Helyek/Köztér

Tükröződő felületek - Veszprém Belváros rehabilitáció

2015.09.25. 11:34

A veszprémi belváros újjáépítésére és rehabilitációjára a múlt század második felében két kísérlet is történt, és ez a sor most folytatódik. A Veszprémi Építész Műhely egy olyan koncepcióval állt elő, amely szerkezetileg szellemes módon kapcsolja össze a ´70-es évek modern városközpontját a 2000-es években fejlesztett területekkel. 

Veszprém, Belváros rehabilitáció - I. ütem

A veszprémi belváros újjáépítésére és a belváros rehabilitációjára a múlt század második felében két kísérlet történt. A Kossuth utca északkeleti és déli oldalának modernista épületei és közterei főleg Márton István Ybl-díjas építész nevéhez kötődnek, az északnyugati oldal épületeinek és udvarainak rehabilitációs tervei a szintén Ybl-díjas Ruttkay M. Gyula vezetésével készültek. A legutóbbi rehabilitáció I. ütemének tervezése 2008-ban kezdődött, a kivitelezés 2013. őszén fejeződött be. A veszprémi belváros rehabilitációjának I. üteme a Kossuth Lajos utca nyugati alsó vége és a Budapest út közti tereket, gyalogos felületeket érintette. 

A rehabilitált területi egységek

I. Kossuth utca - három részre tagolódik:
       a. keleti rész az aluljárótól keletre
       b. középső rész a posta és az aluljáró között
       c. nyugati alsó rész
II. Hotel mögötti tér játszótérrel pihenő kerttel és parkolóval
III. Volt Bástya áruház melletti dísztér rózsakerttel és pergolával
IV. Posta előtti tér
V. Lovassy László Gimnázium előtti teresedés
VI. Az aluljáró és a hozzá kapcsolódó támfalak, lépcsők és rámpa

A rehabilitáció egyik legfontosabb eleme a Kossuth utca és Jutasi út kereszteződésében található szűk aluljáró átépítése, amit a gyalogosok egészen eddig elkerültek, de emellett a Kossuth utca meghosszabbítása is központi szerepet kap. Mivel a gyalogos átkelés a Jutasi úton történt, ezért itt volt egy felszíni gyalogátkelő, ami mind a járműközlekedést, mind a gyalogost kautikussá tette.  A forgalmi viszonyok tisztázása érdekében a gyalogos közlekedés egyértelműen az aluljáróba terelődött. Most lejtőssé alakított utcán érhetjük el az aluljárót, és ugyanilyen módon tudunk feljönni belőle. A süllyesztett utcarészt széles lépcsők és növényekkel beültetett felfelé nyíló rézsűk határolják, amelyek oldják a zárt oldalfalakat, barátságos és egyben határozott rávezetést biztosítanak az aluljáróra mindkét irányból. Az aluljáró belső tükröződő burkolata növeli az átláthatóságot és optikailag a teret is, ráadásul a szomszédos nyers beton támfalakra is kihajlik. Ezek a támfalak helyet adnak a vendéglátó egységek teraszainak illetve a pavilonoknak is. Az építészek egységes megjelenésű, ugyanakkor változatos formájú pavilon- és teraszrendszert terveztek, amelyek közül eddig egy információs pavilon valósult meg. A látszóbeton támfalakon lévő acél korlátok a vasbeton szerkezetek síkja elé kerültek, növény futtató rácsokkal integrálva a kúszó növényekkel együtt egy másodlagos, plasztikus zöld térfal-rendszert képeznek.


Az aluljáróhoz vezető lejtős utcaszakasz csúszásmentes gránit lap burkolattal, míg a környezetében lévő, eredeti terepszinten található gyalogos felületek beton térkő burkolattal készültek. A belváros felőli oldalon található tér és a Posta előtti tér szintén gránit burkolatot kapott, míg a Kossuth utca alsó szakaszán az utca középső része beton térkő burkolatot, a két szélén lévő sávok pedig gránit burkolatot kaptak. A Kossuth utca alsó szakaszának burkolatosztását az ezt megelőző belváros rehabilitáció során Ruttkay Gyula Ybl-díjas építész tervezte. Itt a burkolatosztás mintázatát igyekeztünk megőrizni, az eredetileg aszfaltba rakott kockakősávok helyett most beton térkő közé rakott gránit kiskockakő sávok készültek.

A burkolatok osztásrendszere a Posta előtti téren az eredeti burkolatosztás átértelmezett formában történő megjelenítése, a burkolatot osztó sávok öt sor gránit kiskockakőből készültek, két vagy három sor sötét és három vagy két sor világos kiskockakő sor alkotja ezeket. A lépcsők gránit lap burkolatot kaptak. A zöldfelületeket a burkolt felületektől elválasztó kiemelt szegélyek látszóbeton felülettel készültek, ahová helyenként acél pálcás padokat helyeztek el.  

Az információs pavilon a közlekedési tengelyek metszésében van és az aluljáróra rávezető térrendszer része. A nyitottság és kapcsolatfelvétel érdekében nagy üvegfelületekkel készült. A tömör falfelületek és az előtető szálcement táblás burkolatot kapott. Az épület külső burkolata tört fehér színű, a beforduló részeken és a bemetszésekben sárga. Az információs pavilonnal építészeti formálásában rokon közhasználatú WC pavilon is készült a volt Pártház és a Hotel által határolt tér északkeleti sarkában. Ezeken kívül a kukák kulturált elhelyezése érdekében két egyszerű tömegképzésű, fehér színű szálcement táblákkal burkolt, zárt kukatárolót is terveztek. 

A veszprémi belváros rehabilitációjának első üteme az alábbi méltatás alapján a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület köztérmegújítási nívódíj pályázatán „Főtér" kategóriában, 2014-ben dícséretben részesült.

 

Belváros megújítás 2013

Veszprém modern belvárosának megújítása jelentős összefüggő területre terjed ki. A koncepció kiemelkedő városépítészeti értékét jelenti, hogy szerkezetileg szellemes módon új közterületi egységet, rendszert hoz létre a ’70-es években épített modern városközpont és a 2000-es években fejlesztett területek összekapcsolásával. A Kossuth Lajos utca és a Szent Imre tér megújításának jellemzője az épített környezettel összhangban álló, annak értékeit erősítő, egységes építészeti formálás, az eltérő építészeti elemek összhangjának megteremtése, valamint a meglévő értékes növényállomány megőrzése. Jó arányt tart a burkolt, a növényzettel fedett, illetve a vízzel borított felületek között. Az új burkolatok kialakítása színvonalas, elegánsan egyszerű, akadálymentes, jól szolgálja a városi életet, a kereskedelem és a szolgáltatások visszatérését, fellendülését a közterekre nyíló üzletekbe. Veszprém belvárosa újkori közterületeit otthonossá, emberközpontúvá varázsoló megújítása a „Főtér" kategóriában dicséretet érdemel.