Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Tértörténet - Szervita Square Buliding

2019.09.18. 14:30

A Horizon Development egy történelmi környezetbe illesztett XXI. századi különleges épületet fejleszt a Szervita téren parkolókkal, kereskedelmi- és irodaterületekkel, lakásokkal.

A tér múltja

A budapesti Szervita tér múltjának fellelhető emlékei a X-XI. századig nyúlnak vissza. Területe az Árpád kori és a késő középkori városfal közé esik, környékének utcái feltehetően a középkori utcaszerkezetet őrzik. Buda 1684-es sikertelen ostromáról készült metszeten már azonosítható a Váci kapu közében álló dzsámi. Ennek helyén épült később a Szerviták temploma. A térképi ábrázolások időszakában a Szervita tér formája a 2. világháború végéig állandó volt.   

Légifelvételeken jól követhetők a XX-XXI. századi változások:
A tér épületei

A Szervita tér Budapest belvárosának egyik legizgalmasabb, építészeti kihívásokban bővelkedő környezete. Szinte minden újkori építészeti stílus felfedezhető a környező épületeken.

A XVIII. századi barokk építészet emlékei a Martinelli-féle egykori Invalidus Palota, a belvárosi Szent Anna templom, valamint a téren álló Mária szobor alapzata.

A XIX. századot két szép klasszicista épület képviseli, az 1820-as Schaffer-ház és az 1840-ben épült Fehér Hajó utca 5. szám alatti épület.

A tér meghatározó épületei a szecesszió jegyében épültek. Szép példa erre a Szénássy és Bárczai Áruháza a Szervita tér 2. szám alatt, Bőhm Henrik és Hegedűs Ármin 1906-ban épült Török-bankháza, valamint a Lajta Béla által tervezett, 1911-12-ben épült Leitersdorfer iroda és lakóház, mely épület korát megelőzően már modernista jegyeket is magán hordoz.
A modern építészet szellemében épült az átépítés alatt álló volt MATÁV Székház 1976-ból és a Szervita Square Building beruházás keretében elbontott OMFB irodaház és INTERAG parkolóház 1972-ből.

A tér jövője

Az újkori trapéz alakú intim tér az 1972-es építkezés által formázott „L” alakú beépítés következtében részben kitágult, de az továbbra sem adott organikus összekötést a környékbeli utcáknak és nem nyitott teret a templom főhomlokzatának. Az V. Kerületi Önkormányzat szabályozási tervében a tér jelentős kibővítését és északi oldalának szabadon hagyását írta elő. Ezzel a megnyitással válhat teljessé a Vörösmarty tér – Kristóf tér – Szervita tér – Szomory Dezső tér – Deák tér térsor városképileg nagyon izgalmas láncolata.

A szabályozási tervben megálmodott térforma a Szervita Square Building felépítésével valósul meg. Nagyvonalú közösségi térrel és zöldfelületekkel bővül a Szervita tér. A teret a belvárosi hagyományokhoz méltó attraktív belső passzázs fogja összekötni a Fehér Hajó utcával.
A telek ÉNY-i sarkán a tér kétszintessé válik. A Kristóf tér felől reprezentatív lépcső vezet a -1 szinti átriumba, mely bérleményeknek nyit homlokzatot. Itt kap helyet a tér történetét idéző történelmi fal, mely a régészeti feltárások terepmetszetét idézve mutatja be a város történelmi rétegződését.
A Szervita Square Building

A Horizon Development egy történelmi környezetbe illesztett XXI. századi különleges épületet fejleszt a Szervita téren parkolókkal, kereskedelmi- és irodaterületekkel, lakásokkal.

Az új épületre és az előtte elterülő térre készített építészeti terveket két alapvető cél vezérelte:

-       a szabályos alakú építési helyre egy lágy, hullámzó kontúrokkal határolt, fénnyel jól ellátott, és a környezetének is fényt engedő, humanizált épülettömeg tervezése,

-       a tér és az épület intenzív kapcsolatának megteremtése az épület alsó szintjeinek tér irányába történő árkádosításával és a belső tér köztérre való kivezetésével.

Tömegformálás

A fenti elveknek megfelelően a legtöbb szint kontúrja befelé eltér az építési vonaltól. Az alsó szinteken a tér befolyik az épület alá, míg a harmadik emelettől felfelé az igen keskeny Fehér Hajó utcától visszalépő homlokzat nyit teret a fénynek. A negyedik emelettől felfelé, a Fehér hajó utca 5. sz. épület tűzfalas csatlakozása felett szintén visszalép a homlokzat, ezáltal elkerülve egy újabb tűzfal megjelenését.

Végeredményként egy izgalmas hajlításokat tartalmazó üvegszobor jellegű épülettömeg jön létre.

Az épület finom, íves tömegét egy színében semleges, egyedi függönyfal határolja, ahol a fő szerepet a forma és az egyedi részletképzések játsszák, miközben a külső burok a tükrözések révén a figyelmet a gazdag építészeti környezetre irányítja.   

Részletképzések, hangulatok

A Szervita tér építészeti hangulatát leginkább a szecesszió uralja, elsősorban a nyugati térfal meghatározó épületsora miatt, így a tervezés vezérelve egyfajta modern szecesszió volt.

A homlokzaton egyszerre érvényesülnek az üveghomlokzatok modern tervezési elvei és a szecesszióra jellemző iparművészeti minőségű részletképzések. Az épület környezetbe való beillesztése miatt elvárás volt a szecessziós üvegfalak hangulatának felidézése. A terv ezt egyedi homlokzati díszlizénákkal oldja meg, melyek mélységükkel egyfajta dinamikus homlokzati megjelenést kölcsönöznek az íves épülettömegnek. 

Az éjszakai megjelenést a függönyfal lizénáira szerelt vékony, függőleges LED sávok teszik majd izgalmassá. Reményeink szerint az épület a pesti belváros egy újabb vonzó és igen különleges építészeti attrakciója lesz.