Épületek/Középület

Városi szakorvosi rendelőintézet, Paks

2004.01.07. 13:26

Építész tervező: Klenk Csaba
Kern és Klenk Építészeti Bt.

A tervezési terület a város déli kapujában van, mely a jövõbeni városfejlesztés egy kiemelten fontos területe - a város szerkezeti adottságai miatt ugyanis csak itt képzelhetõ el intenzívebb „belvárosi” fejlesztés, üzleti, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A tervezési terület feletti, város felé esõ rész - a park, illetve annak részleges használata - egyedülálló fejlesztési lehetõségeket rejt.
Ennek a jövõbeni fejlesztésnek lehet alapja egy itt elinduló középület-együttes építése. Az egészségügy fejlesztése minden városnak kiemelt jelentõségû feladata és kötelessége, ezért az új létesítmény létesítése e központi területen feltétlenül üdvözlendõ. Különös jelentõsége lehet itt a gyógyvíz-hasznosításnak.


Beépítési koncepció

A telek geometriai adottságai, a gyógyvíz hasznosítás speciális volta, valamint természetesen a tervpályázati kiírásban megfogalmazott, két ütemben történõ megvalósítás igénye miatt két, egymástól szerkezetileg, gépészetileg és funkcionálisan is független épületet terveztünk. Az épületek elhelyezésekor figyelembe vettük, hogy várhatóan (a pályázati kiírásban megfogalmazottak szerint) a rendelõintézet tömbje épül meg elõször.

Ahogy a 6. fõútról ideérkezünk, a tervezési terület meglehetõsen heterogén képet mutat. A benzinkút, áruház, illetve az autóbusz pályaudvar nem képes valódi "város-bejáratot” alkotni. Tovább árnyalja a képet a meglehetõsen elhanyagolt volt konzervgyár – bár korai, 1960-as években felhúzott épületei karakteres házak -, valamint az uszoda mögötti, „spontán” füvesedett sitt-halmok, illetve az uszoda raktárakat idézõ tömege.
A új rendelõintézeti épület beépítési szempontból több szerepet is betölt. Falszerû kell legyen, egyszersmind azonban a városba érkezõk felé nyitottnak is kell maradnia. Ez különösen fontos az autóbusz pályaudvar felõl érkezõk miatt. Az épület dél felé nézõ oldala elõtt ezért átmeneti térként kert látszik, csak pergola és növényzet indítja a beépítési vonalat, mely vonalra majd a fizikoterápia tömbje épül. A másik fontos szempont természetesen a város felé mutatott arculat. A ház az uszodába vivõ bekötõ úthoz képest hátra húzva helyezkedik el, háromszintes tömbje elõtt a parkoló átvezetést ad az út túloldalán lévõ park felé. Az így kialakuló „L” alakú tömb az uszodával együttmûködve (késõbbi, egységes üzemeltetési koncepciót feltételezve) jó lehetõséget biztosít az egészségügyi, gyógyvíz hasznosítási és sportcélú komplex mûködés számára.


Funkcionális kapcsolatok

A rendelõ „L” alakú, a Táncsics M. utcára merõleges tömbje háromszintes, az utcával párhuzamos szárnya kétszintes. A két épületszárny súlypontjában van az elõcsarnok, mely átjárható. Ez egyrészt logikus kapcsolatot ad a leendõ fizikoterápiás tömb irányába, másrészt pedig az elõzõekben már leírtak szerint bejárat lehet a buszpályaudvar, áruház felõl. Az elõcsarnokból indulnak a vertikális kapcsolatot biztosító lépcsõk és liftek.
A földszint és az emelet teljes egészében a kiírásban megfogalmazott szakorvosi rendelõintézeti funkciókat tartalmazza, az emeleten a Táncsics M. utca felõli szárny északi részén kapott még helyet az igazgatási blokk. A parkolóra nézõ tömb harmadik szintjén vannak a gépészeti és személyzeti helyiségek, raktárak, valamint egy könyvtár-társalgó. A rendelõk legtöbbje az elõírások szerint a legkedvezõbb északi és keleti tájolású, míg a várók déli és nyugati fekvésûek, a kertre nézõen. (A tájolásból adódó melegedési problémákat árnyékoló szerkezetekkel és klimatizálással oldjuk meg.)
 

Szerző: Kern és Klenk Építészeti Bt. (szöveg és kép)


 


 
Városi szakorvosi rendelõintézet
Paks

Építész tervezõ: Klenk Csaba (Kern és Klenk Építészeti Bt.)
Statikus: Kern József
Gépész tervezõ: Simon Zoltán
Elektromos tervezõ: Czékus György
Orvostechnológiai terv: MEDIPLAN Kft., Fazekas Sándor
Kivitelezõ: STRABAG RT.
Felelõs mûszaki vezetõ: Hausznek József
Építésvezetõ : Bischof Ferenc
Lebonyolító : CÉH RT., Csiza Gyula és Szika Ferenc

A beruházás értéke: 1.043.000.000,- Ft
Kivitelezés kezdete: 2002. október 10.
Átadás: 2003. november 28.