Közélet, hírek

Ybl Miklós- és Pro Régió-díjas építészek, 2010

2010.03.12. 09:24

Március 15-e alkalmából tegnap átadták az idei Ybl Miklós- és Pro Régió-díjakat: a legrangosabb hazai építőművészeti kitüntetést idén Kalmár László, Klenk Csaba Kruppa Gábor, Mikó László és Zsuffa Zsolt kapta. Pro Régió-díjat vehetett át Zábránszkyné Papp Klára.

Az idei Ybl Miklós- és Pro Régió-díjak átadására március 11-én került sor a Nemzeti és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Kálmán Imre utcai épületében. A közelgő ünnep, március 15-e jegyében zajló eseményt Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szak-államtitkár köszöntője nyitotta. Az Ybl Miklós-díjakat Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter nevében Dr. Szaló Péter és Fegyverneky Sándor országos főépítész, az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztályának vezetője nyújtotta át.

 

A legrangosabb építőművészeti elismerés, az Ybl-díj kitüntetettjei 2010-ben (rangsorolás nélkül, névsor szerint):

Kalmár László építész

Előremutató, tiszta elveken alapuló építészi munkásságát alkotótársával Zsuffa Zsolttal folyamatos együttműködésben fejti ki. Eddigi legjelentősebb alkotásuk a budaörsi Városháza, amely a közigazgatási rendeltetésű épületek körében mérföldkőnek tekinthető, és ezt a minőségét Pro Architectura-díjjal is elismerték. Emellett más műfajokban is kiemelkedő építészi teljesítményt nyújtanak. Példa erre a balatonlellei Konyáry-pincészet, valamint számos kisebb-nagyobb lakóépület, amelyek többségét önállóan tervezik, bizonyítva ezzel egyéni, egymástól független alkotókészségüket is.

Budaörsi városháza

Családi ház, Budaörs

A Gödöllői Premontrei Gimnázium tornaterme

Családi ház, Adyliget

Klenk Csaba építész

Építészi munkásságának javarésze Paks városában, illetve környékén valósult meg. Önmagában már az a vállalkozás is elismerésre méltó, amikor egy jól felkészült építész kisvárosba települ, szembenézve az ezzel járó egzisztenciális kockázatokkal. Amennyiben ott megállja helyét, és keze nyomán látványos eredmények születnek, az példamutató építészi teljesítmény. Klenk Csaba alkotói módszereit az alaposság, a biztos szakmai tudás jellemzi. Megvalósult épületein hagyományos és újszerű formai elemeket egyszerre alkalmaz, mindig megteremtve köztük a finom átmenetet, a folytonosságot.

Városi szakorvosi rendelőintézet, Paks

Gyógypedagógiai Általános Iskola, Paks

Kruppa Gábor építész

Az építészet különféle szegmenseiben bizonyította alapos szakmai felkészültségét, a minőség iránti elkötelezettségét Eddigi legnagyobb munkája a budapesti Gresham-palota teljes rekonstrukciója és elit szállodává történt átépítése. Másik jelentős alkotása, az újpalotai templom, teljesen új épület. Az építészeti eszközöket, elemeket jelentőségüknek megfelelően kezeli. Nagyvonalúan formál, ahol a hely, illetve feladat ezt kívánja, és elmélyül a részletekben ahol indokolt. Munkássága kiegyensúlyozott, egyenletesen magas szakmai színvonalat és szellemi következetességet mutat.

Katolikus templom, Újpalota

A Gresham Palota átalakítása

Margitszigeti Vadaskert

Mikó László építész

Egész pályafutását a gondosan megtervezett, mértéktartóan formált, jól funkcionáló épületek sora jellemzi. Közülük talán legjelentősebb a Szegedi Tudományegyetem központi könyvtára és információs központja, amely Pro Architectura-díjban részesült. Ez az alkotás kiforrott mű, egyben kiemelkedő példa a rendeltetésének mindenben megfelelő, közmegelégedésre működő épületek körében. Mikó László sokoldalú és igényes építészi munkássága méltán érdemel elismerést.

Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ

Ház a Balatonnál

Családi ház, Piliscsaba

Zsuffa Zsolt építész

Munkásságára mindaz jellemző, ami alkotótársa, Kalmár László méltatásában az előzőekben már megjelent. Vele együtt tudatosan és következesen műveli azt az építészeti irányzatot, amely fogékony a világban zajló folyamatok megértésére, és e folyamatokból eredő feladatok korszerű megoldására. Kiemelkedő egyéni készségeit mutatja még számos eredeti megformálású családi ház és üdülőépület.

Budaörsi városháza

Családi ház, Budaörs

A Gödöllői Premontrei Gimnázium tornaterme

Családi ház, Adyliget


Pro Régió-díj

A Pro Régió-díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve szervezetek részére adományozható miniszteri elismerés. A díjakat Dr. Szaló Péter adta át.

Pro Régió-díjat kaptak:

Zábránszkyné Pap Klára, az Országos Főépítészi Kollégium nyugalmazott titkára. Több mint 40 éves szakmai életpályájában kiemelkedő szerepet játszott a terület- és településrendezési tervezésben, illetve az építésügyi igazgatásban végzett tevékenysége. Közel egy évtizedig Szentendre és a volt járás településeinek főépítészeként a szakmai elvárásokat meghaladó módon foglalkozott a Dunakanyar településrendezési és építésügyi kérdéseivel. 1989-től, az Országos Főépítészi Kollégium megalakulásától, annak titkáraként kiemelkedő lelkesedéssel és máig tartó aktivitással intézte a főépítészi ügyeket, segítette a főépítészek szakmai tevékenységét. Fáradhatatlan szervező munkájával meghatározó módon járult hozzá az országos főépítészi hálózat kialakításához és megerősítéséhez.

Balogh Imre, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakmai vezetője
Barkóczi Zsolt, a VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatóság vezetője
Csalagovits Imre János, a VÁTI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Giba Tamás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere
dr. Hajdú Zoltán, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója
Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
Huszár Mária, a VÁTI Nonprofit Kft. Regionális Irodája vezető tervezője
Kullmann Ádám, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője
Pajna Zoltán, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

HP - az Ybl Miklós Díj Bizottság tájékoztatója nyomán
Fotó: Biczó Gabriella