Épülettervek/Középület

Zöldhomlokzat a Királyhágó téren

2009.08.17. 11:33

A növényzet, a zöld levelek színjátéka a divatoktól független örök esztétika. Nem takargatjuk a házat, hanem öltöztetjük azzal a változatos világgal, amit a természetes növényzet nyújthat. Fernezely és Basa irodaház-terve.

A tizenkettedik, a „hegyvidék” kerülete, a főváros – talán – legzöldebb városrésze. Ezen belül a Királyhágó tér igen érdekes helyzetet foglal el – a zárt, városi jelleg itt kezd el föllazulni, szabadonálló, zöldövezeti beépítésmóddá alakulni. E pozíciót „L” alakú, két közterülettel is határos építési telkünk jól tükrözi: a Királyhágó tér felőli oldalon zártsorúan csatlakozunk a szomszédos épületekhez, míg a Németvölgyi úton intim előkertek védelmében egyik oldalon még tűzfalakhoz, másik oldalon már szabadonálló épületekhez igazodunk.  

Az általunk tervezett beépítés fő szempontjai a következők:

  • a beépítési lehetőségek kulturált, de lehetőleg maximális kihasználása;
  • a lehető legkedvezőbb munka- és vásárlói környezet kialakítása;
  • a város szerkezetébe történő illeszkedés;
  • üzenetet hordozó jel létrehozása, melynek marketing értéke is van.

 

 

 

Beépítés
A két utcára nyíló, „L” alakú, viszonylag egyszerű formájú telek beépítése nem is olyan egyszerű, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Az építési helyet a Németvölgyi úti előkerten, valamint a szomszédos tűzfalakhoz való csatlakozáson túl az oldal- és hátsókertek előírt mértéke, illetve az itt betartandó minimális tűztávolságok határozzák meg. A délnyugati oldalhatár mentén a szomszédok a megengedettnél közelebb épültek, ezért itt kénytelenek vagyunk az oldalkert méretét úgy megnövelni, hogy tartható legyen az épületek közötti előírt minimális tűztávolság. Az így adódó építési helyet kell ésszerűen „megtöltenünk” épülettel. Ezen túlmenően a telek Királyhágó téri, keleti sarka és a Németvölgyi úti, nyugati teleksarok magassága között kb. 5,50 méteres a szintkülönbség. Az épület terepcsatlakozásainál, a bejárati szintek meghatározásánál e körülményt sem hagyhattuk figyelmen kívül.

A ház tömegét, a telek beépítését a helyi előírást követve alakítottuk ki. Fontos megjegyezni, hogy a telek beépítésére már korábban is készült terv, de az nem kaphatott építési engedélyt a szomszédok tiltakozása és fellebbezései miatt: az övezetben amúgy megengedett 100%-os térszín alatti beépítést célzó terv miatt az itt lakók veszélyben látták a csatlakozó oldalkertekben álló fákat. Többek közt ezen ellenérv kivédését is szolgálja az általunk tervezett megoldás, mely a térszín alatt is beépítetlenül hagyja mind a Németvölgyi úti előkertet (értékes platánfát mentve meg ily módon), továbbá szabadon hagyunk egy átlag 5,00 m-es sávot a délnyugati, hosszú telekhatár mentén is – így biztonságban maradhatnak az itteni csatlakozó kertek fáinak gyökerei.

 

 

 

Építészeti koncepció
Az épületünk utcai homlokzatait funkcionális elveket követő üveghomlokzattal terveztük. A függönyfalak elé függönyszerű építészeti elemeket helyeztünk el. E függöny elemei a réz huzalokból készített kalodák, melyekbe élő növényzet van telepítve. A növénykazettákat a födémek vonalában elhelyezett rézlemezzel burkolt acél keretrendszer tartja. Nem takargatjuk a házat, hanem öltöztetjük azzal a változatos világgal, amit a természetes növényzet nyújthat.

A növényzet, a zöld levelek színjátéka a divatoktól független örök esztétika. Az építészet, ami a természet látványának és funkcionális tisztaságának erejét hasznosítja, mindenki számára szerethető annak ellenére, hogy nem a romantikus múltba tekintő építészeti válaszokat adja. A növényzet esztétikája az állandó megújulást képviseli, így elnyűhetetlen. Budapesten nem mindenütt találná meg a helyét egy ilyen üzenetet hordozó „zöldhomlokzat”, a Nagykörúton például nem valószínű, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de a hegyvidéknek éppen ez a pontja, ahol a zártsorú beépítés felszakadozik, és a kertváros elkezdődik - itt biztosan a helyén van egy „zöld épület”.

 

 

 

Funkcionális elrendezés
Az épületünk főbejáratát a Királyhágó térről nyitjuk, hiszen a két csatlakozó közterület közül gyalogos közlekedés szempontjából ez a látogatottabb. A teljes gépkocsi-forgalmat viszont a Németvölgyi út felől tervezzük, annak ellenére, hogy kapcsolódó közterületek szintjei alapján ideálisabb megközelítést jelentene a mélygarázs számára a Királyhágó tér felőli bejárat. Azért döntöttünk így, mert megítélésünk szerint a Királyhágó tér gyalogos forgalma nehezen viselné el egy közel 300 gépkocsit befogadó mélygarázs keresztező forgalmát.

A három mélygarázs szintből az alsó kettő 101-101 gépkocsi befogadására alkalmas, az OTÉK szerinti kerékpártároló helyek kialakítása mellett. Az első pinceszinten az üzletek számára kialakított nyilvános parkolóhelyek találhatók, az üzleteket kiszolgáló gazdasági bejáratokon és a gépészeti helyiségeken túl. Az első garázsszint és a földszint között a három füstmentes lépcsőházon kívül egy közönséglépcsőt is terveztünk, mely a Királyhágó téri főbejárathoz érkezik fel a felszínre.

A földszinten a KSZT előírásait figyelembe véve az irodaház bejáratán, előcsarnokán kívül kizárólag közfunkciót terveztünk. A királyhágó térről egy galériával kialakított és egy egyszintes üzlethelyiség kapott helyet, valamint az épület belső oldalán az irodaház dolgozóinak igényeire épülő, de külső látogatókat is fogadó üzemi étkezdét helyeztünk el. Az étterem az irodaház előcsarnokából és a Németvölgyi útról bevezető kerti sétányról is megközelíthető, így az irodaház működésétől függetlenül is üzemeltethető. Az étterem feltöltését az első emeletről a Németvölgyi út felől biztosítjuk. A Németvölgyi útról a hátsó lépcsőházat egy külön bejárattal is feltártuk, de ez a lépcsőház egy folyosón keresztül a földszinti előcsarnokból is megközelíthető. Az első emeleten az irodaházat kiszolgáló előadóterem kapott helyet az irodafunkción túl. A hatemeletes épület emeleti szintjein irodai funkció kapott helyet a három füstmentes lépcsőházra szervezve.

A tetőszintet zöldtetőt és tetőteraszos felületeket kialakítva minden oldalról visszahúztuk a homlokzati síktól. A legfelső zárószintet is a KSZT előírásait követve zöldtetőként alakítottuk ki. A zöldtetős tetők területeinek minél nagyobb aránya miatt a gépészet teljes rendszerét a lehajtó rámpák melletti területen a pinceszinteken alakítottuk ki, így a tetőn csak a legszükségesebb tűzvédelmet szolgáló gépek kapnak helyet.

részlet a tervtanácsi állásfoglalásból:
A tervezett épület új minőséget hoz környezetébe és elegáns lezárása lesz a Hegyvidék belvárosának. A tervezők igyekeztek a szabályozás adta lehetőségeket minőségileg is meghaladni. Városképileg kedvező, építészetileg korrekt a tervezett irodaház. A tervtanács a bemutatott tervet engedélyezésre ajánlja.

építész tervezők: Basa Péter, Fernezelyi Gergely, Reisz Ádám, Varga
Koritár Krisztián

építész munkatársak: Kiss Dávid, Rónaszéki Fekete Zsuzsa, Tóth
Lovrity Andrea, Szpevár Attila