Közélet, hírek

Vörösmarty téri fejlemény

2006.09.13. 12:24

Tervtanács előtt a Vörösmarty téri volt Tőzsdepalota átalakításának koncepcióterve.

A Vörösmarty tér és a Váci utca sarkán álló volt tőzsdeépület (Deák Ferenc utca 3-5., építész: Alpár Ignác) az ORCO csoport beruházása keretében kezd új életet, a terveket a Kőnig & Wagner iroda Christian  Biecher párizsi építésszel közösen jegyzi. A koncepcióterv szeptember 5-én a szerzők kívánságára összevont műemléki és fővárosi tervtanács előtt volt egyeztetésen.

Az épület új funkciója „luxusáruház” lenne, amit irodák és étterem egészítenek ki. Mindezt részleges belső bontásokkal, illetve új elemek építésével és karakterképző belsőépítészeti megoldásokkal kívánják megvalósítani. A tervezők két fő problémáról számoltak be: egyfelől a parkolás nem oldható meg az épület alatt, másfelől az árufeltöltés nehezen kivitelezhető a hely adottságai, forgalmi rendje stb. miatt. Előbbire a majdani József nádor téri mélygarázs, utóbbira egy éjszakai-hajnali menetrend jelenthet megoldást.

Opponenciájában Skardelli György egyetértésének adott hangot a funkcióváltással kapcsolatban, elfogadhatónak nevezte a tervezett bontás módját és mértékét. Szerinte a terv még kiérleletlen, ami pedig parkolókat illeti, azokra itt semmi szükség nincsen, „ide még az igazgatónak is gyalog kell bejárnia”. Üdvözölte annak lehetőségét, hogy az új funkció révén a nagyközönség is megismerheti az épület belső tereit.

A Tervtanács tagjai egyetértettek abban, hogy az árufeltöltés a projekt egyik alapkérdése, továbbá, hogy a tervezett pozitív hangulatváltás (a francia tervező szavaival élve „light and happiness”) szükséges. Ugyanakkor egyöntetűen túlzónak találták a tervezett tetőfelépítményt. Többen kifogásolták az egyik „értékes” lépcső elbontását, a földszinti volt ügyfélforgalmi tér felülvilágítójának felszámolását és a tervezett mozgólépcsők méretét. Elhangzott olyan vélemény, hogy műemléképület esetében nem engedhető meg ilyen mérvű beavatkozás.

Balázs Mihály szerint, aki huszonkét évvel ezelőtt az épület néhány részének a rekonstukcióját tervezte, nem látható az új elemek koncepciója, „ez a helyzet sokkal nagyobb szellemi kihívás”. Ezzel analóg vélemények szerint árnyaltabb kapcsolat szükséges régi és új között, mindenesetre a teret egységesen kellene kezelni, hogy az új áruház „ne válhasson plázává”.szöveg+kép: Török Tamás