építészet : környezet : innováció

Simon Mariann [14]

Identitáskeresés és arculatteremtés

avagy a regionalizmus értelmezése a hazai építészetben 1989-2003
„A regionalista áramlatok – váltakozó erősséggel – végigkísérték századunk építészetének a történetét, s a genius loci, a hely szelleme gyakran emlegetett fogalommá vált. Főleg...

Simon Mariann: Kalandozások kora

Magyar építészek a '60-as évek Angliájában.

Az Architectura Hungariae on-line folyóirat Kortárs Építészet rovatából - a tanulmány eredetileg angolul jelent meg.