Egyéb cikkek

Tartalék ATS központ (ANS-III épület) - Légiforgalmi irányító központ tervpályázat

2008.01.10. 11:39

Megvételt nyert pályázat (15. számú)
Szántó & Mikó Építészek Tervezőirodája Kft.
vezető tervezők: Mikó László Márton, Nagy Sándor

Megvételt nyert pályázat (15. számú)
Szántó & Mikó Építészek Tervezőirodája Kft.
vezető tervezők: Mikó László Márton, Nagy Sándor
építész munkatársak: Balogh Zsuzsa, Takács Gergely
Kádas Károly (épületgépész mérnök vezető tervező)

 


Részletes bírálat:

Az épület mögötti mélyúton javasolja a terület gépkocsi feltárását, amely alatt további parkoló szintet helyez el, megszüntetvén ezzel a szikkasztót.

A hulladéktárolót is a keleti gépkocsi bejárat mellé telepíti, bár az ábrázolt módon ez aligha oldható meg, mert 100 m-es hosszban tolatásra készteti a szemetes autót.

Az ANS II épületből úgy szüntet meg helyiségeket, hogy pótlásukról nem gondoskodik.

Alaprajzi rendszere jó, az ANS II-ből átvett üvegfalu szárnyak közül a másodikat megtartja és ebbe telepíti nagyvonalú, nagy fesztávú szerkezetekkel a technológiai és más nagy teret igénylő funkciókat. Az alaprajzszervezés biztos kézzel és meglehetős ökonómiával történt, a középfolyosó rendszer előnyeinek kihasználásával.

Zavarba ejtő az ANS II épületszárnyának "széthúzásából" származtatott forma. A falpengék, ha összetolnák őket akár kirakhatnák az ANS II bütüfalának méretét!?

Kicsit alátámasztja ezt a - ki nem mondott - feltételezést a kiszolgáló sáv színes üvegfalának kibukkanása az épület keleti végén. A nagy "fürt" majdnem eddig ér, de mégsem. Érthető, ám problematikus a keleti oldalra befordított lamella sor.

Szimpatikus gondolat az ANS II használatának átvétele, de az utcára merőleges üveg homlokzat 1: 1-es átvétele szerzőjogi szempontból egy tévedés, nem beszélve az e mögött rejlő elgondolás tarthatatlanságáról.

Az épületben kevés higiéniai helyiséget tervezett. Aggályos a toronyszimulátor mellé telepített szellőző gépház.

A pályázat szellemes grafikával és gondos szerkesztéssel készült, a modell lényegre törő.

A bíráló bizottság a 15. számú pályaművet 2.000.000 Ft-os megvételben részesítette.