építészet : környezet : innováció

szerzői jogok

Tisztelt Olvasó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az epiteszforum.hu teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

Így annak - akár teljes tartalmának akár részleteinek felhasználása, teljes vagy részleges, bárminemű, hozzájárulás nélküli megváltoztatása - törvénybe ütközik, s mind büntető, mind polgári jogi szankciók érvényesítését vonja maga után.

Nem minősül jogsértésnek, ha az interneten megjelenő műről magáncélra másolat készül, amennyiben az a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adattárra, valamint a mű nyilvános előadásának kép vagy hanghordozóra való rögzítésére.

Amennyiben felhasználási, változtatási igénye van, az Építészfórum Kft. a megfelelő jogi megoldással áll szíves rendelkezésére.


 

Az epiteszforum.hu adatvédelmi és - kezelési alapelvei

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a 679/2016/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) kötelező alkalmazása miatt módosítjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mivel a Tájékoztató legfontosabb rendelkezéseit alább összefoglaltuk. A Tájékoztató teljes szövegét ezen a linken érheti el.

Ki kezeli személyes adatait?

Építészfórum Kiadói Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Szondi utca 76. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-688664

Mire használjuk személyes adatait?

Adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, melyet a honlapunkon történt regisztrációval, hírlevelünkre való feliratkozással vagy üzleti kapcsolatunk során közölt információ átadásával adott meg. Adatait üzleti kapcsolatunk során, illetve meghatározott esetekben arra használjuk, hogy szakmai anyagokat, tájékoztatókat küldjünk Önnek. Az adatkezelésnek továbbá az is a célja, hogy partnereinket és üzletfeleinket rendezvényekre szóló meghívóinkkal elérhessük.

Hogyan használjuk személyes adatait?

Az Ön által átadott személyes adatokat CRM rendszerünkben gyűjtjük. Az adatokat a titkosított hozzáférésű szerverünkön, illetve adott esetben papír alapon tároljuk zárt irodánkban. Kizárólag azon munkatársaink jogosultak hozzáférni személyes adataihoz, akik ügyfélkapcsolati és marketing tevékenységünket végzik, az adatbázist jogosulatlan személy nem érheti el. Kizárólag arra használjuk személyes adatait, hogy üzleti kapcsolatunkat fenntarthassuk, saját marketing anyagainkat, rendezvényekre szóló meghívóinkat eljuttassuk Önhöz.

Rendszereink fenntartásához, marketinganyagunk elkészítéséhez és rendezvényeink megszervezéséhez külső személyek, cégek szolgáltatásait vesszük igénybe. Amennyiben ezek a személyek, cégek személyes adatokat kezelnek az Építészfórum utasítása alapján, adatfeldolgozónak minősülnek, és az adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében adatfeldolgozási szerződés megkötésével biztosítjuk a személyes adatok védelmét.

Milyen jogai vannak?

Adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja az editors@epiteszforum.hu e-mail címre küldött üzenetével, hírlevél esetén a hírlevél alján feltüntetett linkre való kattintással. Ebben az esetben adatait visszaállíthatatlanul töröljük. Ezen felül jogosult:

-          tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

-          hozzáférni személyes adataihoz,

-          tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, valamint

-          személyes adatai zárolását vagy törlését kérni.

Abban a nem várt esetben, ha úgy érzi, hogy adatait nem megfelelően kezeljük, illetve további kérdése lenne az Építészfórum által végzett adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük jelezze kétségeit vagy kérdéseit a következő email címen: editors@epiteszforum.hu. Ha úgy érzi, hogy az általunk nyújtott jogorvoslat nem elegendő, forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Tel.: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy tárja ügyét bíróság elé.