Épülettervek/Középület

Variációk pepitában - díjazatlan pályaterv a mogyoródi művelődési házra

2014.07.18. 09:30

"Egy művelődési ház tervezésekor az építésznek nem csupán egy funkciót kiszolgáló tartály tervezése a feladata. A művelődési ház a község, a közösség háza. Olyan épület és térszervezés terveit kívántam elkészíteni, amely a község mindennapjainak szerves részét tudja képezni." - írja Papp András, a mogyoródi művelődési ház pályázatára készített tervéről.

Találkozási pont, szabadidős- és kulturális színtér a község minden lakója számára a hét minden napján.

A tervezés során fontos szempont volt az illeszkedés, a fenntarthatóság, a kiadott irányadó programnak való megfelelés, és természetesen a költség-határon belüli megvalósíthatóság.

Olyan épületet szerettem volna tervezni, amely méretében illeszkedik a település szövetének léptékéhez, nem lépi túl azt, nem nehézkedik rá az előtte terülő térre. Nem uralkodó, hanem együttműködő. Ezáltal a település együttműködésének is szimbóluma.

Az épület telepítése során fontos szempont volt hogy a terepviszonyokat kihasználva olyan létesítmény jöjjön létre, amelynek kiszolgáló funkcióinak jórésze a Fóti út vonalában értelmezett terepszint alá kerül. Ennek megfelelően az épület súlypontja a Béke út felé tolódik (,a kevesebb földmunka és mélyépítés reményében is). A tervezett épület főhomlokzatának vonala megegyezik a meglévő épületével, ezzel megmarad a térérzet az épület előtt. Az eddigi átkötő út megszüntetésével, és új kereszteződés létrehozásával az épület előtt kellemes közterület hozható létre. Ezen közterület tovább folytatódik az épületen átvezetve és az L alakú tömeg keskenyebb szára mögött kibővülve, majd tovább a templom előtt folytatódik. Így olyan térsor jön létre, mely alkalmas reprezentatív és közösségi események rendezésére egyaránt. A Béke út felől újabb, a település szövetére egyébként is jellemző térbővület nyílik.

Az épület tömegének formálásban a két szint között való funkcionális osztályozáson túl, kompozíciós elemként fontos szerepet kap a templom és annak tornya.

A Fóti út felől az épület tömegképzése beáll a korábbi utcakép ritmusába, nem növi azt túl, út felőli homlokzata sematizált, kortárs formában viszi tovább a régi művelődési ház általi utcakép lezárást. A lábazati kiképzésen lebegtetett tömeg kivülről sejteti a mögöttes funkcióhármast: a közterületbe beálló és azt kiszolgáló kávézót, snack-bart; a mindennapi közösségi eseményeket elsődlegesen kiszolgáló kisterem tömegét és az időszakos nagyobb rendezvényeknek helyt adó nagyterem kubusát, amely a kompozícióban ellenpontja a templom tornyának.

Az épületnek tudatosan nincs kiemelt főbejárata, az alaprajzi szervezés a 0. szinit, béke út felőli és az átjáróból nyíló bejárat között egyenlőséget tesz. Ugyanarra a felvezető-, közlekedő folyosóra engedi be a közönséget.
Az 1. szint (Fóti út szintje) alaprajza egyértelműen jelöli ki és fűzi fel a már fent említett funkció-hármast. A színház előcsarnok ugyan a 0. szintre kerül ám a nagyterem előtti nagy belmagasságú légtér, mindazon túl hogy felülről fénnyel árasztja el az előcsarnokot tömegében köti össze azt az 1. szinttel.
Az előcsarnok mögött elhelyezett könyvtár zsilipelve leválasztható az épület többi teréről abban az esetben ha nyitvatartási idejeik eltérnének. A könyvtár esetében mindazonáltal javasolt lehet egy külön épületben való elhelyezés egy másik projekt keretében. Ezesetben a funkciónak jobban megfelelő specializált körülmények teremthetőek. Amennyiben a könyvtár kikerül az épületből annak helyén újabb terem bővítheti a művelődési ház helykínálatát a kiadott programban felsorolt szakkörök, klubok számára.

Az épület főbb, bevilágítást igénylő helyiségeinek tájolása dél, dél-nyugati nyitott felületekkel tervezett. Ezáltal az északi oldal zártabb, azon kevesebb a téli hőveszteség, míg a Napból származó hőnyereség csökkentheti a termek fűtési számláit.

A fenntarthatóság követendő eszményét tovább erősíti az épület minél nagyobb kihasználtságára való törekvés. Az építészeti program fontos eleme a tudatosan a kiadott programhoz képest némileg alulméretezett használati terem-felület. A két terem rugalmas, multifunkcionális kialakítását az oszthatóságuk adja. Ezzel az oszthatósággal lehetőség nyílik olyan programrend kialakítására, amelynek köszönhetően az épület kihasználtsága magas, léptéke a településképbe illeszthető, fenntartási költsége optimalizálható.

A fenti program csupán egy példa, arra a három esetre amikor külön-külön vagy egymással párhuzamosan nagyobb események (színház, kiállítás, bemutató) kerülnek megrendezésre. A programba bekerülő rendezvények mellett a heti rendszerességgel, fix idősávban megrendezendő szakkörök, klubok is megtalálják a helyüket. A szervezésnél figyelembe véve a véges öltöző-felület mennyiséget, az öltözőt igénylő események eltoltan kerültek a programba elkerülendő a torlódásokat.

Az épület homlokzatképzésére a tervek két változatot javasolnak. A fémlemez burkolat nívósabb, funkcióhoz jobban illő, ám költségesebb megoldás. A letisztult fehérre festett, vakolt felületek ugyanakkor jobban illeszthetőek a környezethez, és költséghatékony megoldás is egyben.

Az épület hőhídmentes kiképzése biztosított. Az épületgépészeti egységek a tetőn, illetve a 0.szinten lévő gépészeti helyiségben kapnak helyet. A téren álló transzformátor esetében mindenképpen javasolt a transzformátor épített házas, földkábellel ellátott átépítése. Ez a tervben opcionális lehetőség, a megépítésére lehetőség nyílik a későbbiekben is, ám amennyiben a transzformátor-ház építése egybe esik az épület megvalósításával, úgy annak fajlagos építési költségei jelentősen csökkenthetőek azáltal hogy az épületbe integráltan építhető a transzformátorhelyiség (egyszeri felvonulás, épülethez amúgy is szükséges szerkezetek, stb.). A csatolt költségbecslésben éppen ezért a 30 milliós áthelyezési költséget a 300 milliós költséghatáron felül tüntettem fel, egyfelől mivel nem kötelezően szükséges az épület megvalósításához a transzformátor áthelyezése, másfelől a fent említettek miatt.
Az épület tűzvédelmi szempontból megfelelő, a menekülési útvonalak biztosítottak.

Az épület maximálisan egyidőben ~350 fő befogadására képes, az ehhez szükséges parkoló mennyiséget a Fóti út mentén kétoldalt, párhuzamos parkolási lehetőséggel lehet biztosítani. A telken belüli parkolás megoldása mélygarázs esetén költséges, egyéb, felszíni megoldás pedig értékes közösségi tereket von el a településtől.

Papp András


A bírálóbizottság véleménye

A pályázat elmélyült elemzést tartalmaz a környezetről, településről. Illeszkedni akar a kialakult utca szövetbe. A Fóti út mellett megtöri a kialakult ritmust. Az épület tagoltsága, lépcsőzése kedvező. A léptékváltást a Béke utca felől az épület visszahúzásával jól oldja meg. A tablókon bemutatott látványterveken az épület nagyon komor, a műleírásban bemutatott alternatívát kellett volna kihangsúlyozni. A tervezett épület funkcionálisan jó, a tércsoportok kapcsolata, elhelyezkedése kedvező.

Az épület a Fóti út szintjén levő külső terekhez jól kapcsolódik. A telepítés miatt, az amúgy is kicsi tér az épület előtt kedvezőtlenül lecsökken. A terv a parkolással érintőlegesen foglalkozik, a környező utcákban helyezi el az autókat.