építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Tóth Eszter (szerző) [1]

Épített környezeti nevelés

A magyar nyelvű szakirodalomban rendkívül hiányos ezen a pedagógiai területen – egy-egy önálló kísérletet bemutató publikációt leszámítva nem jelent meg eddig irodalom a témában. A szerzők ezért vállalkoztak arra a feladatra, hogy egy önálló kötetben adjanak átfogó...