Egyéb cikkek

Szombathelyi színházpályázat

2009.11.26. 15:36

Megvételben részesült 17. számú pályamű
szerzője: Kertész Építész Stúdió Kft.
tervezők: Kertész András Tibor DLA, Marián Balázs

Megvételben részesült 17. számú pályamű
szerzője: Kertész Építész Stúdió Kft.
tervezők: Kertész András Tibor DLA, Marián Balázs            
szakági tervezők: Bukovics János, Rhorer Ádám, Vargha Mihály,
munkatársak: Bittó Annamária, Bőgér Eszter, Déri Dániel, Frikker Zsolt, Gyulovics István, Nagy Balázs

 


 
 

Részletes bírálat
Városépítészeti koncepciója visszafogottan egyszerű, logikus. A rendezvényépülethez igazodó tömegformálása egyúttal a Március 15. tér geometriájának megerősítését, valamint a meghatározó Király utca – Markusovszky utca tengelyhez való illesztést szolgálja. Az irányok, síkok, térfalak „finom összehangolása” feszes rendet teremt, amit erősít a tervezett fasor. Ezek az elemek utcányi sávot hasítanak ki a Március 15. tér teréből, szinte kettéosztva azt. A rendezvénytér ez által „szűkül”, utcává karcsúsodó terében a színház előtti öblösödés teresedésnek hat, valamint a rendezvényépület és a színház közti tér is felértékelődik. Utóbbit erősíti a tengelyébe helyezett emlékmű is. A térrendszer így rétegessé, összetetté válik, miközben alapállása rendkívül fegyelmezett, egyszerű A tér a térben szándék tervezett léptékváltásaival árnyalt, arányos végeredményt adhat.

Az épület kialakítása, alaprajzi – funkcionális rendje következetesen igazodik a városépítészeti koncepcióhoz. A színházi funkciót hangsúlyozza, gyakorlatilag ez tölti ki a földszintet – ezzel egyúttal gyengíti (inkább mellőzi) a kiíró által hangsúlyozottan fontosnak ítélt fórum koncepciót. A nagyvonalú előcsarnok árkád-szerű térképzésével a külső tér részeként értelmezhető, ahonnan könnyed galériák vezetnek a belső terekbe. Az épület teljes szélességében feszülő galéria lemezek a feszes térképzés meghatározó elemei. A lemezek irányváltása a „finom összehangolás” egyik eszköze.

A földszintre telepített étterem a rendezvényközpont és színház közötti teret élteti, reménykedve a Pelikán park irányába történő majdani kitörés lehetőségében. Az étterem a színházi előcsarnokkal kapcsolatot tart ugyan, de annak térrendszeréről teljes mértékig leválik.

A belső közlekedési rend alapvetően a színházat szolgálja, annak reprezentatív igényeire hangolt. A pályázó következetes kitartása szerkesztési elvei mellett helyenként aránytalanságokat eredményez, így:

  • ellentmondásos a -2 szintig letekeredő elegáns lépcsőmű látványa a garázsszinten,
  • szűkös lett az első emeleti színházi büfé,
  • a stúdió színház feltárása teljes mértékig közös a színházéval, ami nem engedi az egyidejű használatot,
  • a stúdió színházi előadások alakalmával az előtér, az előcsarnok aránytalanul nagynak hat, a feltárás útvonala a távolságot, a méreteket tekintve túlzó,
  • a látványterven lebegő galériák a függesztőművek megjelenítésével már kevésbé lesznek hatásos elemek, a tartószerkezeti képletet viszont erősen bonyolítják.

A szigorú szerkesztettség ellentételeként a nézőtér lágyan formált, történeti előképek vonalvezetését idéző. A minden bizonnyal szándékos kontrasztot fokozza az épület tervezett anyaghasználata, a homlokzat üveg-beton kéregpanel rendszere, a választott (60-as, 70-es évekre utaló) nyílászáró rend, a lamellák, pengepillérek használata.

A díszletek ki-beszállítása a 18-as Honvéd utca felől, lamellákkal takart beállóból közvetlenül az oldalszínpadra történik. A kamionok befordulása nehézkes. A színpadrendszert a földszinten alakítja ki, a hátsószínpad mélysége kevés, szélessége túlzott. A színpadtoronyba javasolt lógó-díszlet raktár nem fogadható el. A stúdiószínház formája és mérete megfelelő, de kiszolgálása körülményes. Színháztechnikai tervfejezete tömör, akusztikai, zajvédelmi műleírása nincs.

-2 parkolószinttel rendelkező épület. Szerkezetileg a pályamű tartalmaz korrigálható hiányosságokat. A függesztett galérialemezek a zárófödém szerkezeti vastagságát előnytelenül növelik.

A pályamű a közlekedési kapcsolatok vonatkozásában kissé kidolgozatlan. Nem kedvező megoldás, hogy valamennyi külső közlekedési kapcsolatot, útcsatlakozást a 18-as Honvéd útról biztosít. A műszaki leírás utalást tesz arra, hogy amennyiben szükséges, a mélygarázs megközelítése a Március 15. térről is biztosítható. Forgalmi szempontból mindenképpen ez utóbbi megoldás támogatandó.
Nem kedvező, hogy a kiszolgáló és vendég forgalom parkolása nincs elkülönítve egymástól.

Javaslatként gáz, távhő, megújuló energiahordozó szerepel. Hűtés szétválasztott (kompresszor – kondenzátor) hűtőgéppel. A lehetőségek felsorolásán túl nem fogalmaz meg javaslatot az energiahordozó tekintetében.

A pályamű a tér meglévő épületeit elbontja, az épület alá egységesen, -7,5 méterre épített kétszintes pincefal résfal kialakítását teszi szükségessé. A 11.775 m2-es alapterület a kisebbek között van, a programnak megfelelő nagyságrend.

A leírás ütemezési javaslatot nem tartalmaz, a terv egy ütemben történő kivitelezést tesz lehetővé.

A pályaművet a Bíráló Bizottság 2.000.000.- Ft összegű rangsorolás nélküli megvételben részesítette.