építészet : környezet : innováció

Trippó Benjámin [1]

Lélek-regenerációs központ

Trippó Benjámin debreceni egyetemen készült diplomamunkájában baptista imaházat és foglalkoztatási-, oktatási központot tervezett, ahol roma gyerekeket elméleti és gyakorlati oktatásban részesítenek iskolán kívül. Tervét Érbogyoszlóra, Romániába készítette el.