Közélet, hírek

1 perc / áprilisi BÉK összefoglaló

2009.05.14. 11:06

A hónap két ülése elsősorban a FUGA kérdéseit tárgyalta. A rekonstrukció során a szükséges bontásokat a kivitelező elvégezte, gépészeti szerelések, kőművesmunkák folynak. A központ vezetésére jelentkező pályázók nagyszámú csoportjával bejárást is tartottunk.

Április

Kisebb napirendi pontok mellett a hónap két ülése elsősorban a FUGA kérdéseit tárgyalta. Az elnökség a központ működését segítő, annak közéleti szerepét támogató célokra több anyagot készített és adott be NKA támogatási pályázatra (közérdekű építészeti programok, kreditpontos események szervezésének támogatására, illetve a központ minél tartalmasabb megindításának biztosítására, a FUGA részét képező adattár fejlesztésére).

E mellett a hónap elején – többszöri részletes egyeztetés és a műszaki tartalom korrekt és alapos tisztázása után – véglegesedett a kivitelezői szerződés: a munkát a G-TÉR Kft. elkezdte, melyet az elnökség által megbízott műszaki ellenőr (Szabó László Műép Kft.) Dévényi Tamás elnökségi taggal folyamatosan ellenőriz, segít. A rekonstrukció során a szükséges bontásokat a kivitelező elvégezte, gépészeti szerelések, kőművesmunkák folynak. Bár az a bizonyos belső hang tapasztalatból mondja, hogy kivitelezés nehezen fejeződik be időben, a központba tervezett ez évi küldöttgyűlés június 5-i időpontja tartható.

Április idusán több hetilapban, internet portálon, építészeti szaklapban, az építészfórumon, a kamarai honlapon közzétettük a FUGA vezetésére kiírt pályázatot is (Mónus János, Zsuffa Zsolt, Emődi-Kiss Tamás), majd a hónap második felében a már épülő központban a jelentkezők nagyszámú csoportjával bejárást tartottunk, bemutatva a helyet, megismertetve szóban is szándékainkat. Magyarországon ilyen jellegű központ nincs, a feladat rendkívül innovatív, amennyiben tágas terű és izgalmas lehetőség, de összetett és az anyagiak terén áldozatos munka. Ezt a jelentkezők többé-kevésbé megértették, de kitűnt, hogy az egyszerű „kultúripar” és a mi szándékaink nem vágnak egybe. A szállongó porban mégis látszott, hogy van, aki érzi szakmai céljainkat, a fővárosi lét és az építészeti hangulat kifejeződésének, a szakmai nyitásnak, a közéleti kommunikáció pezsdítésnek célját.

A FUGA eltér a külföldi hasonló központoktól abban, hogy a tervezett kulturális misszióhoz és a hiánypótló tevékenységhez nem kecsegtetik központi támogatásokkal. A nagyközönséget célzó, jó értelemben vett ízlésformálásra és az épített környezeti kultúra mentális-kognitív alakítására, úgy tűnik, még sokáig nem lesz az országnak anyagi ereje. Bálint Imre kamarai elnök a hónap folyamán tájékozódó látogatást tett a Bécsi Építészeti Központ vezetőjénél. Bár profiljuk kissé közoktatás-centrikusabb, teljes egészében központi állami és fővárosi költségvetésből dolgozhatnak. Nekünk vállalkozóbb szelleműeknek kell lennünk.

A hónap végén a titkár által előterjesztett következő évi költségvetések közül (BÉK és FUGA) a kamarai egyensúlyban van, a központéról a jelen lévők megállapították, hogy nehezen tervezhető, viszont a felálló FUGA-vezetés üzemeltetési koncepciót is hoz, s az üzemeltetés kérdése már közös feladat lesz. A TÖBBÉK folyamat több ponton komolyan halad, az eredményes munkához célfeladatok végrehajtására O. Ecker Judit javaslatára a kamarai költségvetésbe a pályázatból remélt 6 millió forintot – a csoportok által igényelhető (megpályázható) összeget – állította be az elnökség.

Emődi-Kiss Tamás
sajtóreferens
2009. május 12.
BÉK elnökségi ülések időpontja: 2009. április 14., 28.