő raszter a főhomlokzaton alkalmazott anyaggal megegyező kőporcelán burkolatból készül.

A hátsó homlokzat középső részén, a liftmag két oldalán tervezett végigfutó ablaksávban a tűzoltó menekítési helyeket is biztosító rész szélesebb, folyamatos függőleges ablaksávos kialakítású, ezek méretnövekedése miatt egy-egy meglévő pillérsort bontani szükséges. A pillérek előtt, az ablaksávok között előreugró, TRESPA burkolatú pengefalak épülnek. A középső homlokzati részen a függőleges ablaksávokat - a vízszintes kerámia csík-raszter folytatásaként - világosszürke vakolt sávok szakítják meg. Az egész hátsó homlokzaton DRYWIT rendszerű 8 cm hőszigetelő réteggel ellátott vakolat készül, melynek színe a középső homlokzatrészen sötétebb.

A Hungária körútra néző, tervezett felső nagy előtető a meglévő felépítményből nyúlik ki.  Helye szinte adódott, szerkezetileg és az átépítés szempontjából a méretekhez képest minimális lesz a változás. A főhomlokzat és a teljes Hungária körút felőli látvány viszont ezzel a kis átépítéssel is lényegeset változik, reprezentatívvá téve az új irodaházat, kijelölve az út melletti fák sorában és a hatalmas homlokzaton elvesző főbejáratot, amelyet a tervezett esti kivilágítás tovább hangsúlyozhat.

Kolba Mihály 


„A” kategóriás irodaház kialakítása a Hungária körúton

vezető tervező: Kolba Mihály - Kolba és Társai Építészstúdió Kft.
építész munkatársak: Veréb Csaba, Hetessy Miklós, Serényi István, Jámbor Tamás, Szandbauer Valter, Mészáros Ábel
statika: Péter Ferenc
gépészet: Bokor András
elektromosság: Rajkai Ferenc
kerttervezés: Neumann Zsuzsa, Bayer Anna

tervezés éve: 2010
kivitelezés éve: előreláthatóan 2011-2012
bruttó szintterület: 11.300 m2
Bruttó beruházási költség: kb. 2,3 Mrd Ft
Építtető/megbízó/fejlesztő: ELSBET Kft.

Megjegyzés: jogerős építési engedéllyel rendelkező terv