Épülettervek/Tervpályázat

Városháza Park térépítészeti tervpályázat

2021.12.03. 18:09

A Fővárosi Önkormányzat november 24-én nyílt tervpályázatot írt ki a Városháza Park felújítására. A térépítészeti pályázat a tervezőktől olyan összetett, rétegzett gondolkodást vár el, amiben az építészeti és tájépítészeti elgondolások segítik a tér közfórumként való működését, megfelelnek a kor igényeinek és reflektálnak a terület történeti aspketusaira. 

A pályázat célja Budapest szívében, a Városháza udvarán olyan karakteres városi közösségi tér, park létrehozása, amely a jövőben a főváros reprezentatív rendezvénytereként, közösségi fórumaként, pihenőkertjeként működhet. A terület megújítása, revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzését is szolgálja, és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó közterületfejlesztéseknek. A pályázat során az Ajánlatkérő megoldásokat vár a tervezési területen az egyes területrészek optimális hasznosítására, a közpark környezetrendezésének magas színvonalú, egységes tájépítészeti koncepció alapján megvalósuló reprezentatív kialakítására.

A tervezési terület a Budapest V. kerület, Bárczy István utca, Károly körút, Gerlóczy utca és a Városháza utca által határolt tömbön belül, egy nagyságrendileg 190 x190 méter négyzet alakú telken a Budapesti Városháza három udvara. A tervezés során figyelembe kell venni az udvarok körül és az utcák túloldalán levő épületek által alkotott térfalakat és városszerkezeti elemeket. A tervezés során az I. és II. jelű udvarok távlati kialakítását annak feltételezésével kell kidolgozni, hogy az ún. pavilonszárnyak elbontásra kerülnek. A III. jelű udvar területén figyelembe kell venni a középkori városfal vonalát és javaslatot kell adni annak bemutatására. A III. jelű udvar területén figyelembe kell venni a Károly körúti telekhatár mentén hosszú távon tervezett épülettömbök kialakításának távlati lehetőségét. A Városháza Park kialakítása Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervének, a Radó Dezső Tervnek egyik kulcsprojektje.

A pályázat célja, hogy a Városháza tömbjének területén olyan városi park és köztéregyüttes alakuljon ki, ami egyszerre biztosít zöldfelületet és új, attraktív városi teret a polgárok számára, amely megadja Budapest régóta hiányzó „Városháza terének" a 21.században értelmezhető funkcióit és reflektál a klímavészhelyzet okozta hosszútávú hatásokra. A Pályázó feladata, hogy – a BLKÉSZ 50%-os zöldfelületi arányra vonatkozó előírásának betartása mellett – javaslatot tegyen a városi "TÉR" és a "PARK" megfelelő arányára és elrendezésére, sokoldalú használatot lehetővé tévő kialakítására, továbbá, hogy javaslatot adjon a Városháza park kialakítására, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzésével. Cél a park köztér-együttesének magas színvonalú városépítészeti és tájépítészeti kialakítása, egy reprezentatív, zöldfelületekben gazdag városi tér létrehozása.

A park a nagyközönség számára nyitott, közfunkciót lát el. A park a Károly körút felől köztérként tárul fel, egyúttal azonban a Városháza "U" alakú homlokzatának előtereként is szolgál. Olyan városi park, találkozóhely tervezése a cél, ahol az emberek nem csak áthaladnak, hanem a legváltozatosabb funkciókkal tartósan is használják a klimatikus hatásokat figyelembe vevő, ökologikus szempontok alapján kialakított, élhető teret. A térről érhetők el a Városháza udvari szárnyainak megnyitandó földszinti helyiségei, elsősorban közfunkciókkal (vendéglátás, kulturális létesítmények, ügyfélforgalmi létesítmények, stb.). A Városháza keresztszárnyának kapuin érhető el a két belső udvar és a Városháza két bejárata. A III. udvar területét ferdén átszeli az egykori pesti városfal alapja – ennek gondos megőrzése, bemutatása, a tér szerkezetébe és a tájépítészeti kompozícióba illesztése a pályázat alapvető követelménye.

Tervpályázati kiírás megjelenése: 2021.11.30.
Helyszíni bejárás időpontja: 2021.12.09.
Kérdések beérkezésének határideje: 2021.12.31.
Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje: 2022.01.14.
Pályaművek feltöltésének és beérkezésének határideje: 2022.03.21.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.04.29.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2022.05.15.

A leendő Városháza Park területét most parkolásra használják. Ahogy Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes a tervpályázat kapcsán tartott sajtóbejáráson elmondta, kezdetben volt olyan elképzelés is, hogy többszintes mélygarázs épülhetne ide, ám végül ezt elvetették, részben várospolitikai okok miatt, ugyanis csökkenteni szeretnék a belváros forgalmát. "Nem a Margitszigetet hoznánk be ide, hanem egy olyan városi teret, ahol a polgárok aktív tevékenysége is elképzelhető", fogalmazott Erő Zoltán budapesti főépítész, aki arról is beszélt, hogy a park létrehozását megelőzi a homlokzat műszaki helyreállítása, amely a jelenlegi formát fogja rögzíteni. 

Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a belvárosi zöldterületek kapcsán látható, hogy hatalmas az igény rendezvényszervezésre, kitelepülésekre, amelyek a város azon zöld egységeit - például a Tabán, a Március 15. tér vagy az Erzsébet tér) teszik tönkre, amelyek nem alkalmasak erre a funkcióra. Ezért is kell most azt bemutatniuk a Városháza Park tervezőinek, hogy miként férhetnek el itt a kulturális funkciók amellett, hogy létrejön egy nagyobb zöldfelület is. 

Ugyancsak a parkkal kapcsolatos munkálatok előtt, külön projektként kerül sor a 2011 óta üresen álló egykori Merlin Színház épületének felújítására, újra használatba vételére, amely 2022 őszére meg is valósulhat. Korábban készültek ugyan a vendéglátó funkciót fókuszba helyező, jelentős átépítéssel operáló tervek az átalakítására, ám a jelenlegi vezetés koncepciója inkább az, hogy az épület maradjon egy közösségi-kulturális, befogadó jellegű tér. Emellett aktuális feladat még a Városháza Gerlóczy úti szárnyába (ahol az egykori Fővárosi Nyomda is működött) költöző Budapest Galéria kiállítóterének tervezése is. 

A Városháza Park tervpályázatára vonatkozó kiírás anyaga az oldalsávból letölthető.

További információk, dokumentumok a tervpályázatról az alábbi oldalon érhetők el:
https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/varoshazapark