építészet : környezet : innováció

Zalaváry Lajos [15]

A gagyi programja

Imponáló az a sok, nagy horderejű, és nagyívű vita, ankét, nyilatkozat, amelyek mind Budapest építészetével, urbanisztikai problémáival foglalkozik. Például arról, hogy legyenek-e felhőkarcolók. Ami látszik, azonban az, hogy egy olyan kis térséggel sem tudnak, vagy nem is...

Zalaváry - építészportré a Zugligetben

"Átfogó monográfia, életmű kiállítás ugyanúgy nem készült Zalaváry munkásságáról, ahogy az építész 'nagy generáció' többi jelentős tagjáról sem, hiszen ennek előfeltétele lenne az időigényes, alapos kutatás, a pontos datálás."
Branczik Márta
művészettörténész...

Tiszteletadás egy „dániásnak”

Van úgy, hogy kívülállóként valamit el lehet csípni, megérezni azokból a finom rezdülésekből, amelyek egymáshoz közelálló emberek diskurzusában jelen vannak. Zoboki Gábor sietett is leszögezni rögtön a legelején, hogy az este apropója, tulajdonképpen a tiszteletadás...

Bürók

Fővárosi Tervtanács előtt a tervezett Lajos utcai irodaház és az East-West Business Centre homlokzatátalakításának terve.

Homlokzatok

Átalakul az East-West Business Center, Citinvest-lakóépület a Baross utcán - 
tervtanácsi beszámoló

Eötvös József Főiskola nagyelőadó és központi könyvtár

A 3. sorszámú pályamű 500.000,-Ft meghívási díjat kap.
szerzői: Zalaváry Lajos, Szakáts Miklós, Unger Tamás, Tóth Bertalan, Máramarosi András, Ritzl András, Havassy Gabriella, Detre Villő, Hortobágyi Éva, Klenovics Róbert, Kun Róbert, Kálmán Zsolt