építészet : környezet : innováció

Rácz Zoltán (Debrecen) [3]

Rácz Zoltán, Debrecen

RÁCZ ZOLTÁN építész 1957-ben született Debrecenben. A Kossuth Egyetem Gyakorló Gimnáziuma után 1977-82 között a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karát végezte el. Azóta ismét Debrecenben él. 1982-90-ig a Keletmagyarországi Tervező Vállalatnál építész tervező, 1990-92-ig a NOÉ Építész Műhely Kft-ben, 1992-től folyamatosan saját irodáiban, a Rácz Építész Iroda Bt-ben, majd 2004-től a Rácz Tervező Iroda Kft-ben dolgozik vezető tervezőként. A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Bizottságának alelnöke 2013-ig, tagja több tervtanácsnak, a Magyar Építőművészek Szövetsége észak-alföldi területi képviselője. Meghívott előadóként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi építészetet tanított 1998-2000 között, a Debreceni Egyetemen tájépítészetet 2000-2004 között, valamint épülettervezést 2004-ben.

Munkája mellett 1978 óta folytat magyar építészettörténeti kutatásokat, melyekről számos publikációja jelent meg előadásokon, folyóiratokban, tanulmánykötetekben, s három önálló könyvben. Témái a 4. századtól a 20. századig tartanak, az építészet mellett tájépítészeti és településszerkezeti vizsgálatokkal.Épületeit, terveit 1986 óta tizenkét önálló és öt országos, gyűjteményes kiállítás résztvevőjeként mutatta be, s öt bemutatót rendezett kutatási témáiból is. Főleg templomokat, ravatalozókat, iskolákat, óvodákat, műemléki felújításokat, állatkerti épületeket tervezett.

Tevékenységét 1987-2011 között négy országos és négy területi díjjal ismerték el. (Fontosabbak: Műemlékvédelemért Emlékplakett, Kós Károly díj, Borsos József nívódíj, megyei Príma díj, Podmaniczky díj.)

Honlapja: www.raczzoltan.hu